KPSS Sıralaması güncellendi, Almanca öğretmenliği geriledi KPSS Sıralaması güncellendi, Almanca öğretmenliği geriledi
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
YÖNETMELİKLER
 
–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Biyoteknolojisi Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/3)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2021/59, K: 2021/90 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2022 Tarihli ve 2018/24998 Başvuru Numaralı Karari
 
–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2022 Tarihli ve 2019/16560 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

 
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - eşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri