Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 bin öğretmen atama müjdesini vererek süreci geçtiğimiz günlerde başlatmıştı. Milli Eğitim Bakanlığından atama takvimi paylaşılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı atama takvimine göre bugün itibariyle başvurular başladı.  45 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır detaylar:
Mülakat başvuruları 27 Mart 2023 tarihi itibariyle (bugün) başladı. Branş bazında verilen kontenjanın 3 katı öğretmen mülakatlara girmeye hak kazanacak. Mülakatlar 7-16 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

45 bin öğretmen atama takvimi 

Sözlü sınavlar ön başvurusu 27 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında alınmaya başlanacak.

Sınav merkezleri 4 Nisan tarihinde belli olacak.

7 - 16 Nisan tarihlerinde mülakatlar gerçekleştirilecek.

Mülakat sonuçları 18 Nisan tarihinde açıklanacak.

Atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihinde alınacak.

Atama sonuçlar ise 8 Mayıs tarihinde açıklanacak.

Öğretmenler 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren görevlerine başlayabilecek.

45 bin öğretmen ataması branş kontenjanları dağılımı nasıl olacak 

Beden Eğitimi 990

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 2.604

Fen Bilimleri 2.064

İlköğretim Matematik 2.656

İngilizce 2.433
Matematik 2.317

Okul Öncesi 3.269

Özel Eğitim 2.306

Rehberlik 3.604

Sosyal Bilgiler 1.204

Sınıf Öğretmenliği 7.878

Türkçe 2.341

Türk Dili ve Edebiyatı 1.839

Başvuru İçin Gerekli Şartlar nelerdir


1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)
3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10, KPSSP121, KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

MÜLAKAT MAĞDURU ŞUBE MÜDÜRLERİNİN HAKLARI İADE EDİLMELİDİR MÜLAKAT MAĞDURU ŞUBE MÜDÜRLERİNİN HAKLARI İADE EDİLMELİDİR

9. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinde sayılan istisnalar hariç olmak üzere fesih tarihinden itibaren bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

10. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.