Milli Eğitim Bakanlığı, hafta sonu 600 binden fazla öğretmeni uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kariyer sınavlrına tabi tutacak. sınavda 70 puan ve üzeri not alan öğretmenler uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına kavuşacak. Bu unvanlar 2023 Ocak ayından itibaren geçerli olacak.
Sınava girecek öğretmenler için sınav öncesi işlerini kolaylaştıracak birkaç tahmini derleyerek sunuyoruz.
Öğretmenlik kariyer sınavında 9 Modülden soru sorulacak. Soru çıkacak modüller şunlar;

Modül 1 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
Modül 2 Ölçme ve Değerlendirme
Modül 3 Özel Eğitim ve Rehberlik
Modül 4 Eğitimde Araştırma ve Ar-Ge alışmaları
Modül 5 Eğitimde Kapsayıcılık
Modül 6 evre Eğitimi ve İklim Değişikliği
Modül 7 Sosyal Etkileşim Ve İletişim
Modül 8 Dijital Yetkinlik
Modül 9 Güvenli Okul ve Okul Güvenliği

Sınavda çıkacak olan Öğrenme Öğretme süreçlerinden Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinden gelecek soruların, yoruma dayalı sorular olması kuvvetle muhtemel. Bulu yoluyla öğretim, sunuş yoluyla öğretim ve probleme dayalı öğretime bir göz atarak hazırlık yapmanız yeterli olacaktır.

Farklılaştırılmış öğretimde ise Bloom taksonomisini bilmek sınavda işinizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyoruz. Bloom taksonomisinden soru çıkacağı görüşündeyiz.
Yukarıdaki tahminlerimize ek olarak geriye ket vurma ileriye ket vurma, olumlu aktarma olumsuz aktarma gibi kavramların da bilinmesi sınav için faydalı olacaktır.

Program Geliştirmede program türlerinin bilinmesi sınavda geçer not almak için yeterli olabilir.

Ders planları ile ilgili en az bir soru geleceği tahminler arasında yer alırken Ölçme ve Değerlendirmenin temel kavramlarını bilmek sınavda başarı sağlamaya yardımcı olacaktır. Değerlendirme türleri ve ölçütleri, evren, örneklem gibi kavramlar ile ilgili en azından kabaca bilgi sahibi olmanız yararlı olacaktır diye düşünüyoruz.

Öğretmen nöbetine mahkemeden iptal kararı Öğretmen nöbetine mahkemeden iptal kararı

Sınavın önemli kısımlarından biri olmasını beklediğimiz Özel Eğitim ve Rehberlik sorularının ise diğer konulara göre bir tık daha zor olacağını düşünüyoruz.

Ar-ge çalışmalarının sınavın en zor bölümü olacağı düşüncesi ilee kalan kısa sürede ar-ge çalışmalarına yoğunluk vermeniz faydalı olacaktır.

Yukarıda derlediğimiz modüller dışındaki modüllerden gelecek soruların yoruma dayalı olacağını ve tüm öğretmenlerin çok az yanlışla sınavı atlatacağına inanıyoruz.

Uzman öğretmenlik sınavını kazandıracak soruların çözümünü kolaylaştıracak akılda kalıcı pratik şifreleme yöntemleri haberimize de göz atabilirsiniz.