Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı” çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi'nde toplantı düzenledi. Özvar soru cevap yaparak açıklamalarda bulundu.

o açıklamardan bazıları ise şöyle ;

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Bundan 6-7 sene önce birinci grupta başlayan ihtisas üniversitelerimiz artık ilgili ihtisas sahalarında patent alabilecek düzeye gelmiş olduğunu sevinerek görmüş bulunuyoruz. Bunun yanı sıra yine bölgesel kalkınmayı hedefleyen projelerine Türkiye dışında Avrupa'dan proje desteği bulmuş olmaları, bu programımızın yolunda gittiğini gösteren bir diğer önemli parametre ve işaret olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen proje destekleriyle birlikte artık ticarileşme noktasına varan mahalli yeni ürün ve tasarımlarında ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacağı bu toplantımız neticesinde ortaya çıkmış bulunuyor. İnanıyoruz ki bölgesel kalkınmayı hedefleyen üniversitelerimize vereceğimiz destekler arttıkça Türkiye'de bölgeler arası iktisadi eşitsizliğin daha da ciddi bir şekilde kapanacağı, bölgeler arası nispi bir yakınlaşmanın, iktisadi bir yakınlaşmanın ortaya çıkacağın anlaşılmaktadır” diye konuştu..

Torba Yasa İle Ücretli Öğretmenlere Kadro Gelecek mi Torba Yasa İle Ücretli Öğretmenlere Kadro Gelecek mi


“Buradan anladığımız kadarıyla üniversitelerimizin yaptığı projelerden bölgesel kalkınma hedeflerine varabilmenin en önemli kurumsal araçların başında veya müesseselerin başında üniversiteler gelmektedir. Bakanlıkların veya ilgili kuruluşların yerel mahalli düzeyde yaptıkları başta teşvik olmak üzere ortaya koyduğu tedbirler hiç şüphe yok ki Türkiye ekonomisinin geleceğine ciddi katkılar vermekledir. Özel sektörle birlikte kamu sektörü de bu bakımdan önemli mesafeler kat etmiştir. Gerek özel sektör gerek kamu sektörünün bölgesel kalkınmaya yaptığı hizmetlerinin yanı sıra üniversitelerin bu iki sektörün ihtiyaç duyduğu teknik eleman nitelikli personel ve bilimsel araştırma gibi kalkınmanın en zaruri unsurlarını ve girdilerini üretmek bakımından vazgeçilmez bir yerinin olduğu ,bu toplantıda bir sefer daha ortaya çıkmış bulunuyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü 

“Sayın Cumhurbaşkanımızın her ile bir üniversite kurmak suretiyle sadece Türkiye'de yaşayan insanların eğitim öğretimine değil, en az onlar kadar bölgenin iktisadi ve sosyal gelişmesine de katkı sağlayacağı vizyonunun hayata geçmeye başladığı mutlulukla gözlemliyoruz. Bu bakımdan bütün üniversitelerimize teşekkür etmek isterim. İnşallah Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerimizin göstermiş olduğu gayret ve çabalara mutlaka geçmişte olduğu gibi bugün de ve gelecekte de destek vermeye devam edeceğimiz üniversitelerimizle birlikte Türkiye'nin geleceğinin inşasında, gerek yükseköğretim gerekse Ar-Ge bakımından katkı vermeye devam edeceğine inanıyoruz. Bu konuda gayretlerimizi artırarak devam edeceğimizi ifade ediyoruz” diyerek ve teşekkürlerini sunarak sözlerini noktaladı...