TEDMEM Raporu Yayınlandı: "Eğitimde sorunlar devam ediyor"

Türk Eğitim Derneği'nin yan kuruluşu olan TEDMEM tarafından hazırlanan 2018 Eğitim Değerlendirme Raporu açıklandı.

TEDMEM Raporu Yayınlandı: "Eğitimde sorunlar devam ediyor"
26 Nisan 2019 - 11:25

TED'in yan kuruluşu olarak eğitim alanında çalışmalarda bulunan sivil toplum kuruluşu TEDMEM tarafından hazırlanan 2018 Eğitim Değerlendirme Raporu kamuoyu ile paylaşılırken, raporda önemli hususlara dikkat çekildi. Toplam 326 sayfadan oluşan geniş kapsamlı raporun özet bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde kesintiye gidildiği ve MEB bütçesinin 2017 yılına göre merkezi yönetim bütçesi içerisindeki payının yaklaşık %1 oranında azaldığı kaydedildi.

“97 bin öğretmen açığı en az 4 yılda kapatılabilir”

TEDMEM raporunda özellikle öğretmen yetiştirmede arz-talep dengesizliğinin devam ettiği vurgulanırken, mevcut öğretmen kadrolarının da etkin olarak kullanılamadığı belirtildi. Türkiye'deki yaklaşık 97 bin öğretmen açığının hazırlanacak bir program dâhilinde en az 4 yılda kapatılabileceği belirtilen raporda, ücretli öğretmenlik uygulamasına da son verilmesi gerektiğine işaret edildi. Eğitime ayrılan kaynakların Türkiye'nin üst politika belgelerindeki eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yeterli olmadığı belirtilen raporun özet kısmında çözüm ve önerilere de yer verildi.

“Eğitim yöneticisi yetiştirme ve atamada liyakat temelli bir yapıdan uzak kalındı”

Eğitim yöneticilerinin görevlendirilmesine ilişkin yeni düzenlemelerin yüzeysel nitelikte olduğuna dikkat çekilen raporda, yönetici yetiştirme ve atamada liyakat temelli bir yapı oluşturmaktan uzak kalındığının altı çizildi. Türkiye'deki Suriyeli çocukların eğitimi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın uluslararası ortalamaların üzerinde bir performans gösterdiği kaydedilen raporda, buna karşılık uluslararası araştırmalara göre Türkiye'de eğitimde nitelik artırmaya yönelik politikaları ağırlık verilmesi gerektiği değerlendirmesi yapıldığı aktarıldı.

Raporda ayrıca temel eğitimde olması beklenen 6-13 yaş aralığında yaklaşık 154 bin çocuğun okul dışında kaldığı belirtilerek, okul öncesi eğitimde öğretmen atamaları ve derslik sayılarının yetersiz olduğu vurgulandı. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve 5 yaş için zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefi ile uyumlu bir gelişme yaşanmadığı hatırlatılan raporda, Açık Öğretim Lisesi sisteminin zorunlu eğitim çağındaki öğrenciler için örgün eğitimin bir alternatifi olma özelliğini korumakta olduğu belirtildi.

Bu haber 758 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum