Polis Akademisi Başkanlığı, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 27-30 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan 2023 Yılı Rütbe Terfi Sözlü Sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Duyuru için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın;

https://pa.edu.tr/2023-yili-rutbe-terfi-sozlu-sinav-sonuc-duyurusu-duyurular.html