Performans Belirleme Formları

MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Belirleme Formları hazırladı.

Performans Belirleme Formları
20 Eylül 2009 - 10:21
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Belirleme Formları hazırladı 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, genel ve mesleki eğitim görme haklarından yararlanabilmelerini sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenlenerek bu bireylere ile onlara doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesi sağlanmıştır. 3797 Sayılı Kanun'un ek 3'üncü maddesi, 5793 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 25'inci maddesi ile değiştirilmiş ve bu maddede belirtilen yedi Özür grubuna yönelik destek eğitim programları hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 26/12/2008 tarihli ve 281,282,283,284,285,286 ve 287 sayılı Kararlan ile kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. Rehberlik ve araştırma merkezlerine eğitsel değerlendirme ve tanılama amacıyla müracaat eden bireylerin performanslarının en iyi şekilde belirlemek ve hazırlanan destek eğitim programlan ile uyumlu olmasını sağlamak için yedi özür grubuna yönelik Performans Belirleme Formları Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Performans Belirleme Formları il/ilçe rehberlik ve araştırma merkezlerinde eğitsel değerlendirme ve tanılamalarda kullanılacak. Formların her Özür grubunda müracaat eden öğrenci sayısı kadar çoğaltılacak. Çoğaltılan bu formlar öğrenci dosyalarında bulundurularak, formda belirtilen süre kadar kullanılacak. Performans Belirleme Formlarının kullanımından önce form üzerinde yer alan açıklamalar bölümündeki talimatlara dikkat edilecek. Rehberlik ve araştırma merkezleri ile rehabilitasyon merkezleri arasında birlikteliğin sağlanması amacıyla bu formların il/ilçenizde bulunan özel eğitim rehabilitasyon merkezleri tarafından da kullanılması için İlgili bilgilendirmelerin rehberlik ve araştırma merkezi tarafından yapılması sağlanacak. Formları çoğaltmak için gerekli olan örnekler Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfası http://orgm.meb.aov.tr adresinden temin edilebilirFormlar ve yazı için tıklayınız.
Bu haber 10460 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum