Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve sanat Merkezleri BİLSEM öğretmen seçme, öğretmen atama BİLSEM kontenjan ve branş dağılımlarını içeren kılavuzu yayımladı. BİLSEM atama kılavuzu ve atama kontenjan branş dağılımı başvuru linkleri haberimizin sonunda yer almaktadır. İşte detaylar:

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) öğretmen alımı amacıyla hazırlanan "2023 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" ve kontenjanlar yayımlandı. 


Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda,

“Bakanlığımıza bağlı bilim ve sanat merkezlerinin (BİLSEM) öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğretmen alımı yapılacaktır.

Başvuru işlemleri 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında http://http://mebbis.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Başvurulara ait onay işlemleri ise 06-14 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.


Öğretmen seçme sürecinin sağlıklı gerçekleştirilmesi amacıyla yayımlanan kontenjan alanlarında görev yapan kadrolu öğretmenlere, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince bilim ve sanat merkezlerinin işleyişi, amaçları ve öğretmen seçim süreci hakkında bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.

Başvuruda bulunacak öğretmenlerin; MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim, hizmet durumu ve benzeri bilgilerine ilişkin eksiklikleri gidermek veya yanlışlıkları düzeltmek amacıyla başvuruda bulunmaları hâlinde, gerekli işlemler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince atama takviminde belirtilen başvuru ve onay sürecinden önce gerçekleştirilecektir.


Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekmektedir. “ denildi.

2023 BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı!
1. Başvuru Şartları
Bilim ve sanat merkezlerine atanabilmek için başvuru yapacak öğretmenlerde aranan
şartlar şunlardır:
a) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında
adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.
b) Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev
yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar
bakımından, öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren başvurunun son günü
itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak.
c) Öğretmen olarak görev yaptığı ildeki bilim ve sanat merkezlerinden en az birinde,
EK-1: Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesinde yer alan atama alanlarında, ilan
edilen boş kontenjanın bulunması.
ç) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar
bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğine göre 30.09.2023 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü
tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu
çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmak.
 2023 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayfa 6
2. Hizmet Süresi Hesabında Dikkat Edilecek Hususlar
a) Başvuru için gerekli olan 3 yıllık sürenin hesabında, Bakanlık resmî eğitim
kurumlarında fiilen sözleşmeli/kadrolu öğretmen olarak geçirilen süreler birlikte
değerlendirilecektir.
b) Asker öğretmenlikte geçirilen süreler, 3 yıllık sürenin hesabına dâhil edilecektir.
c) Aylıksız izinde geçirilen süreler 3 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.
3. Başvuru İşlemleri
a) Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna
http://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş
yaptıktan sonra “Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.
b) Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.
c) Değerlendirme Kriterleri Formunda (EK-2) belirtilen kriterlere ilişkin belgeler,
öğretmenlerin görev yaptıkları okul/kurum müdürlükleri tarafından “aslı görüldü”
şeklinde onaylanacak olup öğretmen tarafından sisteme yüklenecektir.
ç) Başvuru formu ve onaylanan belgeler okul/kurum müdürlüğünde muhafaza
edilecektir.
d) Eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri tarafından başvuru şartlarını
taşıyan öğretmenlerin başvuruları, silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr
adresinden onaylanacaktır. Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin 35’inci
maddesi gereğince başvuran adayların başvuru belgelerini öğretmen değerlendirme
kriterleri üzerinden inceleme görevi, il öğretmen değerlendirme komisyonunda
bulunduğundan başvuru onay birimlerince bu belgelerin geçerliliği konusunda bir
değerlendirme yapılmayacaktır.
e) İl öğretmen değerlendirme komisyonuna başvuru formu ve belge
gönderilmeyecektir. Değerlendirmeler sistem üzerinden gerçekleştirilecek olup il
milli eğitim müdürlüklerinde öğretmen atamadan sorumlu il milli eğitim müdür
yardımcısı/şube müdürüne yetki verilecektir.
f) Başvuru ve onay işlemleri MEBBİS’ten takip edilebilecektir.
g) Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından
sorumludur. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay
aşamasındaki başvurular reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek
öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır. 

MEB engelli öğretmenin atama sayısı ve takvimini açıkladı MEB engelli öğretmenin atama sayısı ve takvimini açıkladı

Atama kılavuzuna ulaşmak için:

http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/30224858_2023_YILI_BYLSEM_OYRETMEN_SECME_VE_ATAMA_KILAVUZU.pdf

Atama kontenjan branş dağılımı için:

http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/30225312_2023_YILI_BYLSEM_OYRETMEN_SECME_VE_ATAMA_KILAVUZU_KONTENJAN_LYSTESY.pdf