Herkese promosyon öğretmene promosyoncuk Herkese promosyon öğretmene promosyoncuk
Ücretli öğretmenler kar tatillerinde ve idari tatillerde ek ders ücreti alabilir mi; 13 ilde kar ve kötü hava koşulları nedeni ile okullar tatil edildi. Peki okulların idari kararla tatil edilmesi sonrasında tatil günlerinde ücretli öğretmenler dahil öğretmenlere ve yöneticilere ek ders ücreti ödenir mi, hangi ücretleri ödenir, aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama ücretleri ödenir mi? İşte detaylar:
 
idari tatillerde öğretmenlere ve okul idarecilerine ek ders ücreti ödenir mi, kar tatil nedeni ile ders yapamayan öğretmenlerin hangi ek ders ücretleri ödenir? İşte detaylar:
Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin ek ders ücretlerinin ödenmesine yönelik  Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararının “II. Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Hükümler” bölümü “Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 24. maddesi şu şekilde:

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.”


VALİLİK, TATİLİ KARARI ALIRSA, EK DERS ÜCRETİ ÖDENİR?

Yukarıda anılan hükümlere göre; Herhangi bir nedenle eğitime ara verilmesi kararlaştırılan il ve ilçelerde görev yapan eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklarından ek ders ücretleri tam ödenecektir.
Bu maddeye göre ücretli öğretmenler de ücretlerini tam olarak alabileceklerdir.