Seçmeli Dersler Norm Kadro Sayısını Belirliyor Mu?

Seçmeli derslerin seçimi ile okul yönetimleri bu dersleri kullanarak bazı öğretmenleri norm fazlası bazılarını ise norm kadro içerisine almaktadır.

Seçmeli Dersler Norm Kadro Sayısını Belirliyor Mu?
17 Eylül 2019 - 08:57

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Kurumlarının Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 26. maddesi 1. fıkrasında belirtilen hükümler şunlardır:

‘’(1) Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde yeniden belirlenir.’’

Yani bu hükümden anlaşıldığı gibi, Milli Eğitim Bakanlığı yetkisine dayanarak norma kadroları güncelleme işini geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yapacaktır.  2018 yılında başlayan işlemlere istinaden Bakanlık İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 03.10.2018 tarih ve 18172921 sayılı ‘’ Norm kadro veri girişi’’ konulu bir yazı ve bu yazıya ek olarak bilgi notu yayınlamıştır. ‘’Norm Kadro Güncellemesinde Dikkat Edilecek Hususlar’’ başlıklı bilgi notunda ‘’Ortaöğretim kurumlarının; yönetici, zorunlu ve seçmeli ders yükleri kurum müdürlüklerince girilecektir ve bu sebeple, yönetici, zorunlu ve seçmeli ders yüklerinin sistem açılmadan önce alan bazlı hazırlanması gerekmektedir.’’ İfadelerine göre seçmeli dersler norm kadroya esas ders yüküne dahil edilecektir.

Her ne kadar veliler ve öğrenciler seçmeli ders seçme işlemini yapsalar da aslında seçmeli dersler okul yönetimince belirlenmektedir. Hatta bazı okul yöneticileri okulda istemediği öğretmenleri ya da kalmasını istediği öğretmenleri seçmeli dersleri değiştirerek belirlemektedir. Özellikle ortaokullarda verilen seçmeli derslerin 6 saat olması da norm kadroyu oldukça fazla etkilemektedir. 


YORUMLAR

  • 0 Yorum