erkek protez saçthemeforest temaları

Sağnak ZAM yağmuru

Yeni yılla zam yağmuru ile giriyoruz. Benzin, LPG, motorin, Harçlar, sigara ve içki'den tutun Otoyol ve Köprülere kadar birçok şeye zam geldi. İşte ZAM'ların tam listesi...

Sağnak ZAM yağmuru
31 Aralık 2009 - 11:54

Otoyol ve Köprülere %13.91 Zam- Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretlerinin, 2 Ocak 2010 Cumartesi günü saat 24.00'ten itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği ve otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ortalama yüzde 13.91 oranında artış yapıldığını bildirdi. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretlerinin, 2 Ocak 2010 Cumartesi günü saat 24.00'ten itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği belirtildi. Türkiye'de köprü ve otoyol ücretlerinin yıllık enflasyon oranı, işçilik ve malzemelerdeki artışların otoyol bakım işletme maliyetlerine etkisi dikkate alınarak belirlendiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "En son düzenleme 29 Nisan 2007 tarihinde yapılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumunun tüketici fiyatlarına (TÜFE) ve işçilikte kullanılan alt sektörlerin TÜFE değerlerinin ortalamasına göre, 2007 yılı Nisan ayından 2009 yılı Aralık ayına kadar geçen sürede oluşan enflasyon oranı yüzde 14.96'dır. Bu kapsamda otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ise ortalama yüzde 13.91 oranında artış yapılmıştır. Tüm geçişlerde OGS sistemini teşvik etmek, yaygınlaştırmak ve trafik akışını hızlandırmak amacıyla yüzde 20'lik OGS indirimi aynen devam ederek, KGS abonelerine uygulanan yüzde 20'lik indirim uygulamasına son verilmiştir. Ayrıca, motosikletlere uygulanan yüzde 30'luk KGS indirimi yüzde 20 olarak belirlenmiştir. Yeni düzenlemeye göre, otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti olan 1.25 TL, 1.50 TL'ye; en uzak mesafe ücreti olan 11.50 TL, 13.25 TL'ye çıkarılmıştır. Boğaz köprülerinde ise otomobiller için uygulanan 3.25 TL geçiş ücreti 3.75 TL olarak belirlenmiştir." Açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğünce gece geçişine izin verilen az tehlikeli madde yüklü araçların, dahil oldukları sınıflara bağlı olarak normal ücretin 1, 2, 3 numaralı sınıf için 10 katı, 4 ve 5 numaralı sınıf için 5 katı olmak üzere her ii yön için ücret ödeyeceği kaydedildi.Harçlara %10 Zam Yapıldı - Bakanlar Kurulu, harç tutarlarını 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere, yüzde 10 oranında artırdı. Yeniden değerleme oranının yüzde 2,2 olarak belirlenmesinin ardından 2010 yılında uygulanacak harçlarda da Bakanlar Kurulu yetkisi kullanıldı ve harç oranlarındaki artış yüzde 10 olarak belirlendi. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğiyle, yeni yılda uygulanacak olan harç miktarları düzenlendi. Buna göre, 6 aya kadar olan pasaport harcı, yeni yılda 114,6 TL'den 126,05 TL'ye, 1 yıllık pasaport harcı da 163,8 TL'den 180,15 TL'ye yükselecek. Yeni yılda B sınıfı sürücü belgesi harcı olarak 234,30 TL, silah bulundurma vesika harcı olarak da 694,85 TL ödenecek. Yeni yılda uygulanacak bazı harç tutarları şöyle: "YARGI HARÇLARI: -Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerine başvurma harcı: 8,0 TL -Asliye ve idare mahkemelerinde başvurma harcı: 17,15 TL -Belli bir değer bulunmayan davalarda celse harcı: 9,90 TL İcra ve iflas harçları -İcraya başvurma harcı: 17,15 TL -İflas harçları-maktu harç: 28,15 TL NOTER HARÇLARI -Özel vekaletnamelerde beher imza için: 4,70 TL -Genel vekaletnamelerde beher imza için: 7,35 TL -İşletme defteri ve diğer her türlü defter tasdiki: 13,75 TL -Serbest meslek kazanç defteri: 17,15 TL VERGİ YARGISI HARÇLARI -Vergi ve Bölge İdare Mahkemelerine başvurma: 17,15 TL -Danıştay'a başvurma: 35,50 TL TAPU HARÇLARI -Tapu harcı mevzuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden: 11,95 TL -Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için: 24,60 TL KONSOLOSLUK HARÇLARI -Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri (Beher rüsum tonilatosundan): 0.616 TL -Gemi jurnalinin tasdiki: 53,65 TL -Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri: 217,25 TL PASAPORT, VİZE, İKAMET TEZKERESİ HARÇLARI Pasaport harçları -6 aya kadar olanlar: 126,05 TL -1 yıl için olanlar: 180,15 TL -2 yıl için olanlar: 304 TL -3 yıl için olanlar: 434,80 TL -3 yıldan fazla süreli olanlar: 616,30 TL -Giriş vizesi (Tek giriş): 216,80 TL -Müteaddit giriş: 725,65 TL -Transit vizesi (tek transit): 216,80 TL -Çift transit vizesi: 434,80 TL -Yabancılara verilecek süreli çalışma izin belgesi (1 yıla kadar): 111,20 TL -3 yıla kadar: 334,50 TL -Süresiz çalışma izin belgesi: 557,90 TL -Bağımsız çalışma izin belgesi: 1.116,50 TL İMTİYAZNAME, RUHSATNAME HARÇLARI -Patent ve faydalı modeller başvuru harcı: 12,30 TL -Markalar başvuru harcı: 50,35 TL -Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için): 544,25 TL -Silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için): 434,35 TL -Silah bulundurma vesika harcı: 694,85 TL -Özel Kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri: 17,05 TL -İlköğretim seviyesindeki özel okulların işletme ruhsatnameleri (Her yıl için): 725,85 TL -Lise seviyesindeki özel okulların işletme ruhsatnameleri (Her yıl için): 1.452,85 TL -Özel dershane işletme ruhsatnameleri (Her yıl için): 1.452,85 TL TRAFİK HARÇLARI -A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil): 77,85 TL -B sınıfı sürücü belgesinden: 234,30 TL -F ve H sınıfı sürücü belgelerinden: 77,85 TL -Uluslararası sürücü belgelerinden: 156,20 TL -Diğer sürücü belgelerinden: 390,70 TL (Stajyer sürücü belgeleri de ilgili olduğu sınıfın harcına tabi tutulacak)Benzine %7,1, Motorin ve Lpg'ye %6,5 Zam - Akaryakıt ürünlerine yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları, pompa fiyatlarına yüzde 6,5 ile yüzde 7,1 oranları arasında zam olarak yansıyacak. Bakanlar Kurulunun Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan kararı ile ÖTV tutarları yeniden düzenlendi. Buna göre, 95 oktan kurşunsuz benzinde ÖTV tutarı, litrede 20 kuruş, motorinde 15 kuruş, LPG'de ise 18 kuruş arttı. ÖTV tutarı, motor yağlarında 12 kuruş, otobiodizelde ise 11 kuruş zamlandı. Doğal gaz, fuel-oil ve gazyağında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Akaryakıt ürünlerinde en son 15 Temmuz 2009 tarihinde yeni bir ayarlamaya gidilmişti. POMPA FİYATLARINA YANSIMASI Maliye Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, akaryakıt ürünlerindeki yeni ÖTV tutarları, pompa fiyatlarını yüzde 6,5 ile yüzde 7,1 arasında artıracak. Artış oranı benzinde yüzde 7,1, motorin ve LPG'de ise yüzde 6,5 olacak. Yeni düzenleme, mutfak tüpünde de yüzde 2,9 oranında artışa yol açacak. DAMGA VERGİSİ %10 ARTIRILDI Maliye Bakanlığının Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre maktu vergilere, yeni yılda yeniden değerleme oranı olan yüzde 10 zam uygulanacak. Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır, yarından itibaren 1 milyon 161 bin 915,90 lira olacak. Yeni düzenlemeyle damga vergisine tabi bazı kağıtlarda oranlar ve yeni tutarlar şöyle: -AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR -Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (binde 8,25) Kira mukavelenameleri: (binde 1,65) Kefalet, teminat ve rehin senetleri (binde 8,25) -Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: Tahkimnameler 27,90 TL Sulhnameler 27,90 TL Turizm işl. kontenjan sözleşmeleri 156,20 TL -TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR -Ticari ve mütedavil senetler -Emtia senetleri: Makbuz senedi 9,90 TL Rehin senedi 5,90 TL İyda senedi 1,20 TL Taşıma senedi 0,55 TL -Konşimentolar 5,90 TL -İpotekli borç senedi, irat senedi (binde 8,25) -MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR -Makbuzlar: -Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (binde 8,25) -Maaş, ücret, gündelik, aidat, ikramiye, harcırah v.s hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile nakli ve tediyeyi temin eden kağıtlar (binde 6,6) -Vergi beyannameleri: Yıllık gelir vergisi beyannameleri 27,90 TL -Kurumlar vergisi beyannameleri 37,25 TL -KDV beyannameleri 18,55 TL -Muhtasar beyannameleri 18,55 TL -Diğer vergi beyannameleri 18,55 TL PASAPORT BEDELİNDE %53,3'LÜK ARTIŞ Değerli kağıt bedelleri, 1 Ocak 2010'dan geçerli olmak üzere yüzde 66,7'ye varan oranlarda artırıldı. Maliye Bakanlığının, "Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, pasaportlar için bu yıl 90 lira olan değerli kağıt bedeli, yüzde 53,3'lük artışla 138 liraya yükseldi. Bu yıl 40 lira olan sürücü belgeleri için de 2010'da yüzde 55'lik artışla 62 lira bedel ödenecek. Nüfus cüzdanları için ödenen 3 lira bedel ise yüzde 53,3 artışla 4,60 lira oldu. 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere değerli kağıt bedelleri şöyle: "-Noter kağıtları Noter kağıdı 5,00 TL Beyanname 5,00 TL Protesto, vekaletname, re'sen senet 10,00 TL -Pasaportlar 138,00 TL -Yabancılar için ikamet tezkeresi 138,00 TL -Nüfus cüzdanları 4,60 TL -Aile cüzdanları 46,00 TL -Sürücü belgeleri 62,00 TL -Sürücü çalışma belgeleri 62,00 TL -Motorlu araç trafik belgesi 62,00 TL -Motorlu araç tescil belgesi 46,00 TL -İş makinesi tescil belgesi 46,00 TL -Banka çekleri 3,10 TL."Motorlu Taşıtlar Vergisi %3,3 Artacak - Yeniden değerleme oranı yüzde 2,2 olmasına rağmen Bakanlar Kurulu Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde artış yetkisinin tümünü kullandı. Buna göre, 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2009 yılı tutarları yüzde 3,3 artırılarak belirlendi. Maliye Bakanlığının Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğe göre, 1 Ocak 2010'dan itibaren motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında, yüzde 3,3'lük artış olacak. Yeni tarifeyle 