Üç Aylar, Recep Şaban ve Ramazan ayları olarak Müslümanların en önemli aylarıdır. İslam alemi bu aylarda olabildiğince fazla ibadet ve dua eder. Kötülüklerden, yalandan, riyadan, iftiradan, haramdan, kul hakkı yemekten, kalp kırmaktan kaçınır. Allah'ın istediği şekilde bir kul olmak için Üç Aylar'da Müslümanlar daha fazla çaba gösterirler. Recep Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Üç AYlar'da okunacak bazı dualar ise şöyle:
 

Receb-i Şerîf’te (Recep Ayı) Okunacak Duâ:

Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa’bân ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- Kur’ân.
(Bu duânın, sayı sınırı yoktur ve Receb-i şerîf boyunca günde 100 def‘a okunması iyidir.)
Receb-i Şerîf Duâları:
İlk 10 gün: “Sübhâna’llâhi’l- hayyil- gayyûm”
İkinci 10 gün: “Sübhâna’llâhi’l- ehadi’s- samed”
Son 10 gün: “Sübhâna’llâhi’l- ğafûri’r- rahîm”

Şa‘bân-ı Şerîf’te (Şaban Ayı) Okunacak Duâ:

Allâhümme bârik lenâ fî Şa’bân ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- Kur’ân.
(Bu duânın, sayı sınırı yoktur ve , Şa‘bân-ı şerîf boyunca günde 100 def‘a okunmasında fazîlet vardır.)
Şa‘ban-ı Şerîf Duâları:
İlk 10 gün: “Yâ latîfü celle şânüh”
İkinci 10 gün: “Yâ rezzâku celle şânüh”
Son 10 gün: “Yâ azîzü celle şânüh”

SALAT Ü SELAM NE DEMEK? SALAT Ü SELAM NE DEMEK?

Ramazân-ı Şerîf’te Okunacak Duâlar:

İlk 10 gün: “Yâ erhame’r- râhimîn”
İkinci 10 gün: “Yâ ğaffârü’z- zünûb”
Son 10 gün: “Yâ ‘atîga’r- rigâb”
1. Îkâz: Bu duâlar günde en az 100 kere okunmalıdır.
2. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin herhangi bir gecesi Fetih Sûresi okunursa, o sene içindeki kötülük, belâ ve musîbetlerden biizni’llâhi Te‘âlâ muhâfaza olunur.
3. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin yirmi üçüncü (23.) gecesi Sûre-i Ankebût ve Sûre-i Rûm okunur.
4. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin herhangi bir gününde 363 İhlâs-ı şerîf okunur.
(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, s.42)