Kitap; bilişim, dijitalleşme ve teknolojikleşmenin toplumsal yapılar ve bireyler üzerindeki devrimsel etkilerini felsefi bir bakış açısıyla derinlemesine inceliyor. Geçtiğimiz günlerde güncellenmiş 2. baskısıyla okuyucularla buluşan bu eser, ChatGPT ve Covid19 pandemisin dijital yaşam formunu kalıcı hale getiren etkilerini biraz daha görünür hale getiriyor. 

Dijitalleşme ve Teknolojikleşme Üzerine Felsefi ve Sosyolojik Tartışmalar
Kitap; veri ile enformasyon toplumu, sanal gerçeklik ile reel gerçeklik arasındaki ilişkiyi, sanal gerçekliğin sahiciliğini, artırılmış gerçeklik ve siber uzayın doğasını derinlemesine ele alıyor. Ontolojik tasarımların yeniden gözden geçirilmesi, simülasyon dünyası, sanallık ve gerçeklik arasındaki ince çizginin belirlenmesi gibi konular üzerinde duran eser, okuyuculara yalın gerçeklik arayışında yeni perspektifler sunuyor. Yazarlar, teknolojinin yalnızca araçsal bir olgu değil, aynı zamanda insan varoluşunun ve toplumsal yapının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini felsefi bir bakış açısıyla tartışıyorlar.

Teknolojikleşme ve dijitalleşmenin sosyo-kültürel dönüşümlerini de inceleyen kitap, toplum 5.0’a doğru giden sosyolojik süreci; dijital kültür, tekno-kültür, teknolojinin yan etkileri, teknolojik zehirlenme, sanallaşma, hesaplamalı düşünme, dijital beşeri bilimler, dijital bağımlılık, tekno-psikoloji, teknik akıl ve teknoloji tüketimi kavramarı açısından derinlemesine analiz ediyor. Yeni ekonomi veya bilgi ekonomisi, e-iş modelleri ve e-ticaretin geleceği hakkında öngörüler sunuyor. Sanal işyeri modelleri ve dijitalleşmenin geleceğine ışık tutuyor. Bu kapsamlı eser, bilişimin hem felsefi hem de sosyolojik boyutlarını anlamak isteyen entelektüeller, lisans üstü öğrenciler ve kültür araştırmacıları için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Dark Web Taraması Ücretsiz Oldu Dark Web Taraması Ücretsiz Oldu

Teknolojinin insan varoluşu üzerindeki etkilerini de sorgulayan yazarlar, dijitalleşmenin bireysel kimlikler ve toplumsal yapılar üzerindeki dönüşümlerini analiz ediyorlar. Kitapta; sanal, artırılmış veya karma gerçeklik ve siber uzayın ontolojik ve epistemolojik boyutları; teknoloji devlerinin iktidarları ve çevrim içi platformların toplumsal yaşam üzerindeki gözetim ve yönetim gibi etkileri derinlemesine tartışılıyor.

Güncellenmiş 2. Baskı
Kitabın gözden geçirilmiş 2. baskısı, teknoloji dünyasında son 8 yılda yaşanan devrim niteliğindeki gelişmeleri ele alıyor. Covid-19 pandemisi ve OpenAI’ın ChatGPT gibi yapay zeka asistanlarının ortaya çıkışı, dijitalleşme sürecinin hızını geometrik olarak artırdı. Bu dönemde geleneksel kurumların teknolojik direnci kırılırken, insan yaşamının birçok yönü çevrim içi platformlara taşındı ve bu da dijitalleşmenin etkilerini derinleştirdi. Kitap, bu gelişmeler ışığında dijital etik normları, veri temelli epistemolojileri ve dijital ontolojileri daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.

Sonuç
"Bilişim Devrimi: Teknolojinin Felsefi ve Sosyolojik Analizi", bilişim teknolojilerinin insanlık üzerindeki etkilerini anlamak isteyen entelektüeller için vazgeçilmez bir kaynak. Prof. Dr. Şevki Işıklı ve Dr. Mert Küçükvardar’ın titiz çalışmalarıyla hazırlanan bu eser, teknolojinin felsefi ve sosyolojik boyutlarını keşfetmek isteyenler için kapsamlı bir rehber sunuyor. Dijitalleşme çağının toplumsal ve bireysel boyutlarını derinlemesine anlamak isteyen herkes için önemli bir başvuru kaynağı.

Kitap adı
    ⁃    Bilişim Devrimi: Teknolojinin Felsefi ve Sosyolojik Analizi

Yazarlar
    ⁃    Profesör Dr. Şevki Işıklı
    ⁃    Dr. Mert Küçükvardar

Yayınevi
    ⁃    Kedidedi Yayıncılık

Baskı
    ⁃    2. Baskı

 
Not: Bu tanıtım yazısı, yapay zeka ChatGPT ile hazırlanmıştır.