Sözleşmeli öğretmene kadroda hayal kırıklığı Sözleşmeli öğretmene kadroda hayal kırıklığı
Milli Eğitim Bakanlığı EKYS'nin yapılacağı illeri açıkladı. MEB tarafınan yayımlanan yönetmelik ve duyuruya göre EKYS şu illerde yapılacak:

2. GENEL AIKLAMALAR VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
A. Genel Açıklamalar
Bu duyuruda; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı
(2022-MEB-EKYS) ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. Sınav, Millî Eğitim Bakanlığına
Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri
kapsamında Bakanlığımız ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)
arasında imzalanan protokole göre yapılacaktır.
Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı yazılı sınav
soruları, aynı sorulardan oluşacaktır. Yazılı sınava katılmak isteyen ve aşağıda belirlenen
başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları, 03 – 10 Şubat 2022 tarihleri arasında ÖSYM’ce
elektronik ortamda alınacaktır.
Yazılı sınav, 20 Mart 2022 Pazar günü saat 10:15’te;
• Adana
• Afyonkarahisar
• Ankara - ankaya
• Antalya
• Aydın
• Balıkesir
• Bolu
• Bursa
2 / 7
• anakkale
• orum
• Denizli
• Diyarbakır
• Edirne
• Elâzığ
• Erzincan
• Erzurum
• Eskişehir
• Gaziantep
• Hatay
• Isparta
• Mersin
• İstanbul - 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
• İstanbul - 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
• İstanbul - 4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
• İzmir - 1(Karşıyaka/Bornova/iğli)
• Kars
• Kayseri
• Kırşehir
• Kocaeli
• Konya
• Kütahya
• Malatya
• Manisa
• Kahramanmaraş
• Mardin
• Muğla
• Muş
• Niğde
• Ordu
• Rize
• Sakarya
• Samsun
• Sivas
• Tekirdağ
• Tokat
• Trabzon
• Şanlıurfa
• Van
• Zonguldak
• Kırıkkale
• Batman
• Karabük
3 / 7
 illerinde oluşturulan sınav merkezlerinde yapılacaktır.
Not: Yazılı sınava başvuran aday sayısının 1000’den daha az olduğu sınav merkezlerinde
sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir.
Sınav, 20 Mart 2022 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika
(2,5 saat) olacaktır. Adaylar, 20 Mart 2022 Pazar günü saat 10.00’dan sonra sınav
binalarına alınmayacaktır.
B. Başvuru İşlemleri
a) Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor
olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından
engellenecektir.
b) Yazılı sınava katılmak üzere, yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşıyan
öğretmenler ile müdürlüğe görevlendirilmek isteyen müdür başyardımcıları ve müdür
yardımcıları başvuruda bulunabilecektir.
c) Hâlen yönetici olarak görev yapanlardan isteyenler de, yazılı sınav puanını, puanların
geçerlik süresi içinde kullanmak üzere yazılı sınava başvuruda bulunabilecektir.
ç) Başvuru koşullarını taşımayan adaylardan sınava alınanlar, sınava girmiş olsalar dâhi
sözlü sınava çağrılmayacak, görevlendirmeleri yapılmayacak, görevlendirmeleri
yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir.
d) Adaylar başvurularını, 03 – 10 Şubat 2022 tarihleri arasında yapacak ve sınav ücretini
yatırarak başvurularını tamamlayacaktır. Geç başvuru tarihi, 18 Şubat 2022’dir.
e) Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya
bireysel olarak internet veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla
(ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Posta yoluyla
başvuru alınmayacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin
internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru
merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.
Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi, sınava başvuru tarihlerinde
yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması,
sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz
vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.
f) Başvurusunu başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden
edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.)
doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaktır. Adaylar
başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte nüfus cüzdanı
veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslını veya T.C.
Kimlik Kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu”
veya “fotoğraflı, imzalı-mühürlü”, “Geçici Kimlik Belgesi”ni yanlarında
bulundurmaları zorunludur.
Bir başvuru merkezinden başvuru yapacak adayın, başvuru merkezi görevlisi tarafından
Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da
elektronik ortama aktarılacaktır. Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak
nitelikte olacaktır.
Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama
aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol
etmesi için adaya verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday
sorumlu olacaktır. Aday, belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp
görevliye onaylaması için geri verecektir. Belge üzerindeki onay kodu sisteme
girildikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu
girilmeyen ve sınav ücreti yatırılmayan başvurular tamamlanmayacağı için geçersiz
4 / 7
sayılacak olup sorumluluk adaya ait olacaktır. Adaylar başvuruda başvuru hizmet
ücretini kendileri ödeyecektir.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet
aracılığıyla başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru
ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri,
sınav ücretini yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan
alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları
gerekmektedir.
Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını
tamamlayacaktır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri
iptal edilecek ve bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.
Adayların, sınava başvuru yapmadan önce Bakanlığımızca bu duyuruda belirtilen
başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava
başvuru yaparak sınav ücretini ödemeleri yararlarına olacaktır. Adayların başvuru
işlemine geçmeden önce mutlaka sınav kılavuzunu dikkatlice okumaları/incelemeleri
ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran
üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.
g) Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları
sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek ve sınav başvuru kılavuzunda belirtilen
usulde ÖSYM’ye başvurmak kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak Engelli
Salonu’nda sınava alınacaklardır.
ğ) Adayların, Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin ve http://ais.osym.gov.tr
internet adresinden girişini yaptıkları bilgilerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu
bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.
Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen
süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Adaylar,
sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru süresi içinde başvuru bilgilerini
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol etmeli ve aday başvuru
kayıt bilgilerinin bir dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden
özenle saklamalıdır.
h) Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını
taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen, birden
fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya
sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret
gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan
adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecek/devredilmeyecektir.