Okul Temizliği

17 Kasım 2009 Görüntülenme:33339

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızdaki öğrencilerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yüksek seviyede tutulması ve eğitimde hedeflenen kaliteye erişebilmesi, okul binalarının fiziki yapılarından ve çevreden kaynaklanan olumsuz sağlık şartlarının iyileştirilmesi, koruyucu tedbirlerin alınmasına bağlıdır.

Okullarda çok sayıda öğrenci bir arada bulunduğu için uygun olmayan koşulların varlığında bulaşıcı hastalıkların görülmesi ve yayılması daha kolay olmaktadır.

Okul sağlığını olumsuz Yönden etkileyen çevresel etkenler arasında fiziksel etkenler önemli bir yer tutmaktadır. Bu çevre etmenleri arasında su, hava, kapalı ortam kalitesi, aydınlatma, çöp, gürültü tuvaletler, oyun alanları vb, bulunmaktadır.

Öğrencilerin gurup halinde bir arada bulunmaları bulaşıcı hastalıkların artmasını ve hızla yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu yüzden okullarımız da koruyucu önlemlerin alınması gerekmektedir.
‘Bulaşıcı Hastalıkların Yayılmaması için Okullarda alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar’
1-Okulun uygun yerlerinde yeterli sayıda temiz, sağlam ve çalışır durumda el yıkama evyeleri bulunmalı, tuvaletlerin temiz kullanması ve temizlik alışkanlığının geliştirilmesi konularında eğitim verilmelidir.

2- Tuvaletler; yeterli havalandırma düzeneğine sahip olmalı, suyu sürekli olmalı, kanalizasyon bağlantısı bulunmalı, yoksa en kısa sürede sağlanmalı, tuvaletlere sıvı sabun, kâğıt havlu ve peçete konulmalı, sık sık kontrol edilerek, eksiklikler giderilmelidir.

Okullardaki tuvaletler mutlaka temiz ve hijyen olmalıdır. Mutlaka her ders arası temizlenmelidir. Temiz ve hijyen olmayan tuvaletler hastalık yayar. Okuldaki hastalıklar tuvaletlerden yayılabilir,

Tuvaletleri temizlerken dezenfektan maddeler ve temizlik malzemeleri kullanılmadır. Temizliyi yapacak kişiler tuvalet, temizlerken ellerinde eldiven ve üstlerinde iş elbisesi olmalıdır. .Tuvaletler kesinlikle öğrencilere temizletilmemelidir.

Tuvaletlerdeki lavabolarda katı sabun değil sıvı sabun kullanılmalıdır. Sıvı sabun her lavaboda olmalıdır. Okul idaresi tuvaletlerin ve lavaboların temiz ve lavabolardaki sıvı sabun miktarının yeterli olup olmadığının sık sık kontrol etmelidir,

Öğrencilere tuvaletleri nasıl temiz ve hijyen olarak kullanacakları öğretilmelidir. Yanlış tuvalet kullanımı tuvalet temizliğini zorlaştırır.

Tuvaletlerdeki su sızdıran ve bozulan musluklar derhal tamir ettirilmelidir. Okullarda sular boşa akıtılmamalıdır.


3- Okullarımızın kullanılan bölümlerine kapaklı çöp kovaları konulmalı, uygun yerlere mümkünse çöpleri ayrıştırmak amacıyla kâğıt, cam vs. ayrı ayrı çöp kovaları bulundurulmalı ve çöpler düzenli olarak alınmalıdır.

4- Öğrencilerin tuvaletteki lavabo çeşmelerinden su içmeleri önlenmeli, okula uygun görülen yerlere çeşme yaptırılarak içme suyu temin edilmeli, su depoları periyodik olarak temizlenmeli ve klorlanmalıdır.

5- Okuldaki koridorlar temiz, düzenli olmalı, ortak alanların günlük temizliği yapılmalı, kuru süpürme tozlarının bir bölümünün havaya kaldıracağından tercihen yıkanmalı veya ıslak paspas ile silinmeli ve rutin aralıklarla dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

6- Sınıflar, öğretmenler odası, kütüphane, yönetici odaları, varsa revir, spor salonu, laboratuar ve atölyelerin günlük temizliği yapılmalı, sınıflar her teneffüs de havalandırılmalıdır.

7- Okulun bahçesi temiz, etrafı çevrilmiş olmalı zararlı canlıların çoğalmasına yol açabilecek ve kirliliğe yol açacak çöp ve atık yığınlar ile su birikintilerinin oluşmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

8- Okul Müdürlükleri öğrenci sağlığını olumsuz yönde etkileyen ürünleri satan, okul çevresindeki seyyar satıcılara karşı önlem alınmalıdır.

9-Mikrop ve virüslerin yayılmasını önlemek için okullarda ellerin çok sık değdiği yüzeylerin kapı kolları musluk başları elektrik düğmeleri, masalar ve sıraların günlük kullanılan temizlik maddeleri dışında klor, hidrojen peroksit, iyotlu antiseptikler ve alkol gibi bazı kimyasal maddeler ile temizlenmelidir.


Kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. yerlerin Gıda Güvenliği ve Hijyen şartları;

10-Çöp ve her türlü atıkların konulacağı yeterli sayıda ve büyüklükte, ağzı kapalı, paslanmaz metal veya malzemeden yapılmış silindirik, kolay yıkanabilir, ayak pedallı çöp kutusu bulundurulmalı ve çöp kutularına ayrıca çöp torbası geçirilmelidir.

11- Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına göre haşere ve kemirgenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

12- Temizlikte mümkünse tek kullanımlık temizlik bezleri tercih edilmeli, mümkün olmadığı durumlarda kullanılan bezi rutin aralıklarla dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

13- Kirlenmiş, kokuşmuş, nitelikleri ve görünümü bozulmuş, bombaj yapmış kurtlu, küflü ve son kullanım tarihi geçmiş gıda maddeleri kesinlikle tüketime (satışa)sunulmamalıdır.

14-Gıdaların ambalajsız ve açıkta satışı yapılmamalı, ambalajlı gıdaların ambalajı yırtılmış, kırılmış, paslanmış olmamalıdır. Ambalajlı ve soğuk ortamda saklanması gereken gıdaların ( süt, ayran, yoğurt vb) muhafaza için bir buzdolabı bulunmalıdır.

15- Okul Kantinlerinin hijyen denenini, satın alınan ürünlerin üretim izinlerinin kontrolü ve üretim yerindeki denetimi Tarım ve Köy işleri Bakanlığının yetkili kıldığı kurum ve kişilerce yapılmalıdır.

16- Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler, temizlik malzemeleri ile aynı yerde bulundurulmamalı, kırtasiye malzemeleri İle gıda maddeleri ayrı bölümlerde satışa sunulmalıdır.

17- Gıda maddeleri ile temas eden malzemeler uygun malzemelerden (cam, paslanmaz çelik vb ) yapılmış olmalı, düzenli olarak temizlenmeli ve bakımları yapılmalıdır.

18- Servise sunulan gıdaların tüketimi için tercihen tek kullanımlık araç-gereçler (bardak, çatal, kaşık vb) kullanılmalıdır.

19- Kantinlerde hiçbir şekilde yağda kızartma yapılmamalıdır.

20-Kantinin görünür bir yerinde uygulanan fiyat tarifesi rahatlıkla okunabilecek bir şekilde bulundurulmalıdır.

21-Çocuklar ve Gençler İçin satışı yasak olan (alkol, tütün ve tütün mamulleri) ürünlerin doğrudan veya dolaylı bir şekilde satılmasının önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

22- Sağlık ve gıda mevzuatı yönünden, çalışanların yerine getirmesi gereken hususlar (Tüberküloz taraması, portör muayenesi vb.) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aksatılmadan yürütülmelidir.

23- Çalışanların tırnakları kısa kesilmiş ve temiz olmalı ellerinde açık yara ve kesik bulunmamalı, eğer varsa su geçirmez bandaj ile iyice kapatılmalı, iş kıyafetleri temiz olmalı.
Üretim ve servis aşamalarında eldiven, maske ve bone kullanmalı ve bunun gibi kişisel hijyen kurallarına uyması sağlanmalıdır.

24- Tuvaletler kantinlerdeki gıda üretim, satış ve tüketim yapılan yerlerden uygun uzaklıklarda bulunmalı, tuvaletler doğrudan satış ve tüketim yerlerine açılmamalıdır.


Ahmet Kandemir

Yorum Yaz

Yorumlar