Sorularla Ocak Ayı Özür Grubu Atamaları

04 Ocak 2017 - 00:06
TAKİP ETTAKİP ET

BU SORULAR VE CEVAPLARI ANADOLU EĞİTİM SENDİKASI HUKUK SEKRETERLİĞİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. KAYNAK BİLGİLERİ HABERİN SONUNDADIR....................................SORU 1: Aile Birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeye kimler başvurabilir? CEVAP 1: Öğretmenlerden eşleri; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamında,rnb) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı,rnc) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi,rnç) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak,rne) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak, çalışanlar ile aşağıda 2 nci maddede belirtilenlerin eşleri, eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.rn SORU 2: Aile Birliği mazeretine bağlı yer değiştirmede hangi belgeler verilecektir? CEVAP 2: a) Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi, b) Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,rnc) Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,rnç) İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.