Altılı masa liderlerinin bugün Bilkent Otel'deki toplantısına 250 gazeteci davet edildi. 150 sayfalık taslakta mevcut anayasanın 85 maddesi değiştirildi.Taslakta parlamenter sistem getirilirken, cumhurbaşkanının yetkileri kısıtlanıyor ve tekrar sembolik duruma getiriliyor.

İktidar yanlısı medya organlarının temsilcilerinin de aralarında olduğu 250 gazetecinin davet edildiği toplantıda açıklanacak 150 sayfalık taslakta mevcut anayasanın 85 maddesi değiştirildi.

Laiklik ilkesine dokunulmadı

Cumhuriyet Gazetesinde yer alan habere göre liderler, merakla beklenen ve laikliği düzenleyen 24. maddeye dokunmama kararı aldı. Basın özgürlüğü konusunda ileri adımların öngörüldüğü taslakta bu başlığa ilişkin, "Hürriyet esas, sınırlama istisnadır" hükmü öngörülüyor.

Cumhurbaşkanının yetkileri

Muhalefetin en yoğun eleştirisine neden olan ve "tek adam" nitelemesi yapılan cumhurbaşkanı yetkileri büyük oranda sınırlandırıldı. Taslakta, "Cumhurbaşkanının; tek başına yapabileceği işlemleri dışındaki bütün kararları, başbakan ve ilgili bakanın karşı-imzasına tabi kılınacaktır" İfadesine yer verildi.
Veto yetkisi kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevlilere "sandıklara sahip çıkın" çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevlilere "sandıklara sahip çıkın" çağrısı

Ayrıca cumhurbaşkanının veto yetkisi de kaldırılıyor. Buna ilişkin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği kanunlar üzerinde cumhurbaşkanına tanınan veto yetkisini sona erdirecektir. Böylece cumhurbaşkanı, Meclis'in kabul ettiği kanunları, evvelce olduğu gibi bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iade edecektir. Meclis iade edilen kanunu, dilerse basit çoğunlukla aynen kabul edebilecektir" hükmü getiriliyor.

Anayasa Mahkemesi düzenlemesi

Edinilen bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi (AYM) konusunda da dikkat çeken düzenlemeler bulunuyor. Cumhurbaşkanının AYM'ye yapacağı atamalar ikiye indirgeniyor. Bu düzenlemeye göre Anayasa Mahkemesi 22 üyeden oluşacak. Üyelerden yirmisini TBMM, ikisini de cumhurbaşkanı seçecek. Meclis üyelerinin seçeceği AYM üyeleri Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Türkiye Barolar Birliği, YÖK içinden gelen adaylardan oluşacak. Cumhurbaşkanı ise bir üyeyi AYM raportörleri, bir üyeyi de profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından seçebilecek.