erkek protez saçthemeforest temaları

Sözleşmelinin harcırahına Maliye'den olumsuz cevap

Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığına olumsuz cevap verdi.

Sözleşmelinin harcırahına Maliye'den olumsuz cevap
17 Nisan 2014 - 10:55

Bu zamana kadar sitemizde, sözleşmeden kadroya geçen veya Sözleşmeli iken yer değiştiren kişilerin onlarca kazanılmış harcırah davasını yayınladık. Ve "Sözleşmelinin harcırah çilesi bitmeyecek mi?" haberimizde; "Bununla birlikte 'Sözleşmelinin harcırahında devlet zarara uğruyor' diye haber yaparak konuya dikkat çekmeye çalıştık. Biliyoruz ki idare, bir madde ile bu mağduriyete son verebilecektir." demiştik. Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmelinin harcırah çilesini bitirmek için 13.02.2014 tarih ve 653254 sayılı yazıları ile Maliye Bakanlığına başvrumuştur. Milli Eğitim Bakanlığının söz konusu başvuru yazısında; "Emsal yargı kararlarına dayanılarak Bakanlıgımız aleyhine lüzumsuz açılan davaların önlenmesi ve gereksiz yargı giderlerin önüne geçilmesi amacıyla sözleşmeli öğretmenlerden idari yargıda dava açmış bulunanların davaları sonuçlanmayanlar ile dava açmamış olanların sürekli görev yollugunun ödenip ödenmeyecegi Maliye Bakanlıgına sorulmuştur". Milli Eğitim Bakanlığı burada doğru bir iş yapmıştır. 2) Danıştay 5. Dairesinin 2010/683 Esas Sayılı 25/06/2010 Tarihli Yürütmeyi Durdurma kararında sözleşmeli personelin tayin ve becayiş durumlarında kamudaki diğer memurlar gibi harcırah hakkı bulunduğu görüşüne yer verilirken; gerekçesinde, tayin veya atama sonucu görev yeri değişen kamu çalışanlarının karşı karşıya kaldıkları parasal külfetin kamu idaresince karşılanacağına dair yasal düzenlemeler bulunduğuna dikkat çekilerek sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinin 6. maddesinin son cümlesinde yer alan 'Sözleşmeli Personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmez' şeklindeki düzenlemenin yürürlüğü durdurulmuştur. Danıştay 5. Dairesinin bu kararı doğrultusunda, mahkemeler sözleşmeli personele tayin ve becayiş durumlarında yolluk verilmesi gerektiğine karar vermektedir. 3)Bu karar doğrultusunda, sözleşmeden kadroya geçen, tayin olan yüzlerce personel harcırah için kurumlarına başvuruda bulunmuştur; ancak olumsuz cevap alarak mahkeme yoluna gitmiştir. Aşağıda örnek olarak yayınladığımız kararda görüldüğü üzere Danıştay kararına atıfta bulunularak kişilere hak ettikleri harcırah yasal faizi ile ödenmektedir. Yeni bir yasal düzenlemeye gerek kalmaksızın, uzlaştırma yoluyla . Kişiler hak ettiği harcırahı mahkemeye gitmeden almalıdır . Bu sayede, kişiler ve kurumlar aylarca süren mahkemeler ile uğraşmayacaktır . Mahkemelerin bu konudaki iş yükü bitmiş olacaktır . Hak edilen harcırah ödenip, ekstra masraflar ortadan kalkacaktır . Hak sahiplerine hakları teslim edilmiş olup dava ile uğraşması önlenmiş olacaktır Yukarıda saydıgımız durumlar aslında 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede emredilmektedir. Şöyleki; KAMU KURUMLARI SULH YOLUNU BİLMİYOR İdarenin davaların açılmasını önlemek, devleti zarara uğratmamak adına, Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa vermek adına 1 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) nin "Adli uyuşmazlıklarda sulh" başlıklı 9.maddesine göre İdareler, kendi aleyhlerine dava açılacağını veya icra takibine başlanılacağını öğrenmeleri durumunda da karşı tarafı sulhe davet edebilirler. Sulhe davet, uyuşmazlığın tarafı olan gerçek veya tüzel kişilerce de yapılabilmektedir. Zaten Danıştay 5. Dairesinin yukarıdaki kararı doğrultusunda, mahkemeler sözleşmeli personele tayin ve becayiş durumlarında yolluk verilmesi gerektiğine karar veriyor iken idarenin sulh yapma zorunluluğu ortadadır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı adım atmış fakat Maliye Bakanlığı 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden bihaber olumlu görüş bildirmemiştir. Maliye Bakanlığının 02.04.2014. tarih ve 2927 sayılı görüş yazısında; "Sözleşmeli personelinin naklen veya kadrolu olarak bir yere atanmasının açıktan atama olarak degerlendirilmesi gerektiği vurgulanırken kazanılan davaların bireysel oldugu ve Anayasamıza göre uygulanmak zorunlulugu bulundugu açıklanırken sözleşmeli öğretmenlerden idari yargıda dava açmış bulunanların davaları sonuçlanmayanlar ile dava açmamış olanların sürekli görev yollugu ödenmesine imkan bulunmamaktadır." cevabı verilmiştir. Bu şekilde kamu binlerce liralık avukat ve yargı giderlerine mahkum bırakılmıştır. Çünkü Danıştay 5. Dairesinin yukarıdaki kararı doğrultusunda, mahkemeler sözleşmeli personele tayin ve becayiş durumlarında yolluk verilmesi gerektiğine karar vermeye devam etmektedir. Devam etmekte olan davalarda ve yeni açılacak olan davalarda şu an için bir sorun bulunmamaktadır. Ahmet Kandemir memurlar.net

Bu haber 690 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort