Sınıf değişikliğinde, derece bekletmesi uygulananlar

Memurluğa girişte önceki sınıfta ek derece alanlar, sınıf değiştirdiklerinde ek derece süresi kadar bekletilir.

23 Mayıs 2014 - 13:19

657 sayılı Kanunun 36. maddesinde 10 hizmet sınıfı sayılmıştır. Yine bu maddede, öğrenim durumuna giriş ve yükselenebilecek derece ve kademeler tek tek belirtilmiştir. 36. maddede dikkat çekici bir düzenleme daha bulunmaktadır. Bazı hizmet sınıflarında bulunanlara, memuriyete giriş sırasında ek derece ve kademe verilmektedir. MEMURLUĞA GİRİŞ SIRASINDA EK DERECE VE KADEME VERİLENLER 1- TEKNİK HİZMET SINIFI 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (A) bendinin 4 üncü fıkrası şu şekildedir: "Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece," 2- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (A) bendinin 8 inci fıkrası, " a) Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden: İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler; ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki derece, Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece bir kademe, Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece." GİH, GÜMRÜK MUHAFAZA VE ORMAN MUHAFAZA MEMURU 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (A) bendinin 8 inci fıkrası, "b) Genel İdare Hizmetleri sınıfına girenlerden Orman Muhafaza Memuru ve Başmemuru ile Gümrük muhafaza memur ve amirlerine ilkokul ve ortaokul ve lise öğrenimleri için bu kanunda tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece," MİT MENSUPLARI 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (F) bendi şu şekildedir: "Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıfları mensuplarından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında asli ve sürekli görevlerde bulunanların kadro, unvan, derece ile intibak ve diğer haklarının tespit ve kullanılması ile ilgili yetkiler Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına aittir. Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan MİT mensuplarının atama, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ve disiplin hükümleri ile ilgili yetkilerin kullanılmasının düzenlenmesi Başbakana aittir. Milli İstihbarat hizmetleri sınıfına yapılan atamalarda bu maddenin (A) bendinin (8/a- b) fıkralarındaki derece ve kademe ilerlemesi ile ilgili hükümleri uygulanır." DERECE ALANLAR SINIF DEĞİŞTİRİNCE BEKLETİLİR Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun "Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme" başlıklı 71 inci maddesinde ise şu hüküm yer almaktadır: "Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır. Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler. Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez." SON DEĞERLENDİRME Yukarıda yer verildiği üzere, memurluğa başlarken derece ve kademe verilenler, bu sınıf veya unvanlardan ayrıldığında verilen derece veya kademe kadar bekletilmektedir. Bir örnek verecek olursak, Teknik hizmetler sınıfında tekniker, matematikçi, fizikçi vb. unvanlarda görev yapa personel teknik hizmetler sınıfı dışında diğer hizmet sınıflarında görev almaları halinde 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (A) bendinin 4 üncü fıkrası hükmünde faydalanarak aldıkları 1 derece için atandıkları sınıfta 3 yıl derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi yapmaları mümkün bulunmamaktadır. Yine, Emniyet hizmetleri sınıfında görevli personelin diğer hizmet sınıflarında bulunan kadro unvanlarına atanmaları halinde 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (A) bendinin 8 inci fıkrası hükmünde faydalanarak aldıkları derece ve kademeler için atandıkları sınıfta ilave süre kadar derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi yapmaları mümkün bulunmamaktadır. Yine, Milli İstihbarat hizmetleri sınıfına görev yapan kamu görevlileri bu sınıftan diğer sınıflara atamalarda 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (F) bendi ile bu maddenin (A) bendinin (8/a- b) fıkralarındaki ilave derece ve kademe ilerlemesinden faydalanan memurlara yeni atandıkları sınıfta ilave derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi süreleri kadar beklemeleri gerekmektedir. memurlar.net

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İletişim Fakülteleri'nde yepyeni bir dönem başlıyor
İletişim Fakülteleri'nde yepyeni bir dönem başlıyor
ÖSYM duyurdu: ALES sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak ?
ÖSYM duyurdu: ALES sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak ?