Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Sorularının Tamamı

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması büyük bir heyecan ile bekleniyor. Bu kapsamda sözleşmeli öğretmen mülakat başvuru işlemleri ile beraber mülakatta sorulan sorular da merak edilmeye başlandı. 20 bin öğretmen alımı için gerçekleştirilen atamada değişik branşlarda 60 bin adayın başvurusu bekleniyor.

Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Sorularının Tamamı
09 Ocak 2020 - 17:34 - Güncelleme: 22 Ocak 2020 - 19:22

 

  20 bin sözleşmeli öğretmen ataması büyük bir heyecan ile bekleniyor. Bu kapsamda sözleşmeli öğretmen mülakat başvuru işlemleri ile beraber mülakatta sorulan sorular da merak edilmeye başlandı. 20 bin öğretmen alımı için gerçekleştirilen atamada değişik branşlarda 60 bin adayın başvurusu bekleniyor.
  Sözleşmeli öğretmen mülakat tarihleri 2020 yılında şubat ayı içinde gerçekleşecek. Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri adaylar için belirtilecek.
 
Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Soruları
1.       Halk eğitim merkezlerinin yeterli bulunup bulunmadığı ve bu konuda geliştirme için neler yapılabileceği
2.       Nüfusun artmasını isteyen kesimin sebeplerinin ne olabileceği
3.       İnternette bulunan her bilginin doğru olup olmadığı ve öğrencilerin doğru bilgiye nasıl ulaşacağı
4.       Tilkinin tilki olduğunu anlayana kadar post elden gider atasözünden ne anlaşıldığı
5.       Öğretmen olarak olumlu istendik davranışların nasıl kazandırılabileceği
6.       Birine 40 kere deli dersen deli olur atasözünün açıklaması
7.       Sakınan göze çöp batar atasözünün açıklanması
8.       Sınırsız bütçe ile sınıfa getirilecek teknolojinin ne olduğu
9.       Düşünüyorum o halde varım, sözün anlamı
10.   İnternet sitesine sahip olunsa ne paylaşılacağı
11.   EBA ve FATİH projelerinin açılımları
12.   Kan ve organ bağışı konusundaki düşünceler
13.   Divan-ı Lügatit Türk hakkında bilgi
14.   Eğitim tanımındaki istendik davranış tanımı
15.   Kitaplar mı yoksa internet araştırması mı daha iyi ve bu konuda öğrencilere öneriler
16.   Ebeveyn olarak çocuğun nasıl insanlar ile arkadaş olup olmamasının istendiği
17.   Öğrencilere ders içinde ve dışında kazandırılacak olumlu davranışlar
18.   Gelecekte dünyayı bekleyen en büyük tehlike
19.   Sanal ortamın olumlu ve olumsuz getirileri
20.   İnternetin zararlarının nasıl önleneceği
21.   Eğitimde teknolojinin bulunduğu aşama ve bu teknolojinin nasıl geliştirileceği
22.   Düşük seviyeli öğrencilerin dersi anlaması halinde nasıl bir yol izleneceği
23.   12 yaş grubu yani genital dönemde öğrencilere mesleki ve grup etkinliklerinin nasıl düzenleneceği
24.   Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin hala devam etmesi hakkında görüşler
25.   Okul dışında öğrencilerin vakitlerini olumlu değerlendirmesi için yapılacak yönlendirmeler
26.   Dünyadaki en büyük tehlikenin ne olduğu bu tehlikeye karşı alınacak önlemler
27.   Eğitimde pekiştirecin gereklilik durumu
28.   Teknolojik aletlerin ders başarısına etkileri
29.   Türk sanat ve sporunun geliştirilmesine sunulacak katkılar
30.   Teknoloji ve bilimsel konularda seminerlerin hangi konuda olması gerektiği
31.   Gelir düzeyi düşük ve yüksek olan öğrenci farklılıklarının nasıl giderileceği
32.   Her şeye değer biçilir, öğretmenin yetişdirdiğine değer biçilmez sözünün anlamı
33.   Bilgisayarın ölçme ve değerlendirmede olumlu, olumsuz etkileri
34.   Günümüzde literatür taraması yerine yapılan internet aramasının değerlendirilmesi
35.   Öğrencilerin internet üzerinden edindikleri bilgilerin güvenirliği
36.   Dış ticaret açığının kapanması ve turizmin gelişmesi için gereklilikler
37.   Erasmus programı hakkındaki düşünceler
38.   Genç nüfusun önemi
39.   Tehcir yasası
40.   Eğitim kültür ilişkisinin açıklanması
41.   Eğitim ve öğretimde branş ile ilgili kullanılan yöntem ve teknikler
42.   İnternetin olumsuz tarafından çocukların nasıl uzak tutulacağı
43.   Milenyum nedir
44.   Erzurum kongresinin toplanış amacı ve o zamana göre nedenlerinin açıklanması
45.   Çevrenin gelişim üzerindeki etkileri
46.   II. Mahmut’un muhtarlık sisteminin kuruluş amacı
47.   İnsanın mı teknolojiye hakim olduğu yoksa teknolojinin mi insana hakim olduğu
48.   Türk sporunda futbolun neden bu kadar ön planda olduğu
49.   Eğitimde adaletin önemi
50.   GAP’ın sağladığı faydalar
 
  Eklinde sıralanan sorular öğretmen adaylarına soruluyor. Öğretmen adaylarının sorular ile ilgili verdikleri cevaplar ve yorumlar mülakat puanlarını oluşturuyor. 

Bu haber 956 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort