Memur maaşlarının eksik hesaplanan memur maaş zamlarını memurları mağdur etmemek amacıyla yeniden hesaplanarak hak sahiplerine gerkli ödemelerin yapılması için, Birleşik kamu İş sendikası tarafından Maliye Bakanlığına başvuru yapıldı.
İşte Kamu İş tarafından Maliye Bakanlığına yapılan o başvuru, açıklama ve memur maaşlarına Temmuz zammının tam olarak yansıtılmasına yönelik açıklamanın detayları:

Silahlı Saldırı Sonrası Akşener'den Tepki Silahlı Saldırı Sonrası Akşener'den Tepki

Eksik Hesaplanan Maaş  Zamları İçin Hazine ve Maliye Bakanlığına Dilekçe Verdik

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan maaş zam oranı hesabıyla, memur maaş zam oranları eksik hesaplandığı için üyelerimizin ve diğer tüm memurların maaş kaybı söz konusu olmuştur.
“25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Kısım Birinci Bölümünün Enflasyon farkı ödemesi başlıklı 8. Maddesi uyarınca;
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyat Endeksinin; 2022 yılı Haziran ayı endeksinin 2021 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5. Maddenin 1. Fıkrasında 2022 yılının 1. altı aylık dönemi için öngörülen %5 oranını, aşması halinde, 5. Maddenin 1,2,3,4. Fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tabanları ile 7. Maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı, söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1’inden geçerli olmak üzere arttırılır.” şeklindedir.      
Ayrıca 7351 sayılı Kanunun 16. Maddesinde 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEİCİ MADDE 38 – 4688 sayılı Kanuna göre düzenlenen Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca %5 artış oranı üzerinden belirlenmiş olan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 7 nci maddesi uyarınca 2022 yılının birinci altı aylık dönemi için belirlenmiş olan ortalama ücret toplamı üst sınırı %7,5 oranına göre yeniden belirlenerek uygulanır.
Aynı Bölümün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan %5 oranı %7,5 olarak uygulanır.”
Yapılan inceleme sonucunda; Bakanlık tarafından yapılan hesaplamada altı aylık enflasyon oranında, önceki altı ayın başında toplu sözleşme ile yapılan zam oranını puan olarak düşmek yerine yüzde olarak düşüp enflasyon farkını hesaplandığı tespit edilmiştir.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyon olarak tespit ettiğimiz nedenlerden dolayı eksik hesaplanan memur maaş zam oranlarının düzeltilerek, mevzuat hükümleri ve Toplu Sözleşme hükümleri doğrultusunda doğru hesaplaması ve buna istinaden gerekli düzenlemenin yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na dilekçe verdik.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu
Merkez Yönetim Kurulu