Yönetici atamada tarihi değişiklik

Yönetici görevlendirmede yeni sistem geldi. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ardından Türkiye'de üst kademe yöneticileri için yeni bir dönem başladı. Genel müdür ve üstü kadrolardaki üst kademe yöneticilerinin görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan cumhurbaşkanının görev süresini geçemeyecek. Cumhurbaşkanı ile birlikte üst kademe yöneticilerinin de görevi sona erecek. Kurumsal hedeflere ulaşamayanlar daha önce görevden alınabilecek. Kamudan gelen üst kademe yöneticileri, görev sürele

Yönetici atamada tarihi değişiklik
22 Ağustos 2018 - 13:20

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ardından Türkiye'de üst kademe yöneticileri için yeni bir dönem başladı. Genel müdür ve üstü kadrolardaki üst kademe yöneticilerinin görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan cumhurbaşkanının görev süresini geçemeyecek. Cumhurbaşkanı ile birlikte üst kademe yöneticilerinin de görevi sona erecek. Kurumsal hedeflere ulaşamayanlar daha önce görevden alınabilecek. Kamudan gelen üst kademe yöneticileri, görev sürelerinin sonunda yaş haddini beklemeden emekli olmaları için yüksek ikramiye ile teşvik edilecek.


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde daire başkanı üstü kadrolarda çalışanlar "üst kademe kamu yöneticisi" kabul edildi. 703 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 178. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye Ek Madde 35 ilave edildi. Üst kademe yöneticisi olarak özel sektörden ve kamudan atama yapılabilecek. Dört yıllık üniversite mezuniyetinden sonra beş yıl çalışma şartı aranacak. Özel sektörde veya kamuda çalışılan sürelerin tamamı, üst kademe yöneticisi kadro ve görevlerine atanacaklar için aranan 5 yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

KAZANILMIŞ HAK SAYILMAYACAK

Üst kademe yöneticisi olarak atanmış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki diğer herhangi bir kadro, pozisyon ve göreve atanma veya kamuda herhangi bir statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmeyecek. Bu şekilde açıktan atananlardan görevi sona erenlerin veya görevden alınanların memuriyetle ilişikleri kesilecek.

Cumhurbaşkanınca "süreli" atanan üst kademe kamu yöneticileri, ilgili kanunlardaki gerekçeler yanında kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süreleri tamamlanmadan görevden alınabilecekler.

Üst kademe yönetici atananlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak da çalıştırılabilecek. 

Kamu görevlisi olmayanlar arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevleri sona eren veya görevden alınanlara tazminat ödenip ödenmemesi ve tazminat miktarı cumhurbaşkanınca belirlenecek.

ARAŞTIRMACI KADROSUNA ATANABİLECEK

Kamu görevlileri arasından üst kademe yöneticisi olarak atananlar, görevlerinin bitiminde, yönetici kadroları dışında daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla elde ettikleri unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara atanabilecek. Bu kişiler, denetim elemanı veya uzman olarak ya da araştırmacı veya uygun görülecek diğer kadrolara da atanabilecek. 

Atama yapılıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler, görev yaptıkları kurum tarafından yapılmaya devam edecek.

EMEKLİLİK TEŞVİKİ

Kamudan üst kademe kamu yöneticiliğine atananlara, görev sürelerinin sona erdiği veya en az bir yıl hizmet ettikten sonra görevden alındıkları tarihte emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış olmaları şartıyla, herhangi bir kadroya atanmak yerine yaş haddini beklemeksizin emekli olmaları durumunda teşvik sağlanacak. Emekli ikramiyeleri, yaş haddinden emekliliğine üç yıldan çok altı yıldan az kalanlara yüzde 40, altı yıldan fazla kalanlara yüzde 50 fazlasıyla ödenecek. Bu tutar Cumhurbaşkanı tarafından bir katına kadar artırılabilecek. 

Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar, emeklilik teşvikinden yararlanamayacak.

BAZI UNVANLAR TARİH OLDU

Bakanlık ve bağlı kuruluşlardaki müsteşar, müsteşar yardımcısı, merkez valisi kadroları iptal edildi. Bakanlıklarda bakan yardımcıları, bağlı kuruluşlarda başkanlar atanıp göreve başlayıncaya kadar mevcut müsteşarlar görevlerine devam edecek.

Müsteşar, müsteşar yardımcısı ve merkez valisi ile kadroları kaldırılan diğer üst kademe yöneticilerinin mevcut kadroları, yeni düzenleme yapılıncaya kadar şahıslarına bağlı olarak devam edecek.

Bundan sonra bakanlık müşavirleri, bakanların görev süresiyle sınırlı olmak üzere sözleşmeli çalışabilecek. Dışarıdan müşavir atananların görevi, sözleşme süresinin bitiminde sona erecek, memuriyetle ilişikleri kesilecek. Kamu görevlisi iken müşavir olanlar ise görevleri sona erdiğinde, önceki kadro veya pozisyonlarına ya da araştırmacı kadrolarına atanacak.

İŞ KANUNU'NA TABİ UZMAN İSTİHDAMI

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla, kamu kurumlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hükümlerine bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle ya da iş mevzuatına tabi olarak uzman ve uzman yardımcısı, sözleşmeli personel istihdam edilebilecek.

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde vekalet veya istisna sözleşmesi ile yabancı, istisna sözleşmesiyle de yerli danışman ve uzman çalıştırılabilecek. Bunlara ödenecek ücret, 4/B statüsündeki sözleşmelilere ödenen ücret tavanının üç katını aşmamak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da ilgili bakan tarafından tespit edilecek.

DAİRE BAŞKANINA BEŞ YIL HİZMET KOŞULU

Daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına atamada daha önce 10 yıl hizmet şartı aranıyordu. Bu süre 5 yıla indirildi. Ancak, beş yıllık sürenin tamamının kamuda geçmesi gerekecek.

Bu haber 3455 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort