Yüzyüze eğitim veren okullar ve kontenjanları

Meslekî Açık Öğretim Lisesinde eğitim iki aşamalı verilmektedir, bunlardan biri uzaktan eğitim, diğeri ise yüz yüze eğitimdir.

Yüzyüze eğitim veren okullar ve kontenjanları

Meslekî Açık Öğretim Lisesinde eğitim iki aşamalı verilmektedir, bunlardan biri uzaktan eğitim, diğeri ise yüz yüze eğitimdir.

Yüzyüze eğitim veren okullar ve kontenjanları
18 Ağustos 2009 - 17:54

Meslekî Açık Öğretim Lisesinde eğitim iki aşamalı verilmektedir, bunlardan biri uzaktan eğitim, diğeri ise yüz yüze eğitimdir. Uzaktan eğitimle dersler merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Yüz yüze eğitim ise, Okul/kurumlarda akşamları, hafta sonları, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılabilmektedir. Gerek irtibat merkezlerimiz olan Halk Eğitimi Merkezlerinden, gerekse yüz yüze eğitim veren okullardan gelen talep üzerine, yüz yüze eğitimlerde uygulamada bütünlük sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği duyulmuştur; 1-Mesleki Açık Öğretim Lisesi 4 yıllık sistemde kredili sistem uygulanır, yüz yüze eğitimde verilen dersin haftalık ders saati o dersin kredisi olarak alınır. (Yönetmelik Madde 27) Haftalık ders dağılım çizelgeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi “Ders Programları” menüsünde yayınlanmaktadır. 2-Mesleki Açık Öğretim Lisesine İlköğretim Okulu yada Ortaokul diploması ile, İmam Hatip Okuluna kayıt yaptıran öğrenciler ilk yıldan başlamak üzere en az 8 (sekiz) dönem, diğer alanlara kayıt yaptıran öğrenciler ise 3. dönemden başlamak üzere en az 6 dönem yüz yüze eğitim alırlar. Mesleki Açık Öğretim Lisesi 4 yılık sistemde yüz yüze eğitim 3. dönemden itibaren başlar (imam hatip hariç). Mesleki Açık Öğretim Lisesi 4 yıllık sisteme kayıt yaptıran öğrencilerden bir orta öğretim kurumunun 9. sınıfında okumuş, tasdiknamesinde iki dönemi bulunan öğrenciler bu sınıftaki derslerinden başarısız olsalar dahi dönemleri verileceğinden 10. sınıfın yüz yüze eğitimine alınırlar. Bu öğrenciler 9. sınıfta başarısız oldukları kültür derslerini sistemimizden uzaktan eğitim yoluyla alacaklardır. 9. sınıfta okumuş fakat 1. dönemde okuldan ayrılmış öğrencilere 1 (bir) dönem verileceğinden bu öğrenciler yüz yüze eğitime devam edemezler, bir sonraki dönemde yüz yüze eğitime alınırlar. 9. sınıfta okumuş fakat 2. dönem tasdikname almış öğrencilere 2 (iki) dönem verileceğinden bu öğrenciler 10. sınıfın yüz yüze eğitimine alınırlar. 3-İmam Hatip Lisesine tasdikname ile kayıt yaptıran öğrenciler kayıt olduğu dönemden itibaren yüz yüze eğitime alınırlar. 4-Mesleki Açık Öğretim Lisesine bir orta öğretim kurumundan ayrılarak tasdikname ile kayıt yaptıran öğrencilerin tasdiknameleri, Halk Eğitimi Merkezlerinde veya yüz yüze eğitim verilecek okulda toplanacak olan denklik komisyonu tarafından tasdiknamenin denkliği yapılır, öğrencinin başarılı olduğu dersler belirlenir, başarısız olduğu dersler ise okul idaresinin belirleyeceği program içerisinde öğrenciye verilerek yüz yüze eğitim tamamlanır. Öğrenciler için düzenlenen muafiyet belgeleri, yüz yüze eğitim bittikten sonra tamamlama belgesi ve başarı durum belgesi ile birlikte Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir. (Yönetmelik madde 25 ) 5-Mesleki Açık Öğretim Lisesine İlköğretim Okulu diploması, Ortaokul diploması ya da lise diploması ile kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet sağlayacak bir belgeleri yoksa (kalfalık belgesi, ustalık belgesi, Talim Terbiye Kurulundan denkliği kabul edilmiş notu ve kredisi belli olan kurs bitirme belgesi) programlarda belirtilen meslek derslerinin tamamını alacakları için bu öğrenciler için muafiyet belgesi düzenlenmesine gerek yoktur. 6-Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3 yıllık sistemde (kalfalık belgesi, ustalık belgesi, Talim Terbiye Kurulundan denkliği kabul edilmiş notu ve kredisi belli olan kurs bitirme belgesi) ile muafiyetler yapılmaktadır. Mesleki Açık Öğretim Lisesi 4 yıllık sistemde tasdikname dışında herhangi bir belge ile (kalfalık belgesi, ustalık belgesi, Talim Terbiye Kurulundan denkliği kabul edilmiş notu ve kredisi belli olan kurs bitirme belgesi) şimdilik muafiyet yapılamamaktadır. 4 yıllık sistemin muafiyetleri talim terbiye kurulunun onayından sonra yapılabilecektir. Adı geçen belgelerden herhangi birisine sahip olan öğrencilerimiz meslek derslerinin tamamını alacaklardır, muafiyet çizelgeleri yayınlandıktan sonra isterlerse muaf oldukları meslek derslerini bırakabilirler. 7-Bakanlığımızın 02.10.2007 tarih 25289 sayılı onay yazısı ile daha önce 3 yıllık sistemde okuyarak Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrenciler 2008-2009 eğitim öğretim yılının sonuna kadar 3 yıllık sistemin mezuniyet şartlarına tabidir denilmektedir. 3 yıllık sistemden gelen öğrencilerin sayısı grup oluşturacak sayıya ulaşıyorsa bu öğrencilerin eksik meslek dersleri 3 yıllık sistemden verilir. Bu öğrencilerin sayısı gurup oluşturacak sayıya ulaşmıyorsa bu durumda bu öğrenciler 4 yıllık programda yüz yüze eğitim alan öğrencilerin grubuna dâhil edilirler ve başarısız oldukları meslek derslerine denk gelen dersleri 4 yıllık sistemden alırlar. 4 yıllık sistemin derslerini alsalar bile bu öğrenciler belirlenen tarihten önce yüz yüze eğitimlerini bitirmek kaydıyla 3 yıllık sistemin mezuniyet şartları ile mezun edilirler. Başarı durum belgeleri 3 yıllık sisteme göre düzenlenir. (Bu başarı belgesi düzenlenirken öğrenci gurup olmadığı için dersini 4 yıllık sistemden almışsa, bu dersin notu 3 yıllık sistemdeki başarısız dersin karşına yazılacaktır.) 3 yıllık sistemden geldiği halde 4 yıllık sisteme kaydı alınan öğrencilerimizden, yüz yüze eğitimini ve uzaktan eğitimini 2008–2009 eğitim öğretim yılının sonuna kadar bitirebilecekler Mesleki Açık Öğretim Lisesine dilekçe ile başvurmaları halinde bu öğrencilerimiz 3 yıllık sisteme alınacaklardır. Belirtilen tarihte mezun olma ihtimali olmayan öğrencilerimizin 4 yıllık sistemde kalmaları kendi faydalarına olacaktır. Üç yıllık sisteme geçmek için dilekçe veren öğrencilerin geçiş işlemleri 26–27 Ocak 2008 tarihlerinde yapılacak sınavlardan sonra gerçekleştirilecektir. 3 (üç) yıllık sistemin dersleri ile 4 (dört) yıllık sistemin ders denklikleri, ilgili genel müdürlüklerden istenmiştir, müdürlüğümüze ulaşan denklikler http://www.maol.meb.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Burada bulunmayan denklikler ise ilgili genel müdürlüklerden müdürlüğümüze ulaştığı an yayınlanacaktır, denkliği bulunmayan bölümlerde okuyan öğrencilerimizin mağdur olmaması için denklikler yüz yüze eğitim veren okullarda oluşturulacak branş öğretmenleri tarafından yapılacaktır. Not: 2008–2009 eğitim öğretim yılı sonunda mezun olamayan tüm 3 yıllık sistem öğrencileri 4 yıllık sisteme tabi olacaklardır. 8-Mesleki Açık Öğretim lisesine lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler, 8 kişilik gurubu oluşturmaları halinde bu öğrencilere, yüz yüze eğitim veren okulun fiziki durumu, öğretmen durumu dikkate alınarak, okul müdürlüğünün uygun görmesi durumunda her dönem 38 kredilik yoğunlaştırılmış meslek dersi verilebilir, Bu öğrencilerimiz programda belirtilen derslerden uzaktan eğitimle alacakları kültür dersleri yoksa meslek derslerini dört dönemde bitirip mezun olabilirler. Lise diploması ile mesleki Açık Öğretim lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı gurup oluşturacak sayıya ulaşmıyorsa bu öğrenciler yüz yüze eğitimini ilköğretim okulu diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler ile birlikte alabilirler, bu durumda ilköğretim diplomalı öğrencilerin yüz yüze eğitim programına tabi tutulurlar. 9-Mesleki Açık Öğretim Lisesine lise diploması ile kayıt yaptırarak. Alan/Dal veya okul değiştiren öğrenciler okumadıkları ortak ve alan dersleri ile okudukları halde haftalık ders saati sayısı farkı (1) den fazla olan ortak ve alan derslerinden sorumlu tutulurlar. 10-Lise diploması ile 4 yıllık İmam –hatip okuluna kayıt yaptıran öğrenciler 2590 sayılı tebliğler dergisinde belirtilen alan derslerini uzaktan eğitimle alacaklardır. 11-Diyanet işleri başkanlığınca verilmiş olan Hafızlık Belgesine ve Kur'an Kursu bitirme belgesine sahip olan öğrenciler yüz yüze eğitimde Kur'an-ı Kerim dersine devam etmezler. Bu öğrenciler Kur'an-ı Kerim dersinin sınavına girerek başarılı olmak zorundadırlar. (2590 Sayılı tebliğler dergisi İHL haftalık ders dağılım çizelgesi) 12-Mesleki Açık Öğretim lisesine kayıtlı 3308 sayılı yasa kapsamında işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrencilerden, kendi sigortası bulunanlar hariç diğer öğrencilere sigorta yapılması zorunludur, bu konudaki ödenekler ilgili genel müdürlüklerden temin edilecektir. (Yönetmelik madde 33) 13-Okul/kurumlarda yüz yüze eğitim; akşamları, hafta sonları, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılabilir. Ancak dinî ve millî bayramlar ile mahallî kurtuluş günlerinde yüz yüze eğitim yapılmaz. (Mesleki Açık Öğretim yönetmeliği madde 30 Ocak 2006 2580 sayılı Tebliğler Der.) 14-Mesleki Açık Öğretim lisesine kayıtlı öğrencilerden öğrencilik durumu aktif olup yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin 12 döneme kadar askerlik durumları ertelenir. Öğrenci eğitim gördüğü okuldan yüz yüze eğitim gördüğüne dair belge alır, Halk Eğitimi Müdürlüğü de EK_C2 belgesini düzenleyip askerlik şubesine gönderir. Öğrencilik durumu aktif olmayan, yüz yüze eğitime devam etmeyen, mevcut eğitimini 12 dönemde tamamlamayanlar ile lise diplomalıların askerlik erteleme işlemi yapılmaz. 12 dönem askerliği erteleme dönemidir, Mesleki Açık Öğretim lisesinde öğrenim hakkı sınırsızdır. (Yönetmelik madde 25) 15-Okul müdürlüğü nakil için başvuran öğrenciye yüz yüze eğitime devam etmişse başarı durum belgesi, yüz yüze eğitime devam etmemişse devam etmediğine dair belge düzenler. 16-Yüz yüze eğitimi bitiren öğrenciler için Tamamlama Belgesi, Başarı durum belgesi ve muafiyet belgesi düzenlenerek Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilmek üzere Halk Eğitimi Merkezlerine teslim edilir. MESLEKÎ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ KREDİ TOPLAMI 3 YILLIK SİSTEME GÖRE Toplam Dönemi Ortak+ Seçmeli +Alan (yüz yüze eğitim) Kız Meslek Lisesi 3 Yıllık 6 203 Ticaret Meslek Lisesi 3 Yıllık 6 204 İmam-Hatip Lisesi 3 Yıllık 6 208 Endüstri Meslek Lisesi 3 Yıllık 6 210 4 YILLIK SİSTEME GÖRE Toplam Dönemi Uzaktan Eğitim (Ortak + Seçmeli) Yüz Yüze Eğitim (Alan) Toplam Tüm Alanlar 8 100 140 240 İmam-Hatip Lisesi 8 110 130 240 Meslekî Açık Öğretim Lisesi 4 yıllık sisteme lise diploması ile kayıt yaptıranlar (herhangi bir liseden mezun olanlar), yüz yüze eğitimi bitirmek şartıyla, 4 dönemde mezun olurlar.Yüzyüze eğitim veren okullar ve kontenjanları için tıklayınız.

YORUMLAR

  • 0 Yorum