Makine ihracatı ilk 4 ayda 8,9 milyar dolar oldu Makine ihracatı ilk 4 ayda 8,9 milyar dolar oldu

Motorlu taşıtların zorunlu trafik sigortasına 2024 yılının ilk 4 ayında % 30'un üzerinde zam geldi. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte Mayıs ayıyla birlikte zam hesabı değiyor. yeni düzenleme ile birlikte trafik söigortasında zam üst sınırı maliyet endeksine göre belirlenecek. Mayısta zam oranı yüzde 3 oldu.
7 yıldır trafik sigortasında prim artışlarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu belirliyor.

Zam için bir tavan fiyat belirleniyor ve poliçeler bu rakamın üzerinde satılamıyor.

Mayıs ayıyla birlikte bu uygulama değişecek.
Artış oranı yeni oluşturulan maliyet endeksine göre belirlenecek.

ÜST SINIR YÜZDE 3
Trafik sigortasına ocak-şubat aylarında yüzde 10, mart-nisan aylarında yüzde 5'er zam yapıldı. Yeni uygulamayla mayıs ayı zam oranı üst sınırı yüzde 3. Maliyet endeksini en fazla asgari ücret artışı etkiliyor.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:    3/4/2024

2023/31 SAYILI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNE İLİŞKİN GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE
(2024/12)

Madde I- 14/12/2023 tarihli ve 2023/31 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgenin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 1- 14/7/2007 tarih ve 26582 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı Nisan ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı Mayıs ayı için %3 artırılarak uygulanır.”
Madde 2- Bu Genelge 1/5/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Genelge hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkam yürütür.
2023/31 SAYILI GENELGE (DEĞİŞİKLİKLER İSLENMİŞ)
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:    14/12/2023
KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNE İLİŞKİN GENELGE
(2023/31)
(Değişik: 3/4/2024 tarih ve 2024/12 sayılı Genelge) l
Madde I- 14/7/2007 tarih ve 26582 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin geçici II inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı Nisan ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı Mayıs ayı için %3 artırılarak uygulanır.
Madde 2- Bu Genelge 1/1/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Genelge hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.1 3/4/2024 tarih ve 2024/12 sayılı Genelge ile yapılan değişiklik 1/5/2024 tarihinde yürürlüğe girer.14/12/2023 tarihli ve 2023/31 sayılı Genelgede yayımlanan ve 1/1/2024-31/1/2024 tarihleri arasında yürürlükte olan ibare: "14/7/2007 tarih ve 26582 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici I I inci maddesinin ikinci fikrası uyarınca 2023 yılı Aralık ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primler, 2024 yılı Ocak ayı için %10 artırılarak uygulanır.”11/1/2024 tarihli ve 2024/2 sayılı Genelgede yayımlanan ve 1/2/2024-29/2/2024 tarihleri arasında yürürlükte olan ibare: "14/7/2007 tarih ve 26582 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin geçici I I inci maddesinin ikinci fikrası uyarınca 2024 yılı Ocak ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı Şubat ayı için %10 artırılarak uygulanır.”