Torba kanunla İ.M.D.'lerin maaşlarına ne kadar artış geliyor?

Tasarıda yapılan düzenlemeyle Türkiye İş Kurumu iş ve meslek danışmanlarının özel hizmet tazminatı %150 olarak belirleniyor.

08 Haziran 2014 - 08:09

Taşeron ve madenlerde çalışanlara yönelik olarak düzenlemeler içeren 'İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı', Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Tasarıda yapılan düzenlemeyle Türkiye İş Kurumu iş ve meslek danışmanlarının özel hizmet tazminatı %150 olarak belirleniyor. Bu artışın ne anlama geldiğini aşağıda izah edeceğiz. Şu an itibarıyla Türkiye İş Kurumu'nda Görev Yapan İş ve Meslek Danışmanlarının Yan ödeme Kararnamesi'nde yer alan özel hizmet tazminatı oranları derecelerine göre belirlenmiştir. 4. Dereceli İMD'nin özel hizmet tazminat oranı % 68 iken 1. Dereceli İMD'nin özel hizmet tazminatı oranı % 100 olarak belirlenmiştir. Yapılan değişiklikle bunların özel hizmetlerinin tavanı % 150 olarak belirlenmiştir. Özel hizmet tazminatındaki artışın İ.M.D.'lerin maaşlarında meydana getireceği artış ise brüt; 9500 * 0,076998* % 50 = 366 TL'dir. Bu tutardan 5434 sayılı Kanun'a tabi olanlardan sadece % 0,759 oranında damga vergisi kesilirken 5510 sayılı Kanun'a tabi olarak görev yapanlardan hem damga vergisi kesilecek hem de % 14 oranında sigorta primi kesilecektir. Yani İMD'lerin tabi oldukları kanuna göre ellerine geçen tutar farklılaşacaktır. SGK'da 15 bin TL ücretle personel istihdamı komisyona takıldı Tasarnın 31'inci maddesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesinde yirmi kişiyi geçmemek üzere uzman personel istihdam edilebilecek ve sözleşmeli personele 15.029 TL ile 11.372 TL arasında brüt ücret ödenebilecekti. Ancak, getirilmeye çalışılan düzenleme komisyona takıldı. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı ve Yardımcısı da komisyona takıldı Meclis'e sevk edilen tasarı ile 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nda yapılan değişiklikle Bakan tarafından atanılacak Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı ve iki adet Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı kadrosu oluşturulmaktaydı. Ancak, yapılmak istenen değişiklik komisyona takıldı. Yapılmaya çalışılan değişiklikle SGK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan kurum personelinin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirme görevi yeni kurulan daire başkanlığına devredilmekteydi. Aday memurlar unvan değişikliği sınavına girebilir mi? Bir ilçe belediyesinde memur olarak görev yapmaktayım. 1 yılım doldu fakat kurumum daha asaletimi tasdik etmedi. Ben de yaklaşık 1,5 yıllık memur iken mahalli idarelerin unvan değişikliği sınavına girdim (kabul edildi, çünkü yönetmelikte aday memur giremez yazmıyordu). Daha sonra kasım ayında sınav sonucum geldi ve unvan değişikliği yapılmaya müsait hale geldim. Hala yapılmamasının nedeni, kurumumun hala asaletimi onaylamamasından. Fakat 15 gün içerisinde onaylanacağı söylendi ve daha sonra unvan değişikliğimi yapacaklar. Fakat Devlet Personel Başkanlığı'nın aday memur unvan değişikliği sınavına giremez diye görüşü var, bu görüş bağlayıcı mıdır? M.A. Öncelikle Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşlerinin bağlayıcı olduğundan bahsetmemiz gerekecektir. Bu başkanlığın 217 sayılı KHK'de belirtilen görevleri arasında 'Personelle ilgili konularda, uygulamaya esas olmak üzere görüş ve mütalaa bildirmek' gibi bir görevi bulunmaktadır. Bu başkanlığın istişari mahiyetteki görüşlerine uyulmamasında sıkıntı oluşmaktadır. Bu başkanlığın 01/03/2012-3418 tarihli görüş yazısında konuyla ilgili son nokta konulmuştur. Bu görüşte şu ifadelere yer verilmiştir. '…Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 54'üncü maddesinde, 'Sınavlarda başarılı olanlardan devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47'nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar. Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz' hükmüne; 55'inci maddesinde de 'Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır' hükmüne yer verilmiştir. Aynı kanunun 58'inci maddesinde ise, adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adayların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanacakları ve asli memurluğa geçme tarihinin adaylık süresinin sonunu geçemeyeceği hükme bağlanmıştır. Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in, görevde yükselme veya unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamalar hakkında uygulanacağının ilgili genel yönetmelikle hüküm altına alınmış bulunması ve söz konusu personelin halen memur adayı olması sebebiyle, adı geçenin, unvan değişikliği sınavına aday memur statüsünde iken katılmasının mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.' Her ne kadar sizin Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında olduğunuzdan dolayı aynı görüşün sizi de kapsadığı düşünülse dahi görüşün yönetmelik hükümlerinden ziyade 657 sayılı Kanun'un adaylık hükümlerini düzenleyen hükümlerine dayandırıldığı gözardı edilmemelidir. Şayet adaylığınız kaldırılır ve bu süre içerisinde sizinle beraber sınavı kazananların ataması yapılmamışsa bu görüşün size uygulanamayacağını düşünüyoruz. Çünkü, görüşün esasında adaylık süresindeki sınavlar ve eğimler yer almaktadır. Ayrıca, yönetmelikte aday memurların görevde yükselme sınavına katılamayacağına ilişkin düzenleme bulunmakla birlikte unvan değişikliği sınavı için böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Ahmet Ünlü / YENİ ŞAFAK

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
6 kişi öğretmeni darptan gözaltına alındı
6 kişi öğretmeni darptan gözaltına alındı
MEB'den okul müdürlerine sert uyarı
MEB'den okul müdürlerine sert uyarı