KPSS Sıralaması güncellendi, Almanca öğretmenliği geriledi KPSS Sıralaması güncellendi, Almanca öğretmenliği geriledi
Bugünkü atama kararnameleri Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. 17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler, alışma ve Sosyal Güvenlik, evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim bakanlıkları, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Ağrı İl Müftülüğüne Celal Büyük, Bursa İl Müftülüğüne Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Diyarbakır İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Muş İl Müftülüğüne İbrahim Halil Demir, Yalova İl Müftülüğüne Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Karabük İl Müftülüğüne Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, Aydın İl Müftülüğüne Artvin İl Müftüsü Hasan Güneş, Artvin İl Müftülüğüne Mesut Harmancı atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü Alper Sezer görevinden alındı.

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, İş Müfettişi Necdet Aktay getirildi.

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Murat Ramazan İltar, Sadık Ortakcı ve Mahmut Keskin atandı.

evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Aytaç Yüksel getirildi.

evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, Muzaffer Yıldırım atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman görevden alındı, yerine Selahattin Yazar getirildi. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Cengiz Ekici, Van İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne Erol Uslu atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen görevden alındı, yerine Servet Canlı getirildi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar atandı.

ATAMA KARARLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı

- Ağrı 11 Müftülüğüne Celal BÜYÜK,

- Bursa İl Müftülüğüne, Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim KARABAYIR,

- Diyarbakır İl Müftülüğüne, Muş İl Müftüsü Lütfti İMAMOĞLU,

- Muş İl Müftülüğüne İbrahim Halil DEMİR,

- Yalova İl Müftülüğüne, Karabük İl Müftüsü İlyas YILMAZTÜRK,

- Karabük İl Müftülüğüne, Aydın İl Müftüsü Ercan AKSU,


 
- Aydın İl Müftülüğüne, Artvin İl Müftüsü Haşan GÜNEŞ,

- Artvin İl Müftülüğüne Mesut HARMANCI,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Eskişehir İl Müdürü Alper SEZER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alındı.

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

iş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Necdet AKTAY atandı.

iş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Murat Ramazan İLTAR ve Sadık ORTAKI 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

iş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren iş Müfettiş Yardımcısı Mahmut KESKİN 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atandı.

evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aytaç YÜKSEL atanmıştır.

Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muzaffer YILDIRIM atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı

Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Mustafa GEDEN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

- Teftiş Kurulu Üyeliğine Ali Kemal AYDIN,

- Teftiş Kurulu Üyeliğine Ahmet ERGİN,

- Teftiş Kurulu Üyeliğine Ferda AKKERMAN,

- Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Rauf Engin SOYSAL,

- Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Murat Salim ESENLİ,


 
- Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Şakir Özkan TORUNLAR,

- Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Salih Mutlu ŞEN,

- Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Ayşe Berris EKİNCİ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

- Araştırma Genel Müdür Yardımcılığına Aslan Alper YÜKSEL,

- Protokol Genel Müdür Yardımcılıklarına Metin ERGİN, Barkın KAYAOGLU ve Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Turan ETİNER,

- Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığına Erdeniz ŞEN,

- Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığına Muteber KILI,

- NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Volkan ÖSKİPER,

- Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığına Ayşe Selcan ŞANLI,

- Suriye Genel Müdür Yardımcılığına Erdem OZAN,

- Yurtdışmda Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Muhammet Mustafa ELİK,

- Asya Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığına Cenk ÜNAL,


 
- Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığına Oya YAZAR,

- Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Cem UTKAN,

- Kuzey Afrika İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Barbaros DİCLE,

- Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Anıl Bora İNAN,

- Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Yavuz KÜL,

- Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığına Beliz Celasin RENDE,

- Küresel Konular Genel Müdür Yardımcılığına Güçlü Cem IŞIK,

- Küresel ve İnsani alışmalar Genel Müdür Yardımcılığına Görkem Barış TANTEKİN,

- Enerji ve ok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Burak RENDE,

- Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığına Ferhat ALKAN,

- Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Alper AKTAŞ,

- Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcılığına Fahri Türker OBA,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

- Başkan Yardımcısı Umut Serhat İDMAN,

- Başkan Yardımcısı Nurettin KAYA,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım BARMAN görevden alınmış

YERİNE

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Selahattin YAZAR atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Mersin İ1 Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cengiz EKİCİ atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Van 11 Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Erol USLU atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı İğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan GÖNEN görevden alınmış

YERİNE

İğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Servet CANLI atanmıştır.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan AĞAR atanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Metin AKBAŞ atanmıştır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet ATEŞ ve Gökhan EVREN atanmıştır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR atanmıştır.

16 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI