erkek protez saçthemeforest temaları

Sözleşmeli Öğretmenlere Asker Öğretmenlik Yönetmeliği Yayımlandı

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerin asker öğretmenlik yapabilmelerine ilişkin yönetmelik yayımlandı.

Sözleşmeli Öğretmenlere Asker Öğretmenlik Yönetmeliği Yayımlandı
06 Nisan 2018 - 11:01

Milli Eğitim Bakanlığı emrinde -VB kapsamında sözleşmeli çalışan öğretmenlerinde kadrolu öğretmenler gibi temel eğitimleri sonrası kalan askerlik hizmetlerini asker öğretmen olarak yerine getirmeleri ile ilgili ilgi (n) yazınız incelenmiştir.

İlgi (b) kanun EK-7*nci maddesi ve ilgi (e) yönetmelik gereği Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç göstermesi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi halinde kadrolu öğretmen yükümlülerden temel askerlik eğitimlerinden sonra kalan askerlik hizmetlerini tamamlamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilenler istihdamında güçlük çekilen Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu iller ile .Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Sivas ve Yozgat illerinde asker öğretmen olarak görevlendirilmektedirler.

Bu nedenle ilgi C0 yönetmelik esaslarına göre Bakanlığımız emrinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerinde kadrolu öğretmenler gibi temel askerlik eğitimleri sonrası kalan askerlik hizmetlerini Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak yerine getirmeleri için ilgi (d) yazımızla Milli Savunma Bakanlığından talep edilmiştir.

Ancak; alınan ilgi (e) cevabi yazılarında "Ayrıca diğer Bakanlıklarda sözleşmeli personel olarak kamu görevlileri ile kadrolu olarak çalışan memurlarında benzer haklan talep ederek askerliklerini kendi kurumlan emrinde yapmalannın talep edilebileceği, bu durumun da, 1111 Sayılı askerlik Kanunu ve anayasanın eşitlik ilkesi ile tenakuz oluşacağı, düşünülmektedir.
 
Bu kapsamda, sözleşmeli öğretmenlerin temel askerlik eğitimlerini müteakip kalan askerlik hizmetlerini Milli Eğitim Bakanlığı emrinde yerine getirmesinin uygun olamayacağı; ancak sözleşmeli öğretmenlerin adaylıklan süresince ilgi (g) yönetmelik' te belirtilen esaslar dahilinde azami iki yıla kadar sevk tehirlerinin yapılacağı değerlendirilmektedir" denilmektedir.


Bu haber 5459 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort