İzcilik Faaliyetlerinde Uyulması Gereken Esaslar Belirlendi

10 Haziran 2009 Görüntülenme:5966

2008- 2009 eğitim-öğretim yılı izcilik faaliyetlerinde uyulması gereken esaslar ve ödeme plânları aşağıda belirlenmiştir.


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik
Dairesi Başkanlığı

Sayı: 6.08.0.060.0.22.04.00.310.2/1303 27/05/2009
Konu: 2008- 2009 Eğitim-Öğretim Yılı İzcilik Faaliyetleri

VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: Bakanlık Makamından alınan 27/05/2009 gün ve 207 sayılı olur.
Başkanlığımız, 2008- 2009 eğitim-öğretim yılı izcilik faaliyetleri ile ilgili kamp, kurs, toplantı, seminer, yürüyüş ve yurtdışı faaliyetlerinde uyulması gerekli esaslar ve müracaat şekli Bakanlık Makamından alınan 20.01.2009 sayılı Olur ile belirtilmiş olup, 81 il valiliğine gönderilmiştir.

2008- 2009 eğitim-öğretim yılı izcilik faaliyetlerinde uyulması gereken esaslar ve ödeme plânları aşağıda belirlenmiştir.

a) Kurslarda;
1–2009 Yılı faaliyet programında belirtilen kamp, kurs, seminer, toplantı ve yürüyüşlerin ekli listede belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

2-Ekli listede; Kümebaşı, Oymakbaşı ve Ocakbaşı Branş Kurslarına katılacak izci liderlerinin yol ücretleri Bakanlığımız tarafından, yemek ve barınma ücretleri ise kendilerince karşılanacaktır.

3-Kümebaşı, Oymakbaşı ve Ocakbaşı Branş Kurslarına katılan bütün izci liderleri çadır, uyku tulumu, mat ve tüm izcilik malzemelerini beraberinde getireceklerdir.

4-Faaliyetlerin yapıldığı İlin, Belediye sınırları içinden katılan kursiyer izci liderlerine herhangi yol ücreti ödenmeyecektir. Yemek, barınma ve diğer zaruri giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

5-Dört Tahta İşaret Kursu tesis barınmalı olacak olup ve masraflar kursiyerler tarafından karşılanacaktır.

6-İzci liderleri, kurs süresince izci üniforması giyeceklerdir.

b) Seminerlerde;

1- Oryantiring, Yaratıcı Drama, Doğa Koruma, Yüzme Gelişim, Müzik Gelişim, Kampçılık, İlk Yardım, El Becerileri ve Tahta İşaret Gelişim Seminerlerine katılan izci liderleri Bakanlık Makamından alınan 20.01.2009 gün ve 28 sayılı Olur gereğince; yemek, barınma, ulaşım ve diğer giderler kendilerince karşılanacaktır.

2-Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesislerinde yapılacak Müzik Gelişim, Yaratıcı Drama, doğa Koruma, İlk Yardım ve Tahta İşaret Gelişim Seminerlerine katılacak izci liderleri tesis barınmalı faaliyet olduğu için sadece izcilik malzemelerini (seminerin özelliğine uygun malzemeler) beraberinde getireceklerdir.

3-Oryantiring, Yüzme Gelişim, Sivil Savunma ve Kampçılık Seminerlerine katılacak izci liderleri çadır, uyku tulumu, mat ve diğer izcilik malzemelerini (seminerin özelliğine uygun malzeme ve giysileri) beraberinde getireceklerdir.

4-Seminerlere katılacak tüm izci liderleri seminer süresince izci üniforması giyeceklerdir.

c) Kamplarda;
1-Çanakkale Şehitleri İzci Millî Kampına, Afyonkarahisar-Kocatepe Büyük Zafer 19.
Ergin İzci Millî Kampına, İzmir Hasan Tahsin 19. Ergin İzci Millî Kampına, İstanbul-Validebağ Şevket Aktalay İzci Millî Kampına, Mersin Silifke Kapızlı Küçük İzci Millî Kampına, 16. Cumhuriyet İzci ve Ergin İzci Millî Kamplarına katılacak izci ve izci liderlerine günlük 7,5 Lira yemek katkı ücreti Bakanlığımızca, artan kısım ise katılımcılardan alınacaktır. Ayrıca tesis veya çadır ücreti de katılımcılardan alınacaktır.

2-Başkanlığımıza bağlı Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesislerinde yapılan izcilik faaliyetlerinde izci ve izci liderleri; Bakanlık Makamından alınan 06.10.2009 gün ve 5 sayılı olur kapsamında çadır ücreti 1 Lira, tesiste barınma ücreti 4 lira, yemek ücreti için 9 Lira ödeyeceklerdir.

3-Bu kamplara ünitesiyle birlikte katılan tüm izci liderlerine sadece gidiş-geliş otobüs yol ücreti ödenecektir.

4-Bu kamplara katılan tüm izci liderleri ve izciler; çadır, uyku tulumu mat, izcilik malzemelerini ve üniformalarını beraberinde getireceklerdir.

5-Osmaniye Valiliği İzci Millî Kampına, Kütahya Dumlupınar 2. Ergin ve Küçük İzci Millî Kamplarına ve Hatay-Belen Kaymakamlığı İzci Millî Kampına katılacak izci ve izci liderlerinin barınma ve beslenme giderleri, sponsor olan ilgili kurumlarca karşılanacaktır.

6-Osmaniye Valiliği İzci Milli Kampı Çadırda barınmalı olup ayrıca su tesisleri olduğu için yüzme havuzu mevcuttur. Bu nedenle izciler izci malzemelerinin yanında yüzme malzemeleri v.b eşyaları da beraberinde getireceklerdir.

7-Hatay-Belen Kaymakamlığı İzci Milli Kampı ve Kütahya-Dumlupınar İzci Millî
Kampları çadırlı olup, izci ve liderler çadır, uyku tulumu, mat ve diğer izcilik malzemelerini
beraberinde getireceklerdir.

8-Bu kamplara katılan izci liderlerine sadece gidiş-geliş otobüs yol ücreti ödenecektir.

d) Genel olarak;

1-Ekli listede isimleri ve illeri yazılı; kamp, kurs, seminer, toplantı ve yürüyüş faaliyetlerine katılan yöneticiler, öğretim görevlileri, eğitimci izci liderleri, uzman kişiler, doktor veya sağlık görevlileri, aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, şoför, bekçi ve ihtiyaç duyulan teknik personel belirtilen tarihlerde (yol hariç) görevli sayılacaklardır.

2-Kamp, kurs, seminer, toplantı ve yürüyüşlerde görevlendirilen, ekli listede isimleri ve illeri yazılı yöneticiler, öğretim görevlileri, eğitimci izci liderleri, uzman kişiler, doktor veya sağlık görevlileri, aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, şoför, bekçi ve ihtiyaç duyulan teknik personelin yasal harcırahları (yol ücreti, yevmiyeleri, konaklama ücretleri gibi zaruri giderlerinin) Başkanlığımız genel bütçesinden gönderilecek ödenekten karşılanacaktır.

3-Başkanlığımız, 2008- 2009 eğitim-öğretim yılı izcilik faaliyet programı gereğince; yapılması planlanan kamp, kurs, seminer, toplantı, yürüyüş ve diğer faaliyetlerde ekli listede isimleri ve illeri belirtilen eğitimci izci liderlerinin yol hariç olarak görevlendirilmelerini,

4-Başkanlığımız faaliyet programında yer alan çadırlı izci kamplarına katılan izcilerin beslenme giderlerinin günlük 7.5 Liralık miktarının Bakanlığımız bütçesinden karşılanarak yemek ve barınma ücreti olarak 2.5 Lira katkı ücretinin izci ve liderlerce, Tesislerde yapılacak kamplar için ise 5.5 Lira katkı ücreti izci ve liderlerce karşılanacaktır.

5-Faaliyetlerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için destek personel (doktor veya sağlık görevlilerinin, aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, şoför, bekçi ve ihtiyaç duyulan teknik personelin) kamp, kurs, seminer, yürüyüş veya toplantının yapıldığı il millî eğitim müdürlüklerince valilik onayı ile görevlendirilmelerinin yapılmasını,

6–01-08/08/2009 tarihleri arasında İngiltere' de yapılması planlanan Yurtdışı Faaliyetine, 22-26/08/2009 tarihleri arasında Manisa-Kırkağaç Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisinde yapılacak El Becerileri Seminerine, 16-17-18/10/2009 tarihleri arasında Konya-Beyşehir ve Ankara Gazi Atatürk İzci Evi'nde yapılması planlanan Jota-Joti izcilik faaliyetlerine katılımın az olması nedeniyle iptal edilmesini,

7-Kümebaşı, Oymakbaşı ve Ocakbaşı branş kurslarına fazla müracaat olması nedeniyle; 22–28/08/2009 tarihleri arasında Manisa-Kırkağaç Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisinde Ocakbaşı Kursu, 01–07/08/2009 tarihleri arasında Kastamonu-Yolkonak Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisinde Oymakbaşı Kursu, 01–07/08/2009 tarihleri arasında Konya-Beyşehir Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisinde Kümebaşı Kursları açılarak program listesine dahil edilmiştir.

8-Genel bütçeden gençlik ve izcilik eğitim tesislerine gönderilecek ödeneklerin zamanında serbest bırakılmaması halinde, faaliyetlere katılan tüm katılımcılar malî yönden tedbirli olacaklardır. İl-ilçe izci kurulu başkanlıkları ve İl-ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri gerekli tedbirleri alacaklardır.

9-Ödenekler faaliyetin yapıldığı ilin, defterdarlık veya muhasebe müdürlüğüne gönderilecek olup, hazırlıklar faaliyetin yapıldığı il millî eğitim müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

10-Başkanlığımız izcilik faaliyetlerinin yapıldığı tüm gençlik ve izcilik eğitim tesislerini faaliyetlere hazır hale getirilecektir. Özellikle; İzmir-Buca Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisi izcilik faaliyetlerinin yapıldığı tarihlerde başka amaçlar için kullandırılmayacaktır.

11- Faaliyetlerin bitimini müteakip; kamp, kurs ve seminer dosyası içinde Cd ile birlikte bir hafta içerisinde Başkanlığımıza gönderilecektir.

12- Kurs dosyalarında kalamaza kütük defter sayfası ve sertifikalar imzalı olarak gönderilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İsmail TOKSÖZ
Bakan a.
Daire Başkan V.
İlgili resmi yazı için tıklayınız


Yorum Yaz

Yorumlar