Tam gün tam yıl mağduriyet var!

Bilindiği gibi; “Mesleki ve Teknik Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının fiziki kapasitelerinden azami derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu...

 Tam gün tam yıl mağduriyet var!
26 Mart 2009 - 12:26

Bilindiği gibi; “Mesleki ve Teknik Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının fiziki kapasitelerinden azami derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere 07.00–24.00 saatleri arasında yapılan eğitim ve öğretime “Tam Gün Tam Yıl Eğitim” denilmektedir.” Halk Eğitimi Merkezlerinde görev yapan idarecilerin emekleri ücretlendirilirken eğer tam gün ve tam yıl kapsamında bir kurum ise (Genellikle Halk Eğitimi Merkezleri Tam Gün Tam Yıl kapsamındadır.) Müdür ve Müdür Baş Yardımcıları haftalık 30 saat ek ders ücreti alabiliyorken Müdür Yardımcıları ise haftalık 18 saat ek ders ücreti almaktadırlar. Konu Ek Ders Yönetmeliğinde (3.Bölüm / Ders Niteliğinde Yönetim Görevi Madde: 10) “1) Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere, haftada 30 saati, … 7) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okulları müdür yardımcılarının haftada 18 saati, ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir.” Şeklindedir. Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği: Madde ( 24/b–25/ı–26/k–27/ı)Müdür Yardımcılarının görevlerini sıralarken her maddede ortak olarak; “Çalışma saatleri dışında nöbet görevi yapar, bu görevinin karşılığında merkez müdürlüğünce uygun görülecek günlerde izin kullanır.” İfadesi kullanılmaktadır. Tam gün tam yıl kapsamında faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezlerinde hafta sonları nöbet görevi verilen müdür yardımcıları hafta içi izin kullanmaktadır. Fakat hafta içi mesai dışı akşam kursları olduğu zamanlarda saat 22.00’a kursların bitimine kadar nöbet tutulmakta ve tutulan bu nöbetler karşılığında herhangi bir izin, mesai dışı ücret alınmamaktadır. Bu durumdaki Müdür Yardımcıları normal öğretim yapan kurumlardaki müdür yardımcıları statüsünde tutulmaktadır. Ek ders yönetmeliğinde belirtilen tam gün tam yıl kapsamında görev yapan Müdür ve Müdür Başyardımcısı haftalık hazırlık ve planlamadan 15 saat ek ders verilirken Müdür Yardımcılarına 3 saat ek ders verilmektedir bu ise aylık yaklaşık 50 saatlik bir ek ders uçurumu oluşturmaktadır. Tam gün tam yıl kapsamında bulunan tüm halk eğitimlerde çalışan yaklaşık binlerce Müdür Yardımcısı bu ek ders düzenlemesi ile mağdur olmaktadır Mesai dışı nöbet tutmalarına rağmen ne izin kullanmaktadırlar nede herhangi bir şekilde ek mesai ücreti alamamaktadırlar. Akşam saat 22.00’ye kadar nöbet tutan ve kurumu bekleyen, ertesi gün sabah saat 8.00 de iş başı yapan Müdür Yardımcılarının mağduriyeti söz konusudur. Eğitim Bir Sen; Fazla Mesai Ücretlendirilsin. Eğitim Bir Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Ali YALÇIN; “Tam gün tam yıl kapsamında bulunan kurumlarda hafta sonu nöbetleri karşılığı hafta içi izin kullanılabilmektedir. Fakat hafta içi nöbetlerinde geç saatlere kadar kurumu bekleyen Müdür Yardımcısının mağduriyeti ortadadır. Halk Eğitimi Merkezlerinin iş yükü artmış, Açık İlköğretim, Açık Lise ve Açık Meslek Lisesi iş ve işlemlerinin neredeyse tamamıyla Halk Eğitimlere verilmesiyle mevcut iş yükü ikiye katlanmıştır.” Diyen Şube Başkanı Ali Yalçın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99 uncu maddesinde; “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.” Denilmektedir. Fakat çalışma süresi bazen 40 saati aşmaktadır dedi. İkili Eğitim Yapan Okulların İdarecileri de Mağdur! Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Ali Yalçın; “tam gün tam yıl kapsamındaki kurumun müdür yardımcısı; aynı statüde/kadroda tekli eğitim yapan bir örgün eğitim kurumunda çalışan idareci ile karşılaştırıldığında çalışma saati olarak aradaki fark ortadadır. Tekli eğitim yapan kurumların idarecileri ile İkili eğitim yapan örgün eğitim kurumlarının idarecileri ve tam gün tam yıl kapsamında olup akşam nöbetleri izne dönüştürülemeyen yaygın eğitim kurumu idarecilerinin ek ders ücretinin aynı olması doğru değildir. İkili eğitim yapan kurumların idarecilerinin de mağduriyeti söz konusudur. Tam gün tam yıl kapsamındaki kurumlarda sadece Müdür ve Müdür Baş Yardımcısının mağduriyetleri göz önünde bulundurulmuştur. Tekli, ikili örgün eğitim kurumları, tam gün tam yıl kapsamındaki yaygın eğitim kurumlarının Müdür Yardımcılarının haftalık 18 saat ek ders ücreti belirlenmesi adil değildir. Müdürler içinde ikili eğitim yapan kurumların mağduriyeti söz konusudur. Ek Ders Yönetmeliği bu adaletsizliği giderecek şekilde revize edilmeli, muadilleri ile aradaki fazla mesai ücretlendirilmelidir.” Dedi.

Bu haber 19305 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort