Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi yazısı şu şekilde ;

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve beraberinde Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ile Şanlıurfa illerini etkileyen depremler nedeniyle eğitim ve öğretim faaliyetlerinin işleyişine yönelik yeni tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

SAYIN TEKİN’İN İLK MESAJLARI OLUMLU SAYIN TEKİN’İN İLK MESAJLARI OLUMLU

İlgi (b) yazıda afet bölgesinden gelen öğrencilerin “Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu” tarafından ülkemiz genelindeki okullara il/ilçe nakil komisyonlarınca herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden yerleştirilmeleri sağlanması gerektiği ifade edilmiştir.

İlgi (a) Yönetmeliğin kayıt kabul ve nakil işlemleri başlıklı 34'üncü maddesinin on birinci fıkrasında "Özel eğitim meslek okulları ile bu programın uygulandığı özel eğitim sınıfları arasındaki nakil işlemleri alan ve dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli, kayıtlı bulunduğu okulda alan ve dal seçimini yapmış öğrencilerin gideceği okulda aynı alan ve dal bulunmaması hâlinde her sınıf seviyesindeki geçişlerde alan ve dal değiştirerek öğrencinin eğitimine 10 uncu sınıftan devamı sağlanır. Ancak nakil gideceği okulda aynı alan bulunup dal bulunmaması halinde ise 11 inci sınıfın birinci dönemi sonuna kadar aynı alanda dal değiştirerek geçişi sağlanır." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda nakil ve kayıt işlemlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.


a) Afet bölgesinden gelen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin özel eğitim meslek okulları ile bu programın uygulandığı özel eğitim sınıflarına nakil işlemleri “Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu” tarafından ülkemiz genelindeki okullara herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden velinin yazılı talebi ile ilgi (a) Yönetmeliğin 34'üncü maddesinin on birinci fıkrasında yer alan hükümler doğrultusunda yapılmasının,

b) Özel eğitim meslek okulları ile bu programın uygulandığı özel eğitim sınıflarında aynı alan/dal bulunmaması halinde il/ilçe genelinde aynı alan/dal olan eğitim ortamına yerleştirilmesi, il/ilçede aynı alan/dal olmaması halinde velinin yazılı talebi alınarak öğrencinin diğer il/ilçelere yönlendirilmesinin,
c) Öğrencinin öğrenim gördüğü alan/dalın il/ilçede bulunmaması ve velinin başka bir il/ilçeye yerleşmek/göndermek istememesi halinde, özel eğitim meslek okulları ile bu programın uygulandığı özel eğitim sınıflarına nakil işlemlerinde velinin yazılı talebi doğrultusunda alan/dal farkı gözetmeksizin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bulunduğu sınıf seviyesinden BEP birimince durumuna uygun olan alan/dala yerleştirilmelerinin yapılmasının,


ç) Afet bölgesinden gelen özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin eğitime erişimlerinin sağlanması için öncelikle özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında var olan boş kontenjanlara yerleştirilmesinin,

d) Özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında boş kontenjan olmaması halinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilgi (a) Yönetmeliğin 27'nci ve 28'inci maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda ivedilikle özel eğitim sınıflarının açılmasının,

e) Özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında boş kontenjan bulunmaması, özel eğitim sınıfı açılamadığı durumlarda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilgi (a) Yönetmelikte yer alan azami sınıf mevcutlarına bakılmaksızın eğitime erişimlerinin sağlanmasının,

f) 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ile Şanlıurfa illerinde olup diğer il/ilçedeki okullara deprem nedeniyle nakil gelen öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devamsızlıktan muaf tutulmasının,

g) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarına afet bölgesinden nakil yoluyla gelen öğrencilerin velisinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yapabilmelerinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.
Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.
Cemal ÖZDEMİR Genel Müdür