Teknik eğitim ile kazanılan ünvanlara ilişkin düzenleme değişiyor

TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan torba Kanun Tasarısı, görülen mesleki teknik öğretimle kazanılan unvanlara ilişkin düzenlemede bazı değişiklikler de yapıyor.

Teknik eğitim ile kazanılan ünvanlara ilişkin düzenleme değişiyor
29 Kasım 2016 - 09:41 - Güncelleme: 29 Kasım 2016 - 15:51

Bu hafta yasalaşması beklenen “Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda bazı değişiklikler yapılmasını da içeriyor.

Kanun Tasarısının ilgili hükümlerinin yasalaşması durumunda; Mühendis ve mimarlar dışında kalan teknik personelin, eğitim seviyeleri itibariyle kazanacakları unvanlar ile yetki ve sorumluluklarını belirleyen 3795 sayılı Kanunun, “Teknisyen” unvanının kazanılmasına ve teknik öğretmenlerin “Mühendis” unvanını kazanmalarına ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılmış olacak.

Teknisyen unvanı kazanılmasına ilişkin değişiklik

Kanundaki mevcut düzenlemeye göre; endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına "teknisyen" unvanı veriliyor.

Tasarının yasalaşması durumunda; mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlar “teknisyen” unvanı alacak.

Teknik öğretmenlerin mühendis unvanı kazanmasına ilişkin değişiklik

Kanundaki mevcut düzenlemeye göre; teknik öğretmen unvanını kazananlardan, ilgili teknik eğitim fakültelerince düzenlenecek en fazla iki yarıyıl süreli tamamlama programlarını başarıyla bitirenlere dallarında "mühendis" unvanı veriliyor.

Tasarının yasalaşması durumunda; teknik öğretmen unvanını kazananlardan, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen mühendislik fakültelerince düzenlenecek iki yarıyıl süreli mühendislik eğitimi tamamlama programını en fazla dört yarıyıl içinde bitirenler dallarında “mühendis” unvanı alacak.

Bu haber 1645 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort