TBB'den yapılan resmi açıklamaya göre, Birlik Yönetim Kurulunca depremde yaşanan sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması amacıyla yapılabilecekler görüşülmüştür.
Görüşmede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile eşgüdüm halinde, bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiş olup, Bu kapsamda tavsiye niteliğinde bazı prensip kararları alındı.prensip kararları alınmıştır.

Bu karara göre, talep etmesi halinde, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçları bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine,

Torba Kanun'da memura bayram ikramiyesi ek gösterge talebi Torba Kanun'da memura bayram ikramiyesi ek gösterge talebi

Ayrıca, borçların ödenmesinde ve kendilerine finansman olanakları sağlanmasında, müşteri özelinde değerlendirilmek üzere gerekli ek kolaylıkların sağlanması hususlarında üyelere tavsiyede bulunulmasına,

Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimleri Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılacak ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi üyeleri bilgilendirilmesine,

Felaketten etkilendiklerini düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterileri, taleplerini bankalara iletmeleri hususunda kamuoyuna bilgi verilmesine karar verilmiştir. " ifadelerine yer verildi..