ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni dönem içerisinde bütün kurumlardan yeni anayasayla ilgili katkılarını beklediklerini belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında başlatılan bu görüşmeler şeffaf, açık ve iyi niyet esasında devam etmektedir. Görüşü olan sadece siyasi partilerin değil, her kesiminin görüşüne müracaat edileceği bir sürecin şeffaflıkla yürütüleceğinin bilinmesini arzu ederim." dedi.

Kara yollarında durum Kara yollarında durum

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Sayıştayın 162'nci kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet döneminin en önemli kurumlarından biri olan Sayıştayın, Türk devlet geleneğinde fevkalade güzide bir yerinin bulunduğunu söyledi.

Kurtulmuş, bu çerçevede hem devlet geleneğinin hem Türk siyaset felsefesinin önemli adımlarından birini oluşturan, kamuda denetimin sağlanması, kamu kaynaklarının hesap verebilirlik ilkeleri içerisinde denetlemesinin Sayıştay tarafından yapıldığını ifade etti.

Sayıştayın, kamuda şeffaf bir denetimi sağlamak amacıyla kurulmuş bir kurum olmanın ötesinde çağdaş demokrasilerin de önemli kuruluşlarından biri olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Çünkü demokrasi sadece belli aralıklarla sandıkta oyların tecelli etmesinin ötesinde millet adına, kamu denetiminin şeffaflık ve hesap verilebilirlik kuralları içerisinde işlemesini de gerektirmektedir. Bu çerçevede şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Sayıştay, aynı zamanda bir denetim müessesesi olmanın ötesinde Türk demokrasisinin önemli kurumlarından, önemli unsurlarından birisidir." diye konuştu.

Orhun ve Tonyukuk abidelerindeki yazıtlardan, yönetenle yönetilenler arasındaki ilişkinin en önemli hususiyetlerinden birinin doğruluk ve dürüstlük üzerine kurulu olduğunun öğrenildiğini anımsatan Kurtulmuş, sonraki dönemlerde Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig'inde doğruluk ve dürüstlük ilkelerinin daha ileri noktalara taşınarak bu anlamda Divan-ı İşraf adı verilen bir kuruma işaret edildiğini kaydetti.

Kurtulmuş, Divan-ı İşraf'ın, sonraki dönemde Selçuklularda devletin askeriye ve yargı kurumu dışındaki bütün kurumlarını denetleyen fevkalade önemli bir müessese olarak Türk devlet geleneğinde tarihi yerini aldığını ifade etti.

İslam medeniyetinin bütün devletlerinde Divan-ı Beytülmal anlamına gelen bir geleneğin oluştuğunu ve kamunun kaynaklarının hassasiyetle korunması anlamında bir büyük geleneğin tesis edildiğini aktaran Kurtulmuş, 1862'de kurulan Sayıştayın da bugün 162. yılına ulaştığını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, devletin hesap verebilirliği, kamu kaynaklarının doğru ve düzgün kullanılması meselelerinin dünyadaki ileri demokrasiler bakımından fevkalade önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılan Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacının bulunduğunu belirten Kurtulmuş, bu çerçevede, anayasa çalışmalarına destek olmak, anayasa çalışmalarını ciddi şekilde desteklemek gerektiğini ifade etti.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin mali anlamda şeffaflığı ve saydamlığını sağlayan en önemli müesseselerinden biri olan Sayıştay, bu büyük birikimiyle sadece tarihten getirdiği mirası korumak ve kollamanın ötesinde, bu mirası sonraki nesillere taşımak yükümlülüğü altındadır. Bu çerçevede kamuda denetimin, şeffaflığın arttırılmasıyla ilgili yeni dönemde, özellikle anayasa çalışmalarıyla ilgili katkılarınızın da fevkalade yararlı ve değerli olacağını ifade etmek isterim. Bu vesileyle, yüksek yargı organlarının, Türk yargı sisteminin yüksek temsilcilerinin olduğu bir salonda yeni dönem içerisinde bütün kurumlardan yeni anayasayla ilgili katkılarını beklediğimizi ifade etmek isterim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında başlatılan bu görüşmeler şeffaf, açık ve iyi niyet esasında devam etmektedir. Görüşü olan sadece siyasi partilerin değil, her kesiminin görüşüne müracaat edileceği bir sürecin şeffaflıkla yürütüleceğinin bilinmesini arzu ederim. Bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi, anayasa görüşmelerinin sürdürüleceği en önemli zemindir. Buranın dışındaki zeminlerde fikri olanlar da hiç şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinden bu sürece katkıda bulunacaklardır. 162. yılını geride bıraktığımız Sayıştayımızın bundan sonraki süreçlerde de Türk devlet geleneğinde var olan bu müstesna yerinin gerektirdiği kurallara uygun bir şekilde işleyeceğine ve çok önemli görevler göreceğine inanıyorum. Bu vesileyle şimdiye kadar Sayıştayda emeği bulunan bütün değerli hukukçularımızı tebrik ediyorum. Sizlere daha nice yeni kuruluş yıl dönümleri dileyerek güçlü ve başarılı bir çalışma dönemi diliyorum."

Kaynak: aa