<p>Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda öğretmen niteliği, değerleri, meslek tanımı, etik ilkeleri , öğretmenleri mobbing angarya ve sıkıntılardan koruyacak maddeler olmalıydı.<br /> Acemice bir kanunla karşı karşıya kaldık. <br /> Kariyer Basamakları Sınavı ise öğretmenlik mesleğinu değersizleştirip, okulda huzuru bozacak bir çalışmadır.<br /> Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavına ilk günden beri karşı olarak öğretmenlerimizin farkındalığının yükselmesi ve birlik beraberliğin oluşması Eğitim Gücü Sendikası olarak bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir.<br /> Oğuz ÖZAT <br /> Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen)<br /> Genel Başkanı</p>