20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Ataması yapılan öğretmenlere otomatik SMS gönderilerek bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları, 'e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr' internet siteleri üzerinden öğrenilebilecek.  İşte yeni atanan sözleşmeli öğretmenlerden istenecek belgeler ve göreve başlamalarına ilişkişn detaylar:

Yeni atanan sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak

20 bin öğretmen atama kapsamında atanan ve atamaları kendilerine bildirilen öğretmenler, kendilerine bildirimin yapıldığı tebliğ tarihini izleyen ilk 15 gün içinde göreve başlamak üzere, atanmış oldukları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunmaları gerekecektir.

Yeni ataması yapılan sözleşmeli öğretmenlerden istenen belgeler:

1 - Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,

2 - Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

3 - Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.), istenecektir.

5. Kimlik Fotokopisi.

7. Son altı ay içinde çekilmiş Biometrik fotoğraf (6 adet)

8. Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydı.

9. Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği (Mülakat için alınan form)

10. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

11. Sağlık durumu yönünden Öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü (devlet veya özel) hastaneden alınacak olan Sağlık Kurulu Raporu.

12. Mal bildirimi formu (il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilebilir)

13. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

14. Güncel tarihli Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi

İstenilen belgelerin asılları ve bir fotokopisi hazırlanacaktır. 

Atanan öğretmenlerin E-Devlet çıktıları kabul edilecektir.

 

Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'dan Öğretmen maaşlarına isyan Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'dan Öğretmen maaşlarına isyan