Ortaöğretim Kurumlarında okutulan öğretim programları

02 Ağustos 2010 Görüntülenme:5691

Türkçe (Hazırlık sınıfı) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 15.09.2006 tarih ve 366 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Türkçe dersinde (İmam Hatip Liseleri); Talim ve Terbiye Kurulunun 25.09.1992 tarih ve 304 sayılı kararı ile kabul edilen “Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrenciler İçin Türkiye Türkçesi Öğretim Programı” uygulanacaktır.

Matematik (Hazırlık sınıfı) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 15.06.1999 tarih ve 55 sayılı Kararı ile kabul edilen Hazırlık Sınıfı Matematik dersi öğretim programı uygulanır.

Beden Eğitimi (Hazırlık sınıfı) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 31.12.2009 tarih ve 339 sayılı Kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Beden Eğitimi dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıflar öğretim programları temel alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programı uygulanır.

Görsel Sanatlar (Hazırlık sınıfı) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 31.12.2009 tarih ve 338 sayılı Kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Görsel Sanatlar (Resim) dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıflar öğretim programları öğretim programları temel alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programı uygulanır.

Müzik (Hazırlık sınıfı) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 17.12.2009 tarih ve 240 sayılı Kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Müzik dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıflar öğretim programları öğretim programları temel alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programı uygulanır.

Dil ve Anlatım dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Türk Edebiyatı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 31.03.2005 tarih ve 16 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Tarih dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun

9. sınıfta; 11.10. 2007 tarih ve 172 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

10. sınıfta; 03.06.2008 tarih ve 138 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

11. sınıfta; 09.03.2009 tarih ve 27 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 04.09.2008 tarih ve 180 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 27.04.1981 tarih ve 76 sayı; 14.06.2002 tarih ve 272 sayılı Kararları ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.

Coğrafya dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 10.02.2010 tarih ve 5 sayılı Kararı ile

Kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Matematik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 200 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Geometri dersinde; 9 ve 10. sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulunun 30.12.2009 tarih ve 334 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.

Fizik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun

9. sınıfta; 11.10.2007 tarih ve 168 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.

10. sınıfta; 03.06.2008 tarih ve 135 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.

11. sınıfta; 26.12.2008 tarih ve 288 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.

12. sınıfta; 11.09. 2009 tarih ve 152 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.

Kimya dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun

9. sınıfta; 11.10.2007 tarih ve 169 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.

10. sınıfta; 03.06.2008 tarih ve 136 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.

11. sınıfta; 26.12.2008 tarih ve 289 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.

12. sınıfta; 20.10.2009 tarih ve 182 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.

Biyoloji dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun

9. sınıfta; 11.10.2007 tarih ve 170 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.

10. sınıfta; 03.06.2008 tarih ve 137 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.

11. sınıfta; 26.12.2008 tarih ve 280 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.

12. sınıfta; 04.11.2009 tarih ve 195 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.

Felsefe dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.12.2009 tarih ve 235 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.

Psikoloji dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.12.2009 tarih ve 239 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Sosyoloji dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.12.2009 tarih ve 237 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Mantık dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.12.2009 tarih ve 236 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır. (Yeni hazırlanan öğretim programının tarih ve sayısı duyurulacaktır.)

Bilgi Kuramı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.12.2009 tarih ve 238 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır. Bilgi Kuramı dersi notla değerlendirilmez.

Beden Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 31.12.2009 tarih ve 339 sayılı Kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Beden Eğitimi dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıflar öğretim programları uygulanır.

Görsel Sanatlar dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 31.12.2009 tarih ve 338 sayılı Kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Görsel Sanatlar (Resim) dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıflar öğretim programları uygulanır.

Hüsnü Hat dersinde (İmam Hatip liseleri); Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Başkanlığının 18.10.1985 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Müzik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 17.12.2009 tarih ve 240 sayılı Kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Müzik dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıflar öğretim programları uygulanır.

Dini Musiki Dersinde (İmam Hatip liseleri); Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Başkanlığının 18.10.1985 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Trafik ve İlk Yardım dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 29.01.1992 tarih ve 12 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Sağlık Bilgisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 19.12.1996 tarih ve 261 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Millî Güvenlik Bilgisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.03.1998 tarih ve 15 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Rehberlik ve Yönlendirme dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 02.08.2006 tarih ve 329 sayılı Kararı ile kabul edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı ile bu amaçla hazırlanan Tanıtım ve Yönlendirme Modüllerinden faydalanılarak uygulama yapılır.

Yabancı Dil dersinde;

Genel Liselerde;

9. Sınıf Yabancı Dil dersinde;

Almanca Dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 10.05.1973 tarih ve 380 sayılı Kararı ile kabul edilen Lise Yabancı Dil 1 (Almanca) dersi öğretim programı uygulanır.

Fransızca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 12.09.1996 tarih ve 238 sayılı Kararı ile kabul edilen Lise Yabancı Dil 1 (Fransızca) dersi öğretim programı uygulanır.

İngilizce dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.10.2007 tarih ve 171 sayılı Kararı ile kabul edilen 9. Sınıf Yabancı Dil (İngilizce) dersi öğretim programı uygulanır.

10. Sınıf Yabancı Dil dersinde;

Almanca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 10.05.1973 tarih ve 380 sayılı Kararı ile kabul edilen Lise Yabancı Dil 2 (Almanca) Dersi Öğretim Programı uygulanır.

Fransızca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 10.05.1973 tarih ve 380 sayılı Kararı ile kabul edilen Lise Yabancı Dil 2 (Fransızca) dersi öğretim programı uygulanır.

İngilizce dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 03.06.2008 tarih ve 139 sayılı Kararı ile kabul edilen 10. Sınıf Yabancı Dil (İngilizce) Dersi Öğretim programı uygulanır.

11. ve 12. Sınıf Yabancı Dil dersinde;

Almanca, Fransızca ve İngilizce derslerinde; Yeni program hazırlanıncaya kadar 9 ve 10.sınıf öğretim programları temel alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programı uygulanır.

Anadolu Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liselerinde;

Yabancı Dil (Almanca) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 01.09.1993 tarih ve 411 sayılı Kararı ile kabul edilen Anadolu Liseleri Yabancı Dil I (Almanca) Dersi Öğretim Programının;

9. Sınıflarda;

I-Angaben zur Person

II-Schule

III-Familie

IV-Essen und trinken

V-Freizeit

VI-Wohnen

VII-Fremdsprachen

konuları uygulanır.

10. Sınıflarda;

I-Reise / Erholung

II-Wetter / Klima

III-Institutionen

IV-Gesundheit / Krankheit

V-Beruf

VI-Erziehung / Schule

VII-Menschen / Ihre Lebensweisen

konuları uygulanır.

11. Sınıflarda;

I-Schüler / Schultag

II-Alltagssituationen

III-Beziehungen zwischen Generationen

IV-Lektüren / Sachtexte

VI-Gesprächsführung

VII-Textproduktion

konuları uygulanır.

12. Sınıflarda;

I-Gesprächsführung (Fortsetzung)

II-Elektronische Medien (Bilgisayar ve internet konuları da eklenmelidir)

III-Umwelt

IV-Lektüre (literarische Texte)

konuları uygulanır.

Not: “Atatürk” ve “Beziehungen BRD / Türkei” konuları zümre öğretmenler kurulu tarafından belirtilen ünite ve zamanlarda, her sınıf seviyesinde verilmelidir.

Yabancı Dil (Fransızca) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 01.09.1993 tarih ve 411 sayılı Kararı ile kabul edilen Yabancı Dil (Fransızca) Dersi Öğretim Programının,

9. Sınıflarda;

Yabancı Dil (Fransızca) Dersi Öğretim Programının ilk 20 ünitesi uygulanır.

10. Sınıflarda;

Yabancı Dil (Fransızca) Dersi Öğretim Programının 9. sınıf I. döneminin 7 ünitesi ve 9. sınıf II. döneminin 8 ünitesi olmak üzere 15 ünite uygulanır.

11. Sınıflarda;

Yabancı Dil (Fransızca) Dersi Öğretim Programının 10. sınıf III. döneminin 8 ünitesi ve 10. sınıf IV. döneminin 7 ünitesi olmak üzere 15 ünite uygulanır.

12. Sınıflarda;

Yabancı Dil (Fransızca) Dersi Öğretim Programının 11. sınıf V. döneminin 9 ünitesi ve ekleri; 9. sınıf I. döneminin 8. ünitesi, 9. Sınıf II. döneminin 9. ünitesi, 10. Sınıf III. döneminin 9. ünitesi, 10. Sınıf IV. döneminin 8. ve 9. ünitesi olmak üzere 14 ünite uygulanır.

Yabancı Dil (İngilizce) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 02.04.2002 tarih ve 34 sayılı Kararı ile kabul edilen Yabancı Dil dersi öğretim programının;

9. Sınıflarda;

Hazırlık sınıfı programının; ilk 22 ünitesi uygulanır.

10. Sınıflarda;

Hazırlık sınıfı programının 19–32. üniteleri uygulanır.

11. Sınıflarda;

9. sınıf programının ilk 16 ünitesi uygulanır.

12. Sınıflarda;

9. sınıf programının 17–30. üniteleri uygulanır.

(Yeni hazırlanan İngilizce dersi öğretim programının duyurusu ileride yapılacaktır)

Fen Liselerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 02.04.2002 tarih ve 34 sayılı Kararı ile kabul edilen Yabancı Dil (İngilizce) Dersi Öğretim Programının;

9. Sınıflarda;

Hazırlık sınıfı programının ilk 18 ünitesi uygulanır.

10. Sınıflarda;

Hazırlık sınıfı programının 19–25. üniteleri uygulanır.


11. Sınıflarda;

Hazırlık sınıfı programının 26–32. üniteleri uygulanır.

12. Sınıflarda;

9. sınıf programının 1‐8. üniteleri uygulanır.

(Yeni hazırlanan İngilizce dersi öğretim programının duyurusu ileride yapılacaktır)

Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde; Genel liselerde uygulanan yabancı dil öğretim programları uygulanır.

Hazırlık Sınıfı Bulunan Okulların Hazırlık Sınıfı İngilizce dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 02.04.2002 tarih ve 34 sayılı Kararı ile kabul edilen Anadolu Lisesi hazırlık sınıfı İngilizce dersi öğretim programı; 9, 10 ve 11. Sınıflarında, Talim ve Terbiye Kurulunun 02.04.2002 tarih ve 34 sayılı Kararı ile kabul edilen Anadolu Lisesi (9, 10 ve 11. sınıflar) İngilizce dersi öğretim programı; 12. sınıfta ise aynı programın amaç ve açıklamaları dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulu tarafından hazırlanacak olan program uygulanır.

İkinci Yabancı Dil;

Almanca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 17.07.2006 tarih ve 316 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Arapça dersinde; Yeni program hazırlanıncaya kadar zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programı uygulanır.

Çince dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 25.08.2008 tarih ve 164 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak program uygulanır.

Fransızca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 17.07.2006 tarih ve 315 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

İngilizce dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 17.07.2006 tarih ve 317 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

İspanyolca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 391 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

İtalyanca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 25.07.2002 tarih ve 286 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak program uygulanır.

Japonca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 04.06.1998 tarih ve 72 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Rusça dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 31.03.2005 tarih ve 17 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak program uygulanır.

Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Piyano dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Türk Müziği Koro Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Batı Müziği Koro Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Drama dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Müziğe Giriş dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Müzik Biçimleri dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Türk Müziği Çalgı Toplulukları dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Batı Müziği Çalgı Toplulukları dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Batı Müziği Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Geleneksel Türk Müziği Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Türk ve Batı Müziği Çalgıları derslerinden; Bağlama, Kanun, Ut, Kontrbas, Flüt, Keman derslerinde Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı; Gitar, Viyola, Viyolonsel derslerinde Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Bilişim Destekli Müzik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Bireysel Ses Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Çalgı Bakımı ve Onarımı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Desen Çalışmaları dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

İki Boyutlu Sanat Atölye dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Üç Boyutlu Sanat Atölye dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Müze Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Sanat Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Grafik Tasarım dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Türk Resim Heykel Sanatı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Çağdaş Dünya Sanatı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Estetik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Sanat Eserlerini İnceleme dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Temel Spor Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

İnsan Anatomisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Beden Eğitimi Bilimine Giriş dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Beden Eğitimi ve Spor Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Spor dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Spor Fizyolojisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen Spor Fizyolojisi Dersi Öğretim Programı uygulanır.

Antrenman Bilgisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Spor Kazalarından Korunma ve İlk Yardım dersinde: Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Spor Masajı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Spor Tesisleri ve Malzeme Bilgisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Spor Psikolojisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Spor ve Beslenme dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Türk Spor Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Özel Alan Çalışması dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Spor Yönetimi ve Organizasyonu dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Spor Sosyolojisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Eğitsel Oyunlar dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Ritim Eğitimi ve Dans dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Sosyal Bilim Çalışmaları dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 25.09.2006 tarih ve 383 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Osmanlı Türkçesi dersinde; yeni program hazırlanıncaya kadar zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programı uygulanır.

Sosyoloji (1–2) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulu’nun 25.09.2006 tarih ve 369 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı ile 02.10.2007 tarih ve 159 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programları uygulanır.( Talim ve Terbiye Kurulu’nun 14.12.2009 tarih ve 234 sayılı Kararı ile ilişkilendirilmelidir.)

Öğretmenlik Mesleğine Giriş dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 09.03.2009 tarih ve 25 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Türk Eğitim Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 09.03.2009 tarih ve 25 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Öğretim İlke ve Yöntemleri dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 09.03.2009 tarih ve 25 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Eğitim Psikolojisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 09.03.2009 tarih ve 25 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Eğitim Sosyolojisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 09.03.2009 tarih ve 25 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Demokrasi ve İnsan Hakları dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 10.05.1999 tarih ve 38 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Sosyal Etkinlik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 155 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır. Sosyal Etkinlik dersi notla değerlendirilmez.

Proje Hazırlama dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 25.09.2006 tarih ve 371 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Bilgi ve İletişim Teknolojisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulu’nun 27.09.2005 tarih ve 329 sayılı karar ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

İşletme dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 26.08.2009 tarih ve 125 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Ekonomi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 26.08.2009 tarih ve 126 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Girişimcilik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 26.08.2009 tarih ve 127 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı Uygulanır.

Astronomi ve Uzay Bilimleri dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 18.06.2010 tarih ve 57 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Uluslararası İlişkiler dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 153 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Yönetim Bilimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 154 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Diksiyon ve Hitabet dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 21.06.2007 tarih ve 117 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Sanat Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 27.06.1991 tarih ve 105 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

Alman Edebiyatı ve İngiliz Edebiyatı derslerinde; Abitur uygulaması yapan okullarda zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan programlar uygulanır.

Yorum Yaz

Yorumlar