ortaokul ve liselerde Türkçe dersinden ortalaması 70 puan altında alan öğrencilerin başarısız sayılacağı mevzuat, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe alındı.
Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de ilk detayları vermişti. Bakan Tekin'in detaylarını verdiği sınıfta kalma yönetmeliği, 14 Ekim 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki bu yönetmeliğe göre Türkçe'den 70 alamayan ortaokul ve lise öğrencileri sınıfta mı kalacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler...

Yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte getirilen yeni maddeye göre Türkçe'den 70 puan alamayan öğrenciler sınıfta kalacak. Yayımlanan yeni yönetmeliğe göre Türkçe dersi, sınıf geçmede önemli bir rol oynayacak. Yıllık sınav ortalamasında Türkçe dersinden 70 ve altında kalan öğrenciler, diğer derslerinde başarılı olsa bile başarısız kabul edilecek. Diğer taraftan bu yıla kadar 45 olarak kabul edilen ders geçme notu ise artık 50 olarak kabul edilecek. İşte, Türkçe ve sınıf geçme hakkında MEB'in yayımladığı son detaylar

TÜRKÇE DERSİNDEN 70 ALAMAYAN SINIFTA KALACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından apılan değişiklikler sonrası sınıf geçmeyle ilgili olarak Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte şu ifadeler yer aldı;

Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul” ibaresi “Ortaokul” olarak, “0-44,99” ibaresi “0-49,99” olarak ve “45,00” ibaresi “50,00” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “Yüzlük puan sisteminde” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkçe dersi haricindeki dersler için” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği değişti işte yeni yönetmelik MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği değişti işte yeni yönetmelik

“Türkçe dersinden ise 0-69,99 puanlar başarısız, 70,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.”

Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem puanının aritmetik ortalaması Türkçe dersi için 70,00’dan, diğer dersler için 50,00’dan az olamaz.”

Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “devamsızlık yapanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Türkçe dersinden yıl sonu puanı 70,00’dan az olanlar” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “45’ten” ibaresi “50,00’dan” olarak değiştirilmiştir.