Memurlara 6000 lira yardım TBMM gündeminde Memurlara 6000 lira yardım TBMM gündeminde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonun dağılımına yönelik hesapladığımız alternatif eğilim göstergesi olan medyan aylık artış oranı, enflasyonda ılımlı yavaşlamaya işaret etmektedir" açıklamalrında bulundu..

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Meclis'teki sunumunda açıklamalarına şu şekilde devam etti ;

Küresel arz şoklarına ve bölgemizde yaşanan savaşa karşın Türkiye ekonomisi sürdürülebilir düzeyde ve kesintisiz olarak büyümeye devam etmektedir. Küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki olağanüstü yükselişle enerji ithalatımızın milli gelir içerisindeki payı yüzde 3,8'den tarihi rekor niteliğindeki yüzde 10,9'a çıkmış bulunmaktadır..

2022 yılının üçüncü çeyreğinde, makine-teçhizat yatırımları ve net ihracatın milli gelir içindeki payı yüzde 17,2 seviyesinde gerçekleşerek pandemi sonrasındaki ağırlığını korumuştur.

Mevcut yıllık enflasyon oranında önümüzdeki aylarda hızla ortadan kalkacak baz etkileri bulunmaktadır. Dolayısıyle, enflasyonun gerçek eğilimini anlamak için aylık gelişimlere odaklanmak daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır..

Birinci, ikinci ve üçüncü çeyrekler itibarıyla ortalama enflasyon oranları sırasıyla yüzde 7,1, yüzde 5,1 ve yüzde 2,3 olarak gerçekleşerek düşüş eğilimini desteklemiştir.