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi tutarı, 628 TL'den 648 TL'ye yükselecek. Motor silindir hacmi 1300 cm3'ü geçmeyen otomobiller için yeni yılda 393 TL yerine 405 TL, 1801-2000 cm3 arasında olan otomobiller için 1.736 TL yerine 1.793 TL ödenecek. Motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi tutarı ise 14 bin 220 TL'den 14 bin 689 TL'ye yükselecek. -YENİ VERGİ TUTARLARI Yeni yıldan itibaren ödenecek motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı yaş gruplarına göre şöyle: (Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneyi içeren 3 sayılı tarife 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştı.) 1 SAYILI TARİFE Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler (1-3 YAŞ GRUBU) Motor silindir hacmi Yıllık vergi tutarı (cm3) (TL) -------------------- ------------------ 1300 cm3 ve aşağısı 405 1301-1600 cm3'e kadar 648 1601-1800 cm3'e kadar 1.140 1801-2000 cm3'e kadar 1.793 2001-2500 cm3'e kadar 2.690 2501-3000 cm3'e kadar 3.750 3001-3500 cm3'e kadar 5.711 3501-4000 cm3'e kadar 8.976 4001 cm3 ve üstü 14.689 . Motosikletler 100-250 cm3'e kadar 78 251-650 cm3'e kadar 160 651-1200 cm3'e kadar 405 1201 cm3 ve yukarısı 977 2 SAYILI TARİFE (1-6 YAŞ GRUBU) Taşıt cinsi ve oturma yeri, Yıllık vergi tutarı azami toplam ağırlık (TL) -------------------------- ------------------ Minibüs 486 Panelvan ve motorlu karavan 1900 cm3 ve aşağısı 648 1901 cm3 ve üstü 977 Otobüs ve benzerleri (Oturma yeri) 25 kişiye kadar 1.221 26-35 kişiye kadar 1.466 36-45 kişiye kadar 1.630 46 kişi ve yukarısı 1.955 . Kamyonet, kamyon, çekici v.b 1.500 kg'a kadar 437 1.501-3.500 kg'a kadar 879 3.501-5.000 kg'a kadar 1.319 5.001-10.000 kg'a kadar 1.466 10.001-20.000 kg'a kadar 1.759 20.001 kg ve üstü 2.200 4 SAYILI TARİFE Uçak ve helikopterler (Türk Kuşu, THK'ya ait olanlar hariç) (1-3 YAŞ) Uçak ve helikopterler Yıllık Vergi Tutarı (TL) -------------------- ------------------ 1.150 kg'ye kadar 8.159 1.151-1.800 kg'ye kadar 12.241 1.801-3.000 kg'ye kadar 16.321 3.001-5.000 kg'ye kadar 20.403 5.001-10.000 kg'ye kadar 24.484 10.001-20.000 kg'ye kadar 28.565 20.001 kg ve üstü 32.646 Yeni Yıl Zamları - Bakanlar Kurulu, akaryakıt ürünleri, sigara ve alkollü içkilerdeki özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarını, bu günden geçerli olmak üzere artırdı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, 95 oktan kurşunsuz benzindeki ÖTV tutarı litrede 1,6915 liradan 1,8915 liraya, ağırlık itibariyle kükürt oranı yüzde 0,05'i geçmeyen motorindeki ÖTV tutarı da 1,1545 liradan 1,3045 liraya yükseltildi. Tütün mamulleri ve alkollü içkilerdeki ÖTV tutarlarında yapılan düzenleme ile de sigaradaki nispi vergi oranı yüzde 58'den yüzde 63'e, asgari maktu ÖTV tutarı da 0,1025 liradan 0,1325 liraya çıkarıldı. Asgari maktu vergi tutarı, içerdiği alkol derecesine göre köpüklü şarapta 11,25 liradan, 12,40 liraya, rakıda ise 36 liradan 39,60 liraya yükseldi. Motorlu Taşıtlar Vergisi, Damga Vergisi ve Harçlarda da Bakanlar Kurulu artış yetkisini kullandı. Bu çerçevede yarından geçerli olmak üzere MTV tutarları yüzde 3,3, damga vergisi ve harç miktarları da yüzde 10 oranında artırıldı.

Bu haber 1760 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort