Tüm Türkiye’de okullar tatil edildi Tüm Türkiye’de okullar tatil edildi
Okullarda 2. dönemin bitmesi ile yapılacak olan yıl sonu zümre toplantıları gündem maddeleri ile ilgili olarak okula gönderilen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı ve gündem maddeleri. Sene sonu zümre toplantı tutanağı örnek maddeleri

       2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YIL SONU SINIF/ALAN  

        ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTISI

    GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama.
2. Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi.
3. İlçe düzeyinde önümüzdeki yıl uygulama birliğinin sağlanması için yapılması gerekenler
4. Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılma hususlarının değerlendirilmesi.
5. Eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerle yapılan sosyal etkinliklerin değerlendirilmesi
6. Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler.
7. Öğrenci devamsızlık durumlarının değerlendirilmesi.
8. MEB, EBA erişilebilir içerikli dijital kaynaklar ile dağıtımı yapılan yardımcı ders kitaplarının değerlendirilmesi.
9. Yapılan yazılı sınavların değerlendirilmesi;
• İKY (MADDE 22 – (1/b) Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir.
• OKY (MADDE 45-(2) Yazılı sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması       esastır. Ancak her dersin sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabilir.
10. Zümre ve alanlar arası iş birliğinin geliştirilmesi 
11. İş sağlığı ve güvenliği huşularının değerlendirilmesi.
12. Eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi için görüş ve öneriler.
13. Kapanış.