Ücretli öğretmenlere nöbet, rehberlik ve kulüp görevi verilebilir mi

MEB’na bağlı okullarda öğretmen açığını kapatmak amacıyla ek ders ücreti karşı görevlendirilen ..

Ücretli öğretmenlere nöbet, rehberlik ve kulüp görevi verilebilir mi
18 Ekim 2010 - 09:16
Ücretli öğretmenlik konusu sıkıntılı bir konudur. 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 89. maddesi bu uygulamanın dayanak noktasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen açığını kapatmak amacıyla ek ders ücreti karşı görevlendirilen öğretmenlerin nöbet tutup tutmayacakları, bu öğretmenlere sınıf rehber öğretmenliği ya da kulüp danışman öğretmenliği görevi verilip verilemeyeceği ile ilgili çok farklı uygulamalar yapılmaktadır. Uygulama açısından birlik sağlanamamış olan bir konudur. İdarelerin bir kısmı bu öğretmenlerimize bu görevleri verirken bazıları vermemektedir. Bu uygulamalardan hangisi doğrudur? Ücretli öğretmenlik konusu sıkıntılı bir konudur. 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 89. maddesi bu uygulamanın dayanak noktasıdır. "öğretmen bulunmaması halinde, öğretmenlere ders ücreti karşılığı görevlendirme ile ek ders görevi verilebilir" denilmektedir. .Atanmayı bekleyen yüz binlerce öğretmen adayını ve 150 bine yakın öğretmen açığı düşünüldüğünde Ücretli öğretmenlik uygulaması hukuka uygun ancak yanlış ve haksız bir uygulamadır. Ve bu sıkıntılar maalesef hem öğretmenler açısından hem de okul idareleri açısından başka sıkıntılara da neden olmaktadır. Bu konu özellikle ücretli öğretmenler ile okul idarelerini karşı karşıya getiren bir konudur. Bununla birlikte burada gözden kaçan bir husus da şudur: Ücretli öğretmen olmak için müracaat eden öğretmen adayları görevlendirmesi yapıldıktan sonra göreve başladıklarında maalesef bazı ücretli öğretmenlerimiz “yönetmelikte ne ise onu yaparım” düşüncesinde olmalarıdır. Ancak ücretli öğretmenlikten de gelir elde eden insanların olduğunu unutmamak gerekir. Yönetmeliklerde ve genelgelerde ücretli öğretmenlerin nöbet tutma, rehberlik dersine girme, kulüp danışman öğretmenliği görevi yapacakları ya da yapmayacakları hususunda herhangi bir açıklama yer almamaktadır. Yönetmeliklerde bu konunun açık bir şekilde yer alamama nedeni ise ücretli öğretmenlik uygulamasının yasal ancak yanlış bir uygulama olmasıdır. Bu konuları yönetmeliklere yazacak olan bir bakanlığın alacağı tepkileri tahmin etmek hiç de zor olmasa gerektir. Özetle bu durum Ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirmesi uygulamasının aslında olmaması gerektiği ile alakalıdır. Ama ülke gerçekleri göz önünde bulundurulduğunda ücretli bile olsa öğretmenlik mesleği kutsal ve özveri gerektiren bir meslektir. Unutmamak gerekir. Nöbet görevi verilip verilemeyeceği konusunda yönetmeliklerde herhangi bir madde bulunmamaktadır. Ancak ücretli öğretmenler de dahil tüm öğretmenler müdürün eğitim öğretimle ilgili verdiği görevleri yapmak zorundadırlar. Nöbet de buna dahildir. Ücretli öğretmenlerimize nöbet tutma görevini resmi yazı ile tebliğ etmişlerse bunu yapmak zorundadırlar. Kaldı ki bu görevi veren idareci mutlaka ihtiyaç olduğu için verecektir. Sınıf Rehber ve kulüp danışman öğretmenliği görevi verilip verilemeyeceği hususunda da yönetmeliklerde herhangi bir madde yer almamaktadır. Sadece Ücretli öğretmenlerin girebilecekleri toplam ders saati için Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da Ders ücreti karşılığında görevlendirme MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde; a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla; 1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate, 2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir. b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden; 1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate, 2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir. “ Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde ise Okul Müdürünün Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Görevleri Madde 47 - Okul müdürü aşağıdaki görevleri yapar: g) Rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle iş birliği yaparak okuldaki Öğretmenleri her sınıfa bir sınıf rehber öğretmeni olmak üzere görevlendirir. Zorunlu olmadıkça sınıf rehber öğretmenlerini sınıftaki öğrencilerin mezuniyetine kadar değiştirmez ve sınıf rehber Öğretmenlerini bir zorunluluk bulunmadıkça yönelim işlerinde görevlendirmez. h) Okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve bu konudaki programın verimli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi için psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmenleri, öğrenciler ve veliler arasında eş güdümü sağlamak İçin gerekli özeni gösterir. Diğer Öğretmenler Madde 52 - Sınıf rehber öğretmenliği görevi olmayan öğretmenler de gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin plânlama ve eş güdümüyle çalışmalara yardımcı olurlar. Okul Müdürünün vereceği, rehberlikle ilgili görevleri yerine getirirler. " denmektedir. Bu açıdan baktığımızda haftalık ders saatini doldurmamış olan bir öğretmene bu görev ve karşılığında da ek ders ücreti verilebilir anlamı çıkarılabilir. Ancak bir başka açıdan bakacak olursak; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge´de “Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik: Bu derslerin okutulduğu kurumda görev yapan bütün alan öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur." denmektedir. Musa KURT
Bu haber 24143 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum