Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan şube müdürlerinin özlük haklarında iyileştirilme yapılmasına ilişkin soru önergesi yöneltildi. TBMM'ye sunulan sorularda şu ifadeler yer alıyor:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGl'NA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. Ve 99. Maddeleri uyarınca T.C. Milli Eğitim Bakanı Sn. Mahmut Özer tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 24.01.2023 Ömer Fethi Gürer/ Niğde Milletvekili

1. Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan Şube Müdürleri Bakanlığın temel taşlarıdır. Şube müdürleri, maaşlarında iyileştirme yapılması için Bakanlığın bir çalışması var mıdır?

2. Öğretmenlik Meslek Kanunun düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi ve il/ilçe eğitim yöneticilerin de dahil edilmesi düşünülmekte midir?

3. İl/ilçe milli eğitim yöneticilerinin özel hizmet tazminatlarının artırılması için bir çalışma yapılmakta mıdır?

4. İl/ilçe milli eğitim yöneticilerine eğitime hazırlık ödeneği verilmesi düşünülmekte midir?

45bin öğretmen atama takvimi ve branş dağılımı 45bin öğretmen atama takvimi ve branş dağılımı

5. İl/ilçe milli eğitim yöneticilerinin kısa vadede bir çözüm olması adına yönetim karşılığı haftada 40 saat ek ders tahakkuk ettirilmesi mümkün müdür?