EĞitim Bir Sen, memur maaşlarının alım gücünü artıracak şekilde yeniden gündeme alınmasını istedi. EBS açıklamasında yaşanan enflasyon nedeni işle alım gücü düşen memur maaşlarının alım gücünün artırılmasına yönelik adımlar atılmasını talep etti. Eğitim Bir Sen tarafından memur maaşına ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle:

Eğitim-Bir-Sen 56. Başkanlar Kurulu Toplantısı, millî eğitim şube başkanlarının katılımıyla EBS Otel Ankara’da yapıldı. Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına ilişkin açıklama yapıldı.

Eğitim-Bir-Sen'den görevde yükselme, Toplantıda, MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değiştirme sınavı, 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetler sınıfı, şefler ve araştırmacıların özlük hakları dile getirildi

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları

Kariyer ve liyakat ilkesinin gereği olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, kurumların takdirine ve yöneticilerin keyfî kararlarına bırakılmamalıdır. Tüm kamu kurumlarında periyodik bir şekilde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır.

Eğitim Bir Sen, Milli Eğitim Bakanlığında görev yağan şeflerin ve yardımcı hizmet personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik açıklama yaptı. EBS tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle:

Şefler ve yardımcı hizmetler sınıfı özlük hakları

-Eğitim hizmetinin eksiksiz ve amaca uygun yürütülebilmesinin, yönetici-öğretmen-idari personel sacayağı üzerinde mümkün olduğu bilinmeli; hizmetli, memur, şeflerimiz başta olmak üzere, genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı personelinin alın terinin karşılığı olarak mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalı, görevde yükselme, unvan ve yer değişikliği talepleri karşılanmalıdır.

3600 Ek Gösterge

-Kamu personel rejiminde kademe/derece ilerlemesi ile ek göstergeyi irtibatlandıran bir süreç hayata geçirilmeli, her bir kadro unvanının birinci dereceye kadar inebilmesi sağlanarak birinci dereceye erişen kamu görevlilerinin ek göstergeleri en az 3600 olmalıdır.

Memur maaş zam

-Ekonomik alanda gerçekleşen daralma, artan fiyatlar, açıklanan enflasyon oranları ve piyasalardaki somut gerçeklikler dikkate alındığında, sabit bir gelire sahip kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğü net bir şekilde görülmektedir. Kamu görevlilerinin ücretlerinde oluşan kayıplarını, enflasyon karşısında düşen alım güçlerini telafi edecek adımlar atılmalıdır.