Son dakika... MEB yerdeğiştirmede 30 eylül kararı

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle göre eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin yer değişikliklerinde il dışı için 5 yıl olan şart 3 yıla indirilmiş ve il içi yer değişikliği işlemlerinde yer değiştirmeye esas yılın hesabında kullanılan 31 Mayıs tarihi ile il dışı yer değişikliği işlemlerinde yer değiştirmeye esas yılın hesabında kullanılan 30 Haziran tarihi

Son dakika... MEB yerdeğiştirmede 30 eylül kararı
13 Ocak 2018 - 23:49 - Güncelleme: 14 Ocak 2018 - 00:29


Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle göre eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin yer değişikliklerinde il dışı için 5 yıl olan şart 3 yıla indirilmiş ve il içi yer değişikliği işlemlerinde yer değiştirmeye esas yılın hesabında kullanılan 31 Mayıs tarihi ile il dışı yer değişikliği işlemlerinde yer değiştirmeye esas yılın hesabında kullanılan 30 Haziran tarihi 30 Eylül olarak değiştirilmiştir.

ÖĞRETMENLERE 10 SINAV GÖREVİ


"Yer değiştirmede 5 yıl şartı çok ağır" haberimizde "Öğretmenlere il içi ve iller arası yer değiştirmede 3 yıl şartı aranırken eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelden iller arası yer değiştirmede beş yıl şartı aranması hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.

Bu nedenle; Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğine göre il dışı yer değişikliği işlemlerinin Haziran ayında Bakanlıkça il içi yer değişikliği işlemlerinin Mayıs ayında valilikçe yapılacağından iller arası yer değiştirmede beş yıl şartının üç yıla indirilmesi gerekmektedir." açıklamasında bulunmuştuk.

Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin yer değişikliği işlemleri 12.10.2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkındaki Yönetmelikle yapılmaktadır.

Bu yönetmelikte 13.01.2018 tarih ve 30300 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin yer değişikliklerinde il dışı için 5 yıl olan şart 3 yıla indirilmiş ve il içi yer değişikliği işlemlerinde yer değiştirmeye esas yılın hesabında kullanılan 31 Mayıs tarihi ile il dışı yer değişikliği işlemlerinde yer değiştirmeye esas yılın hesabında kullanılan 30 Haziran tarihi 30 Eylül olarak değiştirilmiştir.

İşte bu değişikliklerle öğretmenlerde olduğu gibi zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin il içi ve il dışı yer değişikliklerinde 3 yıl şartı getirilmiş ve 3 yılın hesabında 30 Eylül tarihi esas alınmaktadır.

İşte o değişiklikler;

"MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "31 Mayıs" ibaresi "30 Eylül" olarak değiştirilmiştir."

"MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "30 Haziran" ibaresi "30 Eylül" ve "kesintisiz en az beş yıl" ibaresi "kesintisiz en az üç yıl" olarak değiştirilmiştir."

İşte Yönetmeliğin 32 maddesi;

"İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 32 (1)Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular Mayıs ayında alınır ve ilgili il milli eğitim müdürlüğünce belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla on kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

(3) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Haziran ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce yapılır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.

(4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar ilgili il milli eğitim müdürlüğünce duyurulur."

İşte Yönetmeliğin 33. maddesi;

"İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 33(1)Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları ilde Bakanlık teşkilatı kadrolarında 30 Eylül tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, iller arasında, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular Haziran ayında alınır. Başvuruda bulunan personel Bakanlıkça belirlenen ve durumlarına uygun kurumlar arasından en fazla yirmi kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

(3) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Temmuz ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre Bakanlıkça yapılır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.

(4) Bu maddekapsamında yapılan atamalar Bakanlıkça duyurulur.

(5) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında bulunan personelin mazerete bağlı yer değiştirme talepleri 30 uncu madde kapsamında değerlendirilir."

Bu değişiklik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin;

1- İl dışı yer değişikliği işlemlerinde 5 yıl şartı 3 yıla indirilmiştir.

2- İl içi yer değişikliği işlemlerinde yer değiştirmeye esas yılın hesabında kullanılan 31 Mayıs tarihi 30 Eylül olarak değiştirilmiştir.

3- İl dışı yer değişikliği işlemlerinde yer değiştirmeye esas yılın hesabında kullanılan 30 Haziran tarihi 30 Eylül olarak değiştirilmiştir.

Ahmet KANDEMİR (memurlar.net)
Bu haber 5400 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum