Son dakika... Öğretmenlerin atama alanları ve okutabileceği derslerde değişiklik yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı MEB, Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında Değişiklik Yaptı. Başkanlık tarafından öğretmenlerin atanacağı ve ders okutacağı branşlara ilişkin değişiklikler şöyle:

Son dakika... Öğretmenlerin atama alanları ve okutabileceği derslerde değişiklik yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı MEB, Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında Değişiklik Yaptı. Başkanlık tarafından öğretmenlerin atanacağı ve ders okutacağı branşlara ilişkin değişiklikler şöyle:

Son dakika... Öğretmenlerin atama alanları ve okutabileceği derslerde değişiklik yapıldı
15 Ağustos 2018 - 10:00

Milli Eğitim Bakanlığı MEB, Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında Değişiklik Yaptı. Başkanlık tarafından öğretmenlerin atanacağı ve ders okutacağı branşlara ilişkin değişiklikler şöyle:


Konu: Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında Değişiklik Yapılması

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 14/03/2018-31666252/350/5334633; 27/04/2018-31666252/350/8421418; 24/07/2018- 

31666252/350 /13703005 tarihli ve sayılı yazıları üzerine Kurulumuzun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararıyla kabul edilen Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında 

ekli örneğine göre değişiklik yapılması hususunu uygun görüşle arz ederiz.

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1 – Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 

“Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” eki çizelgenin 8, 14, 29, 58 ve 60 sıra numaralı bölümleri ekte yer alan şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 - Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 - Bu Esaslar ile ilgili hükümleri Millî Eğitim Bakanı yürütür.YORUMLAR

  • 0 Yorum