İstanbul okullara kar tatili için son dakika açıklaması İstanbul okullara kar tatili için son dakika açıklaması

MEB'in öğretmenlere ek puan verilmesini düzenleyen yönetmelik maddesi Danıştay tarafından iptal edildi. Bakanlık bu düzenleme ile Yüksek lisans, doktora yapan öğretmenler ile, başarı belgesi alan, e-Twining gibi çeşitli faaliyetlere katılan öğretmenlere ek hizmet puanı verilmesi yönünde yönetmeliğe maddeler eklemişti.
Anca bu uygulamaya itirazlar geldi. Öğretmenler ve öğrtmenler adına sendikalar yönetmelik maddesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile mahkemeye başvurdu ve yönetmelik maddelerinin iptalini sağladı.
Peki MEB mahkeme kararı sonrası ne yaptı: Milli Eğitim Bakanlığı, yüksek lisans, doktora, başarı belgesi gibi durumlar için verdiği ek hizmet puanlarının Danıştay tarafından iptali sonrasında, yönetmelikte yeni bir düzenleme yapmadı. Bakanlık herhangi bir düzenlemeye gitmeyince bundan sonra ne olacağı da merak konusu oldu.
Danıştay'ın öğretmenlerin ek hizmet puanlarını iptal etmesi sonrası ne olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı MEB, 19 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini değiştirmişti. Bu değişiklikle doktora, yüksek lisans, ikinci lisans, makale gibi durumlarda öğretmenlere ek hizmet puanı verilmesi kararlaştırılmıştır.
Ancak öğretmenleri temsilen 4 büyük eğitim sendikası düzenlemenin iptali için Danıştay nezdinde dava açmış ve yönetmeliğin 40. maddesine eklenen 9. fıkra hakkında Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermiş, Danıştay İdari Dava Daireleri kurulu da bu itirazı reddetmişti.
Yürütmeyi durdurma kararı verilen madde şu şekildedir:
(9) (Ek fıkra: 19.06.2020 - 31160 s. R.G. Yön./2. md.) Öğretmenlerden;
a) Doktora mezunu olanlara 90,
b) Tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50,
c) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere; tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30,
ç) İkinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10,
d) Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 5,
e) Ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 3,
f) En fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3,
g) En fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4,
ğ) En fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5,
h) eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15,
ı) Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30,
i) Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için 20,
j) Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10,
hizmet puanı verilir.
Milli Eğitim Bakanlığı MEB, iptal edilen yönetmelik maddesine dayanarak öğretmenlere verdiği  ek hizmet puanlarını geri aldı.
MEB Danıştay 2. Dairesi tarafından verilen kararı uyguladı ve öğretmenlere ek hizmet puanı uygulamasından dolayı verilen ek hizmet puanlarını 16 Mart 2021 tarihinde geri aldı.
MEB'den ek hizmet puanına ilişkin hamle hala gelmedi
Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevinden istifa edince yerine selçuk'un Bakan yardımcısı Mahmut Özer atandı. Ancak Bakan Özer, Danıştay tarafından alınan iptal kararı ile ilgili yeni bir düzenleme yapmadı, bu konuyla ilgili henüz bir açıklama da yapmadı.
Öğretmenlerin ek hizmet puanlarında şimdi ne olacak?
Yönetmelik maddesinin iptali ile birlikte öğretmenlere yukarıda belirtilen nedenlerle verilen ek hizmet puanları geri alınmış ve uygulama iptal edilmişti. Bu nedenle, öğretmenlere, yüksek lisans, doktora, ikinci lisans gibi durumlara bağlı olarak ek hizmet puanı verilmeyecektir.