Sicilinde Hala İhraç Kayıtları Olan İade Olan Personelin Durumu

Gerek KHK gerekse de OHAL Komisyonu aracılığıyla göreve dönenlerin eğer kurumsal sicillerinde ihraç olduklarına dair bilgiler hala varsa, kuruma önce itirazda bulunulmalı, sorun çözülmüyorsa, dava açılmalıdır.

Sicilinde Hala İhraç Kayıtları Olan İade Olan Personelin Durumu
25 Ağustos 2018 - 00:01

7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 10. maddesinde yer alan "İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz." şeklindeki düzenlemeyle çok açık bir belirleme yapılmıştır. 

Bu haber 889 defa okunmuştur.