1. sınıf 2022-2023 eğitim yılı sene başı 1. dönem zümre toplantı tutanağı.

……… İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

  Okulumuz 1. Sınıf öğretmenleri olarak …/09/2022 tarihinde, okulumuz 1-A sınıfında, saat 13.00’te, aşağıda belirtilmiş olan gündem maddelerini görüşmek üzere Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısı

yapmak istiyoruz.

            Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

…/…/2022

                                                                                                          ……………………………..

  1.Sınıflar Zümre Başkanı

 

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve gündem maddelerini okunması,
 2. Pandemi dönemi psiko-sosyal destek çalışmalarının görüşülmesi,
 3. Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
 4. Atatürkçülükle ilgili konuların incelenmesi, yıllık planlara dağıtımın yapılması,
 5. Derslerin haftalık programda işleniş süreleri ile yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
 6. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,
 7. 2020-2022 eğitim ve öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan eğitim etkinliklerinin planlanması,
 8. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek iş birliği ve esaslarının belirlenmesi,
 9. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
 10. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 11. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
 12. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılabilecek etkinliklerin görüşülmesi,
 13. Uyum haftası çalışmalarının planlanması,
 14. Covid-19 salgını kontrollü normalleşme sürecinde sınıf ortamlarında alınacak önlemlerin görüşülmesi, ön iş ve işlemlerinin planlanması,
 15. Kapanış

 

Uygundur

…/……/2022

………………………….

Okul Müdürü

 

……………………… İLKOKULU

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BİRİNCİ SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI  TARİHİ                      : 01.09.2022

TOPLANTI YERİ                           : 1-A Sınıfı

TOPLANTI SAATİ                        :  13.00

TOPLANTIYA KATILANLAR   :  

 

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve gündem maddelerini okunması,
 2. Pandemi dönemi psiko-sosyal destek çalışmalarının görüşülmesi,
 3. Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
 4.  Atatürkçülükle ilgili konuların incelenmesi, yıllık planlara dağıtımın yapılması
 5. Derslerin haftalık programda işleniş süreleri ile yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
 6. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,
 7. 2020- 2022 eğitim ve öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan eğitim etkinliklerinin planlanması,
 8. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek iş birliği ve esaslarının belirlenmesi,
 9. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
 10. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 11. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
 12. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılabilecek etkinliklerin görüşülmesi,
 13. Uyum haftası çalışmalarının planlanması,
 14. Covid-19 salgını kontrollü normalleşme sürecinde sınıf ortamlarında alınacak önlemlerin görüşülmesi, ön iş ve işlemlerinin planlanması,
 15. Kapanış

Toplantı belirlenen yer ve saatte Zümre Başkanı …………………………….. yönetiminde başlamıştır.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

MADDE 1: Açılış ve yoklama

Toplantı Zümre Başkanı ....................................... yönetiminde, .......................................’nın katılımıyla, gündem maddeleri okunarak başladı. Eklemek istenilen bir madde olmadığı belirlenerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

MADDE 2: Pandemi dönemi psiko-sosyal destek çalışmalarının görüşülmesi

Birinci sınıfların okula başladığı ilk günlerde pandemi, Covid-19 ve hijyen tedbirleri konularında da bilgilendirme yapılması gerektiği, MEB tarafından veli, öğrenci ve öğretmen kılavuzlarının hazırlandığı, takipte kalınması gerektiği ....................................... tarafından dile getirildi.  ......................................., okulla yeni tanışacak olan öğrencilerin korkutulmadan sürece hazırlanmasının önemine değindi. Bu konuda önlemler alabilmek için velilerle eğitim süreci başlamadan önce görüşme yapılmasının yararlı olduğunu ifade etti. ......................................., 01.09.2022 Salı günü velilerle okul bahçesinde yaptıkları görüşmenin veliler üzerinde rahatlatıcı bir etki bıraktığını söyledi. Görüşmede;

 • Hazırlanan Veli-Öğrenci Tanıma Formlarının dağıtıldığı,
 • Alınması gereken tedbirler (hijyenik ve psikolojik) hakkında bilgilendirme yapıldığı,

belirtildi.

MADDE 3: Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması

Yıllık planların şimdilik, önceki yıllardaki gibi düzenlenmesi, ancak bakanlık açıklamalarının da yakından takip edilmesi istendi. Planların Öğretmenler Kurulu toplantısında belirlenen 21 Eylül tarihine kadar zümre olarak hazırlanıp elektronik ortamda saklanmasına karar verildi. Bakanlık tarafından yayınlanan İş Günü Takvimi incelendi, yıllık planların iş günü takvimi baz alınarak düzenlenmesinin ve planlarda çevre şartlarının da göz önünde bulundurulmasının önemi ....................................... tarafından hatırlatıldı. Aksi duyurulmadıkça, ders dağılımında değişikliğe gidilmeyeceği belirtildi. Yıllık çalışma planının da önceki yıllardaki gibi düzenleneceği söylendi.

 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İŞGÜNÜ TAKVİMİ

EKLEYİNİZ

 

MADDE 4: Atatürkçülükle ilgili konuların incelenmesi, yıllık planlara dağıtımın yapılması

1.SINIF ATATÜRKÜLÜK konuları aşağıdaki gibidir ve yıllık planlara derslere göre yapılan bu dağılım eklenecektir.

DERS

SINIF

KONU ANA BAŞLIKLARI

 

TÜRKE

1

Atatürk’ün Hayatı     -Ailesi     -Ölüm tarihi ve yeri   -Anılar

Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri :

-İyi kalpliliği -Vatan ve millet sevgisi

HAYAT BİLGİSİ

1

Atatürk’ün Hayatı :

-Doğum yeri   -Ailesi   -Ölüm tarihi ve yeri   -Anılar

Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri : -Vatan ve millet sevgisi

Atatürkçü Düşüncede Yer Alan Konular :

-Dayanışma -Milli birlik ve beraberlik -İyiliği sevmek, kötülükten kaçmak

GÖRSEL SANATLAR

1

 

Resim-İş dersi öğretim programında yer alan Atatürkçülükle ilgili konulardan hedef ve davranışları yazılmış olanları aynen uygulanacaktır.

Programda değişiklik yapıldığı takdirde, Atatürkçülükle ilgili bu hedef ve davranışlar aynen korunacaktır.

Ayrıca Görsel Sanatlar derslerinde; milli bayramlar, yerel kurtuluş günleri ve Atatürk Haftası başta olmak üzere Belirli Gün ve Haftalar’dan seçilecek olan günlerde, bu günlerin anlam ve önemine uygun resimler ve afiş çalışmaları yaptırılmalı, resim yarışmaları düzenlenerek sergiler açılmalıdır.

 

MÜZİK

1

 

Müzik dersi öğretim programında yer alan Atatürkçülükle ilgili konular, hedef ve davranışlarıyla birlikte aynen uygulanacaktır.

Programda değişiklik yapıldığı takdirde Atatürkçülükle ilgili konular aynen korunacaktır.

Ayrıca müzik derslerinde milli bayramlar, yerel kurtuluş günleri ve Atatürk Haftası başta olmak üzere Belirli Gün ve Haftalar’dan seçilecek olan günlerde düzenlenecek müzik etkinliklerinde, sınıf ya da okul koroları oluşturularak Atatürk’ün sevdiği şarkılara yer verilecektir. 

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

1

Milli bayramlar/ belirli gün ve haftaların kutlamalarında rontlar, halk dansları, oyun ve dans etkinliklerine katılır.

Milli bayramlar ile belirli gün ve haftaların coşkusunu hissettirmek için yapılan hazırlıklara tüm öğrencilerin katılımı sağlanmalıdır. Hazırlanacak rontlar, halk dansları ve benzeri etkinliklerde görev dağılımı ve beklentiler, öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

 

 Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması hususunda önemle çalışılması gerektiği belirtildi.

MADDE 5: Derslerin haftalık programda işleniş süreleri ile yöntem ve tekniklerin belirlenmesi

1.Sınıflarda haftada 30 saat ders olduğu dile getirildi. Aksi ile ilgili resmi yazı olmadığı müddetçe ders saatleri aşağıda belirtilmiştir.

İlköğretim 1.Sınıf DERSLERİ

Zorunlu Dersler

Haftalık Ders Saati

Türkçe

10

Matematik

5

Hayat Bilgisi

4

Görsel Sanatlar

1

Müzik

1

Beden Eğitimi ve Oyun

5

Serbest Etkinlik

4

GENEL TOPLAM

30

 

......................................., “İlk okuma yazma çalışmalarında dik temel harfler ile öğretim yapılacağından belirlenen sıralamaya göre ilerlenmelidir.” dedi. Harf grupları hatırlatıldı.

Ünite konularının önceden belirlenen iş takvimi doğrultusunda ve belirtilen sürede işlenerek bitirilmesine özen gösterileceği söylendi. Okuma yazma planı aşağıdaki şekilde oluşturuldu. Okuma yazma planının EK olarak hazırlanarak zümre toplantı tutanağının sonuna eklenmesinin uygun olduğu dile getirildi.

            Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinliklerde kullanılacak yöntem ve teknikler üzerine görüşüldü.

 • Türkçe dersinde, problem çözme, rol oynama, gösteri, oyunlar, anlatım, araştırma, beyin fırtınası, soru-cevap, drama ve tümevarım yöntem ve tekniklerinden yararlanılması, metin işleme basamakları göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi ve etkinliklerin yapılması aşamasında ve diğer basamaklarda yapılandırmacı eğitimin gereği öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın yaratılması kararlaştırıldı.
 • Hayat Bilgisi dersinde görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası ve anlatım yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kararlaştırıldı.
 • Matematik dersinde yaparak yaşayarak öğrenme, iş birliğine dayalı öğrenme, keşfederek öğrenme, soru-cevap, anlatım ve benzetişim yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kararlaştırıldı.
 • Görsel Sanatlar dersinde öğrencinin üretkenliğini geliştirici ve hayal gücünü güçlendirici çalışmalara ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.
 • Müzik dersinde anlatım, tartışma, soru/cevap, araştırma/inceleme, oyunlaştırma ve gösterip yaptırma yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kararlaştırıldı.
 • Beden Eğitimi ve Oyun dersinde yaparak yaşayarak, anlatım ve gösteri yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kararlaştırıldı.
 • Serbest Etkinlikler dersinde yapılacak etkinliğe uygun yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kararlaştırıldı.

 

 • 1-4 sınıflarda sınıf öğretmenleri tarafından rehberliğin, gerekli olduğu her zaman ve sosyal etkinliklerin ise Serbest Etkinliklerle birlikte yapılması amacıyla Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler dersi için ayrılan haftalık 1 ders saati kaldırılmıştır.

 

 • İlgi etkinliğin yanında plana yazılmak üzere; etkinliklere göre kullanılacak kaynak, araç-gereçlerden okulda olanların, öğrenciler, öğretmen, idare veya bölgeden sağlanabilecekler incelendi ve aşağıda belirtildi.

1. Yazılı kaynaklar (Ders kitaplarımız, resim, harita, fotoğraflar, öykü ve masal kitapları, sözlük, yazım kılavuzu, şiir kitapları, gazete, dergi, broşür, vb araçları)

2. Kaynak kişiler (Öğretmenler, okul müdürü, aile bireyleri, çevremizdeki kurumlarda çalışanlar, yaşlılarımız)

3. Görsel kaynaklar (Akıllı tahtalar, levhalar, resimler, dünya modeli)

4. Boya kalemleri, cetvel gibi teknik araçlar

5. Matematik araçları (metre, saat, paralarımız, terazi, takvim, sayı tabloları, abaküs, çeşitli nesneler, örüntü blokları, litre, değişik geometrik cisimler )

......................................., dersler işlenirken hem ders kitabının hem de öğrenci çalışma kitaplarının etkili bir şekilde kullanılmasını, derslerde uygulanacak olan etkinliklerin sonunda kazanımların gerçekleşme düzeyinin değerlendirme formlarına işlenmesi gerektiğini dile getirdi.

 

Haftalık ders programı, aksi ile ilgili bir yazı gelene kadar şu şekilde belirlenmiştir.

1.SINIFLAR HAFTALIK DERS PROGRAMI

PAZARTESİ

SALI

ARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

HAYAT BİLGİSİ

HAYAT BİLGİSİ

HAYAT BİLGİSİ

HAYAT BİLGİSİ

TÜRKE

TÜRKE

TÜRKE

TÜRKE

TÜRKE

TÜRKE

TÜRKE

TÜRKE

TÜRKE

TÜRKE

MATEMATİK

MATEMATİK

MATEMATİK

MATEMATİK

MATEMATİK

MÜZİK

BEDEN EĞİTİMİ ve OYUN

BEDEN EĞİTİMİ ve OYUN

BEDEN EĞİTİMİ ve OYUN

BEDEN EĞİTİMİ ve OYUN

BEDEN EĞİTİMİ ve OYUN

GÖRSEL SANATLAR

SERBEST ETKİNLİKLER

SERBEST ETKİNLİKLER

SERBEST ETKİNLİKLER

SERBEST ETKİNLİKLER

 

 • Yıl içerisinde düzenlenecek gezi ve incelemelerin, sosyal etkinliklerin, okulumuz Sosyal Faaliyetler Yürütme Kurulunun Yıllık Faaliyet Planı esas alınarak yürütülmesi ve yıllık planlara mutlaka işlenmesi gerektiği vurgulandı.
 • Covid-19 sebebiyle öğrencilerin yakın temasta bulunmaları gereken etkinliklerin planlamalara dahil edilmemesi istendi.
 • Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalara ait kısım incelendi.    Bunlardan ekte listesi verilenlerin sınıf içinde kutlanıp panolarda işlenmesi gerektiği vurgulandı.

 

ÜNİTE DAĞILIMLARI:

HAYAT BİLGİSİ  (Pasifik Yayınları)

ÜNİTE

İERİK

BAŞLANGI

BİTİŞ

SAAT

1.ÜNİTE

OKULUMUZDA HAYAT

06.09.2022

30.11.2022

46

2.ÜNİTE

EVİMİZDE HAYAT

01.12.2022

04.01.2022

20

3.ÜNİTE

SAĞLIKLI HAYAT

05.01.2022

18.02.2022

18

4.ÜNİTE

GÜVENLİ HAYAT

21.02.2022

25.03.2022

18

5.ÜNİTE

ÜLKEMİZDE HAYAT

28.03.2022

06.05.2022

20

6.ÜNİTE

DOĞADA HAYAT

09.05.2022

17.06.2022

22

TOPLAM

169

  

MATEMATİK  (Açılım Yayınları)

ÜNİTE

İERİK

BAŞLANGI

BİTİŞ

SAAT

1.ÜNİTE

Uzamsal İlişkiler

Tartma

06.09.2022

24.09.2022

15

2.ÜNİTE

Doğal Sayılar

27.09.2022

26.11.2022

39

3.ÜNİTE

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla ıkarma İşlemi

29.11.2022

14.01.2022

35

4.ÜNİTE

Paralarımız

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla ıkarma İşlemi

17.01.2022

25.03.2022

40

5.ÜNİTE

Kesirler

Zamanı Ölçme

Geometrik Cisimler ve Şekiller Geometrik Örüntüler

28.03.2022

20.05.2022

31

6.ÜNİTE

Veri Toplama ve Değerlendirme

Uzunluk Ölçme

Sıvı Ölçme

23.05.2022

17.06.2022

20

TOPLAM

180

 

 

TÜRKE  (ADA Yayıncılık)

TEMA

İERİK

BAŞLANGI

BİTİŞ

SAAT

1.TEMA

OCUK DÜNYASI

Ayaklar

Misafircilik Oyunu

Yağ Satarım Bal Satarım

Kuş Bakışı

06.09.2022

15.10.2022

60

2.TEMA

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ

Sünnet Düğünü

Bayrak

Bilmece Bildirmece

29 Ekim

18.10.2022

12.11.2022

40

3.TEMA

MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK

İstiklâl Marşını Dinlerken

Atatürk

ocuklar, Ne Sevimli Ne Tatlılar

Baba Nereye Gidiyorsun

22.11.2022

17.12.2022

40

4.TEMA

ERDEMLER

Sevgili Arkadaşım

Alçak Gönüllü Davranmak

Kedi

Tintin ile Posti

20.12.2022

21.01.2022

50

5.TEMA

SAĞLIK VE SPOR

Evi Terk Eden Diş Fırçası

Neden Kimse Brokoli Yemiyor

Abur Cubur Yemek

Futbolcu

07.02.2022

28.2.2022

40

6.TEMA

DOĞA VE EVREN

Minik Tohumun İsteği

Denizde Bir Gün

Zaman Nedir?

Kim Topladı Yıldızları?

07.03.2022

01.04.2022

40

7.TEMA

BİLİM VE TEKNOLOJİ

Kapatın Televizyonları

En Güçlü Kim?

Cırt Cırtlar

Astronot

04.04.2022

13.05.2022

50

8.TEMA

VATANDAŞLIK

 

Devletin Parası ok mu?

Ayakkabı Tamircisi

Özgürlük ve Sorumluluk

iftçi Amca

16.05.2022

17.06.2022

48

TOPLAM 

368

MADDE 6: Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (Bep) ile Ders Planlarının Görüşülmesi

......................................., davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınmasının, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanmasının önemini belirtti. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programına dahil olabilecek öğrenci olup olmadığının tespit edilmesinin ve eğer varsa onlara uygun ders planlarının yapılmasının yerinde olacağı vurgulandı. Öğrencilerin yakından tanınması için gerekli formların ivedilikle dağıtılıp toparlanması istenildi.

MADDE 7: 2022- 2022 eğitim ve öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan eğitim etkinliklerinin planlanması

İlerleyen zamanda aksi resmi kanallarca duyurulmadığı sürece birinci sınıflar için eğitim yüz yüze yapılacağından planlamanın uzaktan eğitime geçilmesi durumunda yapılmasının uygun olacağı söylendi.

Okuma-yazma faaliyetlerinde uzaktan eğitimle başarı sağlanmasının zorluğuna ....................................... tarafından değinildi. ......................................., çarşamba günü yapılan toplantı sonucunda sınıfı için bir WhatsApp toplu mesaj grubu oluşturduğunu, YouTube gibi sosyal platformlar hakkında bilgilendirme yapıldığını, okulda daha önce öğrencisi bulunmamış olan yeni velilere EBA hakkında bilgi verildiğini söyledi.

......................................., kendisinin de aynı iş ve işlemleri hızla gerçekleştirdiğini dile getirdi.

MADDE 8: Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek iş birliği ve esaslarının belirlenmesi

Okulumuzun tüm öğretmenlerinin iş birliğine açık olduğu vurgulandı.

 

MADDE 9: Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması

......................................., “Covid- 19 ile mücadele dönemi bizlere teknolojik gelişmeleri, uygulamalarda meydana gelen gelişmeleri takip etmenin ne denli önemli olduğunu bir kere daha kanıtladı. Bilimin ve aklın önemini anlamamıza vesile oldu. Zaman değişiyor, bu nedenle biz öğretmenlerin de değişime açık olmamız gerekiyor.” dedi.

......................................., meslekteki onlarca yıldan sonra, geçen süreçte teknoloji konusunda kendini geliştirmek zorunda hissettiğini, öğretmenin de her daim öğrenen olduğunu ifade etti.

 
MADDE 10: Öğrencilerde Girişimcilik Bilincinin Kazandırılmasına Yönelik alışmaların Yapılması
 

Öğrencilerin özgüvenlerinin ve kendilerini ifade becerilerinin geliştirilmesinin karakter gelişimine katkısı vurgulandı. Öğrencilere çeşitli görevler vererek girişimcilik bilincin kazandırılması gerektiğini ....................................... belirtti. Bu amaçla özellikle belirli gün ve haftalarla sosyal mesafe kurallarına uyarak bu tür faaliyetlere yer verilecektir.

 

MADDE 11: Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi

....................................... ders kitaplarının yeterli olduğu söyledi. Öğretmenlerin kendi çalışmalarıyla dersleri destekleyebilecekleri belirtildi.

MADDE 12: Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılabilecek etkinliklerin görüşülmesi

Birinci sınıfların notla değerlendirilmediği hatırlatıldı. MEB okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinin 20.maddesine göre İlkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterildiğini belirtti.Başarı değerlendirmede tek kriterin not olamayacağı, öğrencinin kişilik özellikleri ve yetenekleri göz önünde bulundurularak bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği söylendi.

 • Öğrenci başarılarından velilerin bilgilendirilmesi öncelikli amaç olarak yapılacak veli toplantı tarihleri Öğretmenler Kurulu kararı baz alınarak şu şekilde belirlendi.

 

Toplantı No

Veli Toplantı Tarihleri

1. Veli Toplantısı

Eylül Ayının 2.Haftası

2. Veli Toplantısı

Aralık Ayının 1.Haftası

3. Veli Toplantısı

Şubat Ayının 2. Haftası

 

 • Sınıf düzeyi göz önünde bulundurulduğunda veli toplantısı sayısı artırılabilir.

 

MADDE 13: Uyum haftası çalışmalarının planlanması

Uyum haftası planlaması yapıldı, ektedir.

 

MADDE 14: Covid-19 salgını kontrollü normalleşme sürecinde sınıf ortamlarında alınacak önlemlerin görüşülmesi, ön iş ve işlemlerinin planlanması

Covid-19 Salgın Yönetimi ve alışma rehberinden okulla ilgili kısımlar okundu. Sınıflara kapaklı çöp kovalarının konması kararlaştırıldı. Kısa sürede okul koridorlarına konulan dezenfektanlar gibi sınıflar için de dezenfektan/kolonya temin edilmesi gerektiği vurgulandı. Sınıfta yedek maske bulundurmanın, sınıfın eğitim sürecinde sık sık havalandırılmasının gereğine değinildi. Sıraların öğrencilerin isimleri yazılarak hazırlanması gerektiği söylendi. Velilere yönelik, süreçte neler yapmaları gerektiğine dair, çevre şartlarına uygun olan bir bilgilendirme broşürü hazırlanması ....................................... tarafından önerildi. 

 

MADDE 15: Kapanış

Toplantı sağlıklı bir eğitim öğretim yılı dilekleriyle ....................................... tarafından sona erdirildi.

 

 .......................................                                                                                       .......................................

            1/A Sınıf Öğretmeni                                                                           1/B Sınıf Öğretmeni

 

 

U Y G U N D U R

….09.2022

……………..

Okul Müdürü

 

 

....................................... İLKOKULU

2022-20223 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BİRİNCİ SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

 

ALINAN KARARLAR

KARAR NO  : 1

KARAR TARİHİ: ...09.2022

 1. Tüm iş ve işlemler İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda ve zamanında yapılmasına, yönetmelik değişikliklerinin takip edilmesine,
 2. Atatürkçülük konularının ünitelendirilmiş yıllık planlarda gösterilmesine ve zamanında uygulanmasına
 3.  Derslerin belirlenen işleniş sürelerine uygun olarak yürütülmesine, uygun yöntem ve tekniklerin kullanılmasına,
 4. Pandemi dönemi ile ilgili olarak velileri bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasına, öğrencilerin sürece uyumunu kolaylaştırıcı önlemler alınmasına,
 5. Belirlenen esaslar doğrultusunda uyum haftası çalışmalarını yürütülmesine,
 6. Teknolojik gelişmelerden faydalanarak eğitim-öğretim çalışmalarının yürütülmesine, etkileşimli tahtaların ve araçlarının aktif olarak kullanılmasına,
 7. Öğrencilerde girişimcilik bilinci geliştirecek çalışmaların özellikle belirli gün ve haftalar etkinlikleriyle yürütülmesine ve kazandırılmasına
 8. Derslerde öğrenci başarısını arttıracak materyallerin geliştirilip kullanılmasına, derslerde kullanılacak olan araç-gereçlerin belirlenmesi ve kullanılmasına
 9. Yıl içerisinde yapılacak gezi, gözlem ve deneylerin Covid-19 önlemleri göz önünde bulundurularak planlanmasına, Sosyal Etkinlikler Kurulu Yıllık Faaliyet planına uyulmasına,
 10. Derslerin işlenişinde ve değerlendirilmesinde paralellik sağlanmasına ve iş günü takvimine bağlı kalınmasına,
 11. Veli toplantılarının belirlenen tarihlerde yapılmasına, gerektiğinde bireysel veli görüşmelerinin yapılmasına,
 12. Serbest Etkinlik dersi planının aylık olarak hazırlanmasına, öğrencilerde ilgi, yetenek sosyal ve duygusal yönleri açığa çıkaracak veya pekiştirecek konuların seçilmesinde özen gösterilmesine.
 13. Köşelerin öğrencilerle birlikte hazırlanmasına; tüm öğrencilerin çalışmalarının sergilenmesine dikkat edilmesine karar verildi.
 14. Velilere yönelik süreçte neler yapmaları gerektiğine dair, çevre şartlarına uygun olan bir bilgilendirme broşürü hazırlanmasına karar verilmiştir.

 

.......................................                                                                                       .......................................

            1/A Sınıf Öğretmeni                                                                           1/B Sınıf Öğretmeni

 

U Y G U N D U R

….09.2022

……………………

Okul Müdürü

 

EK-1

....................................... İLKOKULU

2022- 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR YILLIK ALIŞMA PLANI

AYLAR

YAPILACAK ALIŞMLAR

AĞUSTOS

EYLÜL

 • 1.Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarının yapılması.
 • Dersliklerin eğitim öğretime hazırlanması.
 • 1.Sınıf yıllık planların hazırlanması
 • 1.Sınıfa ait ders müfredatının incelenmesi
 • Sınıf eşyalarının eksiklerinin tespiti
 • İlköğretim Haftası kutlamaları
 • 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma etkinlikleri
 • Haftalık ders programının hazırlanması
 • Yıllık çalışma programın yapılması
 • Veli toplantısı yapılması
 • Rehberlik çalışmaları

EKİM

 • Dünya ocuk Günü.
 • Öğrencilerin vücut ölçülerinin tespiti
 • Sınıf grafiklerinin hazırlanması
 •  e-okuldaki öğrenci ve veli bilgilerinin güncellenmesi
 • Hayvanları Koruma Günü.
 • Kızılay Haftası.
 • Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
 • Toplum hizmeti planlamasının yapılması

KASIM

 • Atatürk Köşesinin zenginleştirilmesi
 • Atatürk Haftası (10-16 Kasım)
 • Öğretmenler Günü
 • Sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi
 • Öğrenci devamsızlıklarının e-okula işlenmesi
 • Rehberlik çalışmaları
 • Ara tatile çıkılması

ARALIK

 • İnsan Hakları Haftası
 • Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası
 • Rehberlik çalışmaları
 • Kulüp çalışmaları
 • Veli Toplantısının yapılması

OCAK

 • Verem Savaş Eğitimi Haftası
 • Enerji Tasarrufu Haftası
 • 1. Dönem rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi
 • 1. Dönem çalışmalarının değerlendirilmesi
 • Not çizelgesinin ve karnelerin hazırlanması
 • Kulüp çalışmaları

ŞUBAT

 • 2.Dönem zümre öğretmenleri toplantısının yapılması
 • Veli toplantısının yapılması
 • Sınıf kitaplığının geliştirilmesi
 • Kulüp çalışmaları
 • Rehberlik çalışmaları

MART

 • Yeşilay Haftası
 • İstiklal Marşı’nın Kabulü
 • anakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
 • Orman Haftası
 • Kütüphaneler Haftası
 • Rehberlik çalışmaları
 • Kulüp alışmaları
 • 23 Nisan hazırlıkları

NİSAN

 • Dünya Sağlık Günü ve Haftası
 • Turizm Haftası
 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ocuk Bayramı hazırlık ve kutlamaları
 • Veli toplantısının yapılması
 • Okuma- yazmaya geçemeyenler için rapor hazırlanması rehberlik servisine yönlendirmelerinin yapılması
 • Kulüp alışmaları
 • Rehberlik çalışmaları
 • Okuma Bayramı
 • Ara tatile çıkılması

MAYIS

 • Trafik Haftası
 • Anneler Günü kutlaması
 • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlanması
 • Kulüp alışmaları
 • Rehberlik çalışmaları

HAZİRAN

 • evre Koruma Haftası
 • E- okul yılsonu işlemlerinin yapılması
 • Öğrenci not fişlerinin ve karnelerin hazırlanması
 • Kulüp yılsonu raporlarının hazırlanması
 • Rehberlik yılsonu raporunun hazırlanması
 • Yılsonu zümre öğretmenleri toplantısının yapılması

 

 

 .......................................                                                                                    .......................................

            1/A Sınıf Öğretmeni                                                                           1/B Sınıf Öğretmeni

 

 

....................................... İLKOKULU

2022- 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR UYUM HAFTASI PLANI

 

05.09.2022

arşamba

 • Sosyal mesafe kurallarına uygun tanışma oyunları oynanacak.
 • Gizemli KUTU OYUNU oynanacak
 • Amaç: Bu etkinlikle çocukların okulun çeşitli birimlerini tanımaları amaçlanmıştır.
 • Araç Gereç: Merak uyandıracak şekilde hazırlanmış bir karton kutu, okul birimlerinin görselleri veya materyalleri.

 

 • Süreç: Öğretmen renkli ve dikkat çekici bir kutu ile sınıfa gelir. ocuklardan kutunun içinde neler olabileceğini ve içindekilerin nereden geldiğini tahmin etmelerini ister. Daha sonra kutuyu açar ve tuvaletler için kız-erkek yönlendirme levhası, sabun veya tuvalet kâğıdı; kütüphane için kitap gibi okulun farklı birimlerine ait ipucu niteliğindeki örnekleri çocuklara gösterir. Bu örneklerin ait olduğu okul birimleri hakkında bilgi verir ve çocukları o birimlere -tanımaları için- götürür. Değerlendirme: ocuklardan okulun hangi birimlerine gittiklerini ve bu birimlerin işlevlerini söylemeleri istenir.
 • Hijyen kuralları anlatılarak, okulumuzdaki hijyen noktaları (dezenfektanlar, maske atık çöpleri, tuvaletlerin kullanım alanları ve kullanılmayacak noktalar) tanıtılacak.

06.09.2022

Perşembe

 • Sence Ne Olmalı Oyunu oynanır
 • Amaç: Bu etkinlikle çocukların sınıf ve okul kurallarını fark etmeleri amaçlanmıştır.
 • Araç Gereç: İki farklı renkte karton
 • Süreç: Öğretmen etkinlik öncesinde her çocuk için iki farklı renkte tercih kartları hazırlar. Bir renk doğru davranışı, diğer renk yanlış davranışı temsil eder. “Okulda ve sınıfta yerlere çöp atmamalıyız, arkadaşlarımızın eşyasını izinsiz kullanmalıyız, koridorda koşmalıyız, okula zamanında gelmeliyiz.” gibi doğru ve yanlış davranış örnekleri verir. ocuklardan her bir davranış için ellerindeki kartonları kaldırarak tercihte bulunmalarını ister.
 • Değerlendirme: Etkinlikte çocuklara verilen davranışların doğru olup olmadığını ve tercihlerinin gerekçelerini söylemeleri istenir
 • Kalem tutma, karalama çalışması yapılacak.

07.09.2022

Perşembe

 • Tavşanın Kural Masalı anlatılacak
 • Amaç: Bu etkinlikle çocukların sınıf ve okul kurallarını fark etmeleri amaçlanmıştır.
 • Araç Gereç: Kural görselleri Süreç: Öğretmen öğrenilmesini hedeflediği kurallara ait görselleri hazırlar. ocuklara bir masal anlatacağını ancak masala kaldığı yerden sıra ile onların devam edeceğini ve birlikte bir masal oluşturacaklarını söyler. “Bir varmış bir yokmuş. Pamuk isminde bir tavşan varmış. Bu tavşan okulu çok severmiş. Bir gün okula geldiğinde öğretmeni ile karşılaşmış ve “Günaydın öğretmenim.” demiş. “Öğretmeni ona ne demiş?” dediğinde sınıftan “Günaydın.” cevabının alınması sağlanır. Öğretmen masala devam eder. “Pamuk Tavşan bahçede yerde görmüş olduğu kâğıt parçasına yönelir.” Öğretmen çöp kutusu görselini bir çocuğa uzatır ve masala devam etmesini ister. Gerekli gördüğünde fark edilmesi istenen kurallar ile masalın şekillenmesine yardımcı olur. Değerlendirme: ocuklardan masalda öğrendikleri kuralların olduğu bir resim çizmeleri istenir. izdikleri resmi arkadaşlarına anlatmaları sağlanır.
 • Birlikte şarkı söylenecek.

08.09.2022

Cuma

 • antamda Ne Var Oyunu oynanacak. Amaç: Bu etkinlikle çocukların sınıfta kullanacağı araç gereçleri ve işlevlerini tanıması amaçlanmıştır.
 • Araç Gereç: Kitap, defter, kalem, silgi, çanta, resim kâğıtları vb. Süreç: Öğretmen bir okul çantası ile sınıfa girer ve çocuklardan çantanın içinde ne olduğunu tahmin etmelerini ister. ocuklar kendilerine etkinlik öncesinde verilen boş kâğıtlara tahminlerini çizerler. Öğretmen çantadan bir silgi çıkarır ve işlevini anlatır. Kimlerin silgi çizdiği sorulur. Daha sonra öğretmen çantadan çıkaracağı kitap, defter, kalem gibi materyaller ile bu etkinliği devam ettirir.
 • Değerlendirme: ocuklardan sınıfta hangi araç gereçlerin ne amaçla kullanıldığını ifade etmeleri istenir.
 •  Düzensiz çizgi çalışması yapılacak.
 • Boncuk dizme ve mandalla toplama oyunları oynanarak küçük kaslar çalıştırılacak.

09.09.2022

Cuma

Resim yaparak okulla ilgili ilk gözlemleri dosyalanacak.

 

“Okulumuz” şarkısı çalışılacak.

  Düzensiz çizgi çalışmaları yapılacak.

 

 

 

 .......................................                                                                                   .......................................

            1/A Sınıf Öğretmeni                                                                           1/B Sınıf Öğretmeni

 

 

EK-3

....................................... İLKOKULU

2022- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR OKUMA YAZMA PLANI

 

HAFTA

AY

SESLER

GÜNLER

ALIŞMA PROGRAMI

 

 

1-2-3
EYLÜL

Uyum Haftası

 

 

 

 

 

 

arşamba

Tanışma Etkinlikleri

 

Perşembe

Okulun Bölümleri Tanıtım

 

Cuma

Okul, Sınıf Kuralları

 

1.HAFTA

6 - 10 Eylül

Hazırlık

Pazartesi

Düzensiz çizgi çalışmaları

 

Salı

Düzensiz çizgi çalışmaları

 

arşamba

Düzenli çizgi çalışmaları

 

Perşembe

Düzenli çizgi çalışmaları

 

Cuma

Düzenli çizgi çalışmaları

 

2.HAFTA

13 - 17 Eylül

E

Pazartesi

"e" sesinin verilmesi

 

Salı

"e" sesinin pekiştirilmesi

 

arşamba

"e" sesinin pekiştirilmesi

 

Perşembe

"e" sesinin pekiştirilmesi

 

Cuma

"e" sesinin pekiştirilmesi

 

3.HAFTA

20 - 24 Eylül

L

Pazartesi

"l" sesinin  verilmesi- 1 rakamının verilmesi

 

Salı

"l" sesinin pekiştirilmesi

 

arşamba

Hece, kelime oluşturma çalışmaları

 

Perşembe

Hece, kelime oluşturma çalışmaları

 

Cuma

Cümle oluşturma çalışmaları

 

4.HAFTA

27 Eylül - 1 Ekim

A

Pazartesi

"a" sesinin verilmesi - 2 rakamının verilmesi

 

Salı

"a" sesinin pekiştirilmesi

 

arşamba

Hece, kelime oluşturma çalışmaları

 

Perşembe

Hece, kelime oluşturma çalışmaları

 

Cuma

Cümle oluşturma çalışmaları

 

5.HAFTA

4 - 8 Ekim

K

Pazartesi

"k" sesinin verilmesi - 3 rakamının verilmesi

 

Salı

"k" sesinin pekiştirilmesi

 

arşamba

Hece, kelime oluşturma çalışmaları

 

Perşembe

Hece, kelime oluşturma çalışmaları

 

Cuma

Cümle oluşturma çalışmaları

 

6.HAFTA

11 - 15 Ekim

İ
N

Pazartesi

"i" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi - 4 rakamının verilmesi

 

Salı

Hece, kelime oluşturma çalışmaları

 

arşamba

"n" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi - 5 rakamının verilmesi

 

Perşembe

Hece, kelime oluşturma çalışmaları

 

Cuma

Cümle, metin oluşturma çalışmaları

 

 

 

7.HAFTA

18 - 22 Ekim

O
M

Pazartesi

"o" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi - 6 rakamının verilmesi

 

Salı

Hece, kelime oluşturma çalışmaları

 

arşamba

"m" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi - 7 rakamının verilmesi

 

Perşembe

Hece, kelime oluşturma çalışmaları

 

Cuma

Cümle, metin oluşturma çalışmaları

 

8.HAFTA

25 - 28 Ekim

U
T

Pazartesi

"U" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi - 8 rakamının verilmesi

 

Salı

Hece, kelime oluşturma çalışmaları

 

arşamba

"T" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi - 9 rakamının verilmesi

 

Perşembe

Hece, kelime,cümle, metin oluşturma çalışmaları

 

Cuma

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

9.HAFTA

1 - 5 Kasım

Ü
Y

Pazartesi

"ü" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi - 0 rakamının verilmesi

 

Salı

Hece, kelime oluşturma çalışmaları

 

arşamba

"y" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi

 

Perşembe

Hece, kelime oluşturma çalışmaları

 

Cuma

Cümle, metin oluşturma çalışmaları

 

10.HAFTA

8 - 12 Kasım

Ö
R

Pazartesi

"ö" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi

 

Salı

Hece, kelime oluşturma çalışmaları

 

arşamba

"r" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi

 

Perşembe

Hece, kelime oluşturma çalışmaları

 

Cuma

Cümle, metin oluşturma çalışmaları

 

1.DÖNEM ARA TATİL

 
 

11.HAFTA

22-26
KASIM

I
D

Pazartesi

"ı" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi

 

Salı

Hece, kelime oluşturma çalışmaları

 

arşamba

"d" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi

 

Perşembe

Hece, kelime oluşturma çalışmaları

 

Cuma

Cümle, metin oluşturma çalışmaları

 

12.HAFTA

29 KASIM
3 ARALIK

S
B
Z

Pazartesi

"s" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi

 

Salı

Kelime, cümle, metin oluşturma çalışmaları

 

arşamba

"b" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi, hece çalışması

 

Perşembe

Kelime, cümle, metin oluşturma çalışmaları

 

Cuma

"z" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi, hece çalışmaları

 

13.HAFTA

06-10
ARALIK


G
Ş

Pazartesi

"ç" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi

 

Salı

Kelime, cümle, metin oluşturma çalışmaları

 

arşamba

"g" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi, hece çalışması

 

Perşembe

Kelime, cümle, metin oluşturma çalışmaları

 

Cuma

"ş" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi, hece çalışmaları

 

14.HAFTA

13-17
ARALIK

 

Pazartesi

Cümle, metin oluşturma çalışmaları

 

Salı

Cümle, metin oluşturma çalışmaları

 

arşamba

Cümle, metin oluşturma çalışmaları

 

Perşembe

Cümle, metin oluşturma çalışmaları

 

Cuma

Cümle, metin oluşturma çalışmaları

 

15.HAFTA

20-24
ARALIK

C
P

Pazartesi

"c" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi

 

Salı

Hece, kelime oluşturma çalışmaları

 

arşamba

"p" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi

 

Perşembe

Hece, kelime oluşturma çalışmaları

 

Cuma

Cümle, metin oluşturma çalışmaları

 

16.HAFTA

27-31
ARALIK

H
V
Ğ

Pazartesi

"h" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi

 

Salı

Kelime, cümle, metin oluşturma çalışmaları

 

arşamba

"v" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi, hece çalışması

 

Perşembe

Kelime, cümle, metin oluşturma çalışmaları

 

Cuma

"ğ" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi, hece çalışmaları

 

17.HAFTA

3-7
 OCAK

F
J

Pazartesi

"s" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi

 

Salı

Hece, kelime oluşturma çalışmaları

 

arşamba

"b" sesinin verilmesi, pekiştirilmesi

 

Perşembe

Hece, kelime oluşturma çalışmaları

 

Cuma

Cümle, metin oluşturma çalışmaları

 

18.HAFTA

10-14
OCAK

 

Pazartesi

Serbest okuma, metin üzerinde konuşma çalışmaları

 

Salı

Serbest okuma, metin üzerinde konuşma çalışmaları

 

arşamba

Serbest okuma, metin üzerinde konuşma çalışmaları

 

Perşembe

Serbest okuma, metin üzerinde konuşma çalışmaları

 

Cuma

Serbest okuma, metin üzerinde konuşma çalışmaları

 

19.HAFTA

17-21
OCAK

 

Pazartesi

Serbest okuma, metin üzerinde konuşma çalışmaları

 

Salı

Serbest okuma, metin üzerinde konuşma çalışmaları

 

arşamba

Serbest okuma, metin üzerinde konuşma çalışmaları

 

Perşembe

Serbest okuma, metin üzerinde konuşma çalışmaları

 

Cuma

Serbest okuma, metin üzerinde konuşma çalışmaları