Yanlış ücretli öğretmen alımı, zimmete neden olacak!

Ücretli öğretmen görevlendirme ilanlarına çıkan illerin dikkatine.

Yanlış ücretli öğretmen alımı, zimmete neden olacak!
20 Eylül 2012 - 10:22

Öğretmen yetersizliği halinde kimlerin öğretmen olarak hangi hallerde nasıl görevlendirilebileceğine dair 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ders ücreti karşılığında görevlendirme” başlıklı, 9. maddesinde; “(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde; a) Yükseköğrenimli olmak koşuluyla; 1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate, 2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir. b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden; 1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate, 2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.” hükümleri bulunmaktadır. Ayrıca; MEB; 21 Temmuz 2012 Tarihli ve 28360 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan düzenlemeyle yönetmeliğe eklenen “Ek Madde 1 –Herhangi bir branşta norm kadro fazlası bulunan illerde fazla bulunan branşta ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamaz, vekil öğretmen çalıştırılamaz.” maddesi ile bir ilde aynı branştan norm kadro fazlası öğretmen veya aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini doldurmayan öğretmen var iken aynı branştan ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamayacağı ve vekil öğretmen çalıştırılamayacağı ilk defa kayıt altına alınarak oluşacak kamu zararları önlenmiştir. Bu değişiklikte yer alan “ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamaz,” hükmünün atıfta bulunduğu mevzuat yukarıda yer verdiğimiz Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ders ücreti karşılığında görevlendirme” başlıklı 9. maddesindeki ders ücreti karşılığı görevlendirmelerdir. Bu madde kısaca norm kadro fazlası veya aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini doldurmayan öğretmen varken öğretmen ihtiyacının ek ders ücreti karşılığı görevlendirme yapılarak derslerin doldurulamayacağı anlamına gelmektedir. Bu hükümlere rağmen birçok ilin ücretli öğretmen görevlendirme ilanlarına çıktığını ve başvuru aldıklarını görmekteyiz. Ücretli öğretmen ilanlarına çıkan il Milli Eğitim Müdürlüklerinin yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümlerini bir kez daha gözden geçirmeleri yapılacak soruşturmalarda kendilerine çıkacak zimmetten kurtulmaları anlamına gelecektir. Ahmet KANDEMİR

Bu haber 1580 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort