Okul İdarecilerinin Uyması Gereken Kurallar.

22 Temmuz 2009 Görüntülenme:9626

2009–2010 eğitim öğretim yılının düzenli, verimli ve başarılı geçmesi için okul idarecilerinin dikkat etmesi gereken ve yapılması zorunlu olan hususlar.

1-2009–2010 Yılı Okulların Yıllık Çalışma Takvimi Taslağı; Okul Aile Birliği Başkanı. Üyeleri ve Öğretmenler ile işbirliği yapılarak Haziran ayında yapılmalı. Eylül ayının 2. haftasında kesinleştirilmelidir.

2-Okulun sosyal etkinlikler takviminde de 1 .maddede belirtilen yol izlenmelidir.
3-Okul idaresi. Okul Aile Birliği ile işbirliği yaparak Ekim ayındaki genel kurula kadar aylara göre Yıllık Çalışma Programı, Yıllık Taslak Bütçe hazırlıklarını tamamlanmalıdır.
4-Öğretmen ve okul idaresi işbirliği yaparak, eğitim bölgesi içinde göçle gelen, okula kayıtlı olmayan, devamsızlığı olan vb. problemli öğrencilerin ailelerini tespit edeceklerdir. Yapacakları ziyaret programı ile problemli öğrenci aileleri ziyaret edilecektir.
5-Okul WEB sitelerine;

a)Aylık ziyaret edilen aile sayısı / toplam ziyaret edilen aile sayısı.
b)Okul çağında olup da okula devam edemeyen çocuk sayısı,
c)Okula devamı sağlanan öğrenci sayısı.
d)Okul çağında olup da okul dışında bulunan yetiştirici sınıl" uygulamasına alınan öğrenci sayısını belirteceklerdir.

6-Okul WEB sitesinde yayınlanan Okul Aile Birliği Aylık Hesap Cetvellerinin bir sureti İlçe Milli Eğilim Müdürlüğüne gönderilecek, bir sureti de okul ilan tahtasına asılacaktır.
7-Öğrenci velilerinden tahsil edilen gelirler, makbuz sıra nosu belirtilmek suretiyle WEB sitesinde ve okul ilan panosunda ilan edilecek, ayrıca İlce Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.
8- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri okulların 1.Dönem (Şubat), II.Dönem (Temmuz) aylık hesap cetvellerindeki gelir ve giderleri bir cetvelde birleştirerek, II Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen cetveller burada birleştirilecek, ayrıca teftiş ve soruşturmalarda belge olarak kullanılacaktır.
9- WEB sitesi kuramayan okullarımız;
•WEB sitesinde yayınlanması /orunlu olan Yıllık Çalışma Programı, Okul Etkinlik Takvimi. Okul Aile Birliği Bütçesi ve Okul Aile Birliği Yıllık Programını en geç Kasını ayının ilk haftasına kadar,
•Okul Aile Birliği Aylık Hesap Cetveli (gelir ve gider listeleri ile), 5 nci madde belirtilen Öğrencinin devamı ile ilgili bilgilen devam eden ayın ilk haftası içinde,
•Okul Aile Birliği Kesin Hesap Cetveli ve Okulun Yıl İçindeki Etkinlikler Raporunu ise yıl sonunda, rapor halinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.
10-Mevsimlik tarım işlerinde çalışmak amacıyla ilimize gelip, mutat süre kalan ailelerin çocuklarının eğitimi için gerekli tedbirler alınacaktır. eğitim çağındaki çocuklar ile anne ve babalarının eğilim hizmetlerinden yararlandırılması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Orta Ve İlköğretim Web Sitesinde Zorunlu Ve İhtiyati Olması Gerekenler

(Zorunlular)
• Okulumuzu Tanıyalım
İdari Kadro
Amacımız
Hedeflerimiz
• Atatürk Köşesi
• Yıllık Çalışma Takvimi (12 Aylık)
• Sosyal Etkinlikler Takvimi (Aylara Göre)
• Örnek Öğrenciler
Ayın Başarılı Öğrencileri
Ayın Sınıfı
• Öğrenci Devam Durumu
Ziyaret Edilen Aile Sayısı
Okula Devam Edemeyen Öğrenci Sayısı
Okula Devamı Sağlanan Öğrenci Sayısı
Ysöp Kap. Alınan Öğrenci Sayısı

• Okul Aile Birliği
• Başkan Ve Üyelerimiz
• Çalışma Programı (Aylara Göre)
• Yıllık Taslak Bütçe
• Aylık Hesap cetveli (12 Aya Göre)
• Kesin Hesap Cetveli (Önceki Yılın)
• Faaliyetlerimiz

(İhtiyati)
• Sanal Dergi
• Ziyaretçi Defteri

Yorum Yaz

Yorumlar