Birleşmiş Milletler Uluslararası alışma Örgütü (ILO), dünya genelinde her 5 kişiden en az birinin iş yerlerinde şiddet ve tacize maruz kaldığını açıkladı.

ILO'nun hazırladığı ve 121 ülkeden 15 yaş üstü 75 bin civarında çalışanla mülakat yapıldığı "alışma Yaşamında Şiddet ve Taciz Deneyimleri: İlk Küresel Araştırma" başlıklı raporda, iş ortamında kötü muameleye uğrayanların yaş, cinsiyet ve bölgelere göre istatistikleri paylaşıldı.

Raporda, çalışanlardan her 5 kişiden en az birinin (yaklaşık yüzde 23), iş yerinde fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet veya tacize uğradığı açıklandı.

Mülakata katılan erkek ve kadın çalışanların yüzde 17,9'u psikolojik şiddet ve tacize maruz kaldı.

alışanların yüzde 8,5'i fiziksel şiddet ve tacize maruz kalırken, erkek çalışanlar bu durumu daha fazla yaşadı.

MEB'e görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı çağrısı MEB'e görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı çağrısı

Raporda görüşü alınan çalışanların yüzde 6,3'ü, özellikle kadınlar cinsel şiddet ve tacize maruz kaldı.

- İş yerinde şiddet ve taciz en fazla Amerika'da

İş yerinde şiddet ve taciz olayları en fazla Amerika'da görülürken, ikinci sırada Afrika yer aldı.

Raporda görüşlerine yer verilen ILO Yönetim, Haklar ve Diyalog Genel Direktör Asistanı Manuela Tomei, "İnsanların çalıştıkları yerde bir değil birden fazla kez şiddet ve tacize uğradığını bilmek çok acı verici." ifadesini kullandı.

Tomei, "Ülkeler arasında psikolojik şiddet ve taciz en yaygın olanı ve özellikle kadınlar cinsel şiddete maruz kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